torsdag 27 februari 2014

OMX30 - inför fredag


onsdag 26 februari 2014

S&P500 - inför torsdag


OMX30 - inför torsdag


S&P500 inför onsdag


måndag 24 februari 2014

S&P500 - inför tisdagOMX30 - inför tisdag

OMX30 bekräftar Bull trenden på kort sikt via brott upp av 1359. Söker minut 3:a i T3:an, en bit över 1400 nivån.

Lycka till,

torsdag 20 februari 2014

tisdag 18 februari 2014

S&P500 & DOW - inför onsdagOMX30 - inför onsdag

Dagens rörelse ned ser impulsiv ut och gårdagens rörelse upp ser korrektiv ut - utifrån ett 5 min perspektiv. Personligen vill jag dock fortfarande ha ett utbrott upp över 1359 alternativt ett brott ned av 1250 för att sätta den korta trenden, så fortsatt 50/50 -läge.

Lycka till,

lördag 15 februari 2014

OMX30 - inför veckan

OMX30 - 10 års perspektivet - BULL.
OMX30 befinner sig i en tydlig BULL trend utifrån ett supercykel och cykel trends perspektiv. Min tolkning är att OMX30 gjort en Supercykel botten 2002 och därefter en cykel våg topp I 2007 med en cykel våg botten 2008. Jag söker en cykel våg 3 topp över 2,200 nivån in på 2020 talet.

OMX30 - 1-3 års perspektivet - BEAR.
OMX 30 gjorde en större våg I topp den 18:e Jan 2011 och en negång till 833 den 23:e september 2011. Den botten har jag tolkat som en A våg från 1182 toppen och söker en B-vågs topp för starten av en C-våg ned under 833. Huvudanledningen är att vågutformningen efter 833 är överlappande i ett mönster som mer kan tolkas som korrektivt i en större B-våg. Idealnivån för en B-vågs topp när den tidigare våg I är bruten är enligt EW 1,38 * A-vågen = 1316. Nästa nivå men med minskad sannolikhet för att det verkligen är en B-våg är 1,5 * A-vågen = 1358. OMX30 toppade på 1358,6 den 22:e Januari. Den 3:e och sista nivån för denna våg tolkning är 1,618 * A-vågen = 1399 eller avrundat 1400 nivån. Bryts 1400 upp så är sannolikheten hög för en BULLish tolkning i 1-3 års perspektivet.

Elliott beskrev rekyl i serier av 1, 2 eller 3 våg sekvenser, eller en enkel, dubbel eller trippel. Enligt min mer BEARish tolkning och tillika huvudscenariot är rörelsen till 16 mars 2012 till 1127,5 nivån ett första ben i ett "BEAR market rally" - den andra rörelsen till 1257,6 den 22:e maj 2013 ett andra ben.
Därmed ska det avgöras utifrån ett 1-3 års perspektiv om en BEARIsh tolkning är möjlig enligt Elliott, då OMX30 nu befinner sig i ett 3:e och avslutande ben enligt detta scenario.
Rörelsen efter 1109 botten den 24:e juni 2013 tycker jag är svårtolkad för OMX30, alternativen är relativt många och i denna rörelse började också US index att divergera, om man inkluderar Nasdaq, så är det faktiskt möjligt med 3 helt olika tolkningar av rörelsemönstret. Med andra ord inte en helt idealisk tid för en EW analytiker, där olika tolkningar inte kan förkastas utan mer subjektiva analyser kan vara gällande. En tid för lite ödmjukhet inför alternativen. Det blir helt enkelt en del "IF and BUT" analyser. Det jag då gör är helt enkelt att måla upp de olika alternativen och sätta upp viktiga nivåer för brott upp eller ned och där marknaden får eliminera någon av alternativen en efter en. Med andra ord en tid att trada med lite mindre insatser och med tightare S/L än vanligt. För att sen bli mer aggressiv när ett huvudalternativ har högre sannolikhet.

Huvudscenariot för OMX30 - tolkningen sedan 1109 botten är mer utifrån DOW Jones som jag tycker har ett tydligare rörelsemönster än OMX30. DOW ledde också nedgångsfasen från toppen 1 augusti till 9 oktober botten och skapade också en lägre botten 9:e oktober jämfört med 28:e augusti botten. Till skillnad från OMX30 och S&P500 som fortsatt upp i en impuls. Efter den 9:e oktober gjorde DOW en mycket tydlig femvågor impuls upp, fram till den 31:e december som fortsatt är toppen.
Denna topp kan enbart vara en primärvågs topp 5 för en större våg 3 topp ELLER en första sekundärtrends 1:a i en primärvågs 5:a. Enligt mig ett 50/50 läge för de kortare trenderna. Om det är en större våg 3 topp så är det sannolikt att det för OMX30 innebär en B-vågs topp den 22:e Jan. för vidare negångar under ett par år. Är det en våg 1 i 5:an så ska OMX30 troligen också upp och också mer troligt bryta 1400 nivån. Detta är min utgångspunkt i detta 50/50 läge.

OMX30 - de kortare trenderna - 50/50 läge.

Backar jag tillbaka till OMX30 så innebär det att jag sätter ut 1250 och 1358,6 som avgörande nivåer för vilken väg index ska ta de kommande månaderna.

Alt1- Bull.
Så länge 1250 håller är sekundärtrenden stigande, eller mer precist 1252,7 från den 13:e dec. Från den botten har OMX30 gjort en tertiärtrends 1:a den 22:e januari på 1358,6 och en tertiärtrends 2:a den 4:e feb. på 1276. Rörelsen efter 4:e feb. är impulsiv och OMX30 är därmed i en minut 1:a, där jag kan se 3 micro trends vågor upp till 1341, en liten nedgång och en ny högre topp ska skapas för minut 1, ny rekyl till minut 2 för vidare uppgångar osv.....

Alt 2- BEAR.
Rörelsen från 1109 till 1358,6 är en ED då våg 4 skär genom våg 1 i denna tolkning. 1358,6 är också B-vågs toppen för hela rörelsen från 833 och OMX30 ska nu ned till nivåer runt ideal nivån 790, på ett par års sikt. När DOW gör sin större våg 5 senare under året gör OMX30 en lägre topp.

Det riktigt intressant med alternativ 1 - BULL scenariot är att det öppnar upp för en mer aggressiv BULL tolkning ala -98 till 2000. Nasdaq följer ett sådant mönster (so far). För OMX30 innebär det helt enkelt att den större våg II kom in på 833 och att det överlappande mönster sedan 833, som jag har hakat upp mig på, helt enkelt är ett i-ii, i-ii osv.... mönster vilket innebär en mer brutal uppladdning för en mer brutal uppgång. Dock spinner jag inte iväg på det direkt utan låter detta 50/50 läge först spela ut och tar det etappvis framöver. Den mer aggressiva BULL tolkningen har jag i OMX_PI - se bilderna nedan.

Ett tips under veckan är att kika in Bankerna samt Investor, så det är denna mindre grupp tillsammans med H&M som drivit denna uppgång i OMX30. Bekräftar de sina trender eller skiftar de ?

Ha en riktig skön helg och lycka till i veckan.
$ och råvaror - inför veckan

God morgon - lite influensa tider så helgens analyser får bli text form.

$ och råvarorna fortsätter att följa tidigare helgers analyser, inga ändringar denna vecka heller, bara att följa exekveringen av vågorna. Nedan är min tolkning var de är i avverkningen av vågorna:

Brent - Bear utifrån cykel våg trenden (flera års nedgång)
C1 kom in mars 2012 och större våg A sommaren 2012. Större våg B i feb. 2013. Jag söker en botten runt fib 61,8 = runt 72 nivån.
Under veckan gav Brent en uppgång i det jag tolkar som en rekyl upp mot 110 nivån innan en nedgång ska ta Brent under 104 nivån till ett sekundärtrends a.

Koppar - BEAR utifrån ett SuperCykel perspektiv (flera årtionden i nedgång)SC topp i mars 2011söker en botten för det första benet ned, cykel A runt fib 61,8 4672 alt. fib50 - 5719, under några års nedgång.

Större A kom in juni 2013 och söker större B i en rekyl upp mot 7984 (fib 38,2) under någon måndstid. Under veckan fortsatte Koppar upp i det som jag tolkar som starten av våg 3 i det avlsutande c:et.

GULD och SILVER - BEAR utifrån ett SuperCykel perspektiv alternativt cykel perspektiv. Allstå nedångar in i 2020 talet men mer troligt 2030.

GULD - SC/C topp september 2011 - söker en botten för det första benet ned runt fib 61,8 = 838 under ett par års tid, jag går mer på nivåer och vågutformningen och inte så mycket tiden.

Större våg A kom in juni 2013 och jag söker ett större B runt fib 61,8 = 1461 med ett mer försiktigt mål runt tidigare a-topp 1420 och ett mer agressivt runt 1530-1540 (utbrott och fib 50)
Efter denna rekyl upp som kan ta någon månad förväntar jag mig en mer agressiv nedgång mot 838.

I veckan tolkar jag det som att GULD påbörjat våg 3 upp i det avslutande c:et.

Silver - samma vågutformning som KOPPAR och GULD men med andra nivåer. Rekyl upp mot 30 nivån, med 25 som ett mer försiktigt mål och 33-34 som ett mer agressivt innan den efterföljande nedgången ska ta ned silver under 10 nivån, där 9 kan vara ett viktigt motstånd.

USD/SEK:
För USD/SEK söker jag en botten ut ett lite längre perspektiv där $ ska växla till en BULL trend under flera år. Rörelsen mot en botten har avverkat snart samtliga trender ned i sin a-c rörelse, större A, primärtrends a, sekundärtrends a, tertiärtrends a osv. Min tolkning är att USD/SEK nu är i ett avslutande c ned där frågan är om den kommer i höjd med 6,40, 6,20 eller helt ned till 6,00 nivån.
Stoch S på veckonivå nu nere på 32.

NATGAS:
Större våg A på 1,90 i April 2012 - Söker Större B över 6,11 nivån och om möjligt upp mot 10-11 nivån, om 6,11 bryts upp. Dock är NATGAS också i en långsiktig BEAR trend, där en avslutande C-våg ska ta NATGAS ned mot 1,90 nivån igen efter den större våg B urtoppningen.
Sekundärtrends a vid 4,44 b vid 3,13 och där 5,74 toppen kan ha varit primär vågs a, men en avslutande våg upp mot 6,11 kan finnas kvar. Efter denna topp (5,74 eller en sväng till upp) ska en nedgång till primärvågs b, innan den avslutande primär vågs c toppen och tillika större B ska sättas.


Lycka till,
torsdag 13 februari 2014

S&P500 & Dow - inför fredagOMX30 - inför fredag.

OMX30 befinner sig fortsatt i ett 50/50 läge utifrån den kortare minut trenden. De överordnade trenderna tertiär, sekundär och Primär är stigande, så fortsatt överläge för tjurarna.

Går jag in i minut trenden för OMX30 så kan jag räkna tre vågor upp från 1278 botten till 1340 toppen. Dagens nedgång till 1318 kan därmed vara en våg 4 för vidare uppgångar alternativt en första våg ned i ett c.

I 5 minuter intervallet - ser jag 5 vågor ned från 1341 till 1318, vilket tyder på en impuls ned och därmed + för björnarna, i den riktig korta trenden. Dock suddas det ut om OMX30 nu kliver över 1341 utan att först ha tagit ut 1296, då är hela rörelsen från 1278 impulsiv och signal om vidare uppgångar till 1450 - 1500 området ges. Håller dock 1341 och 1296 tas ut nedåt så är rörelsen överlappande och 1250 kan då utmanas, som är den viktiga nivån för tjurarna, då sekundärtrenden fortsatt är stigande så länge den håller.

Lite mycke IF and But's men som sagt ett 50/50 läge mellan Bull och Bear i minut trenden, enligt min tolkning.

Håller fortsatt ett extra öga på bankerna som drog på nedåt i nedgångsfasen för OMX30. Verkstad fortsätter att bekräfta sina BEAR trender, nu med ABB som drog igång sitt minut c ned med en första impuls, efter rapporten.

Lycka till,

 
 

tisdag 11 februari 2014

S&P500 & Dow - inför onsdag

Fördel DOW räkning, men S&P500 lever.

Lycka till,


OMX30 - inför onsdag

En förlängning av förlängningen, verkar det vara, men inte helt lätt att räkna med så grunda rekyler.

Lycka till,