torsdag 31 oktober 2013

OMX30 - inför fredag


onsdag 30 oktober 2013

OMX30 - inför torsdag


lördag 19 oktober 2013

OMX30 - inför veckan

OMX30 steg i veckan med 23 punkter från 1261 och stängde på vecko högsta 1284, bara 8 punkter från förra toppen på 1292. Stock S är stigande på dygnsnivå med värden över 80, på veckonivå är den dock fortsatt fallande, men vad det verkar redo att slå över.

Min analys från förra helgen sa att OMX30 för den korta trenden gjort ett första ben ned från 1292 till 1234, med en förväntad rekyl upp för vidare nedgångar. Nu när S&P500 i veckan gjorde ny ATH, så måste alternativet för den korta trenden, med "en snabbare avslutning" av den medellånga BULL trend för US index anses ha högre sannolikhet, utan att DOW och OMX30 bekräftat det. Men som alltid måste man väga det ena mot det andra och våga ändra analysen när alternativet tippar över i sannolikhet.

Därmed har veckans analys för de kommande veckorna en mer aggressiv avslutning av den medellånga trenden, vågor inom samma trend, som i början tog flera månader att avverka, tar nu bara någon vecka. Nivåerna i rekylerna ned är nu bara en tredjedel av de initiala rörelserna. Men då jag mer utgår från vågorna oavsett dess tidsavverkning så är det bara att acceptera. Sen får vi se om avslutningen ska bli BULL+ ala -99 till -00 men en riktig urblåsning ? det än mer aggressiva alternativet finns också, så länge som denna upptrend fortsätter att stiga, dessutom mer och mer aggressivt, med kortare och kortare rekyler i både tid och nivå, i någon form av kil avslutning.

Tillbaka till den medellånga trendens analys, där utgångspunkten har varit och fortsatt är att OMX30 med botten på 833 den 23 september 2011 gjort en A-våg ned från 1182 den 18 januari samma år.
Nedgången var 352,7 punkter. Efter 833 har OMX30 till skillnad från US index en överlappande våg utformning, därmed blir min tolkning att uppgången sedan 833 är en B-våg som när den toppat ur ska ge en C-våg till nivåer under 833. När 1182 bröts upp i uppgången så blir idealnivån för B-vågs toppen fib1,382*352,7 vilket är 1320. Taknivån (max nivån för att denna analys ska vidmakthållas) sätter jag till 1,618*A = 1404. Däremellan har jag 1,5*a = 1362. Men för att inte förvirra det hela, är min utgångspunkt 1320 nivån med max 1400 för denna b-vågs topp.

Går jag tillbaka till den korta trenden med utgångspunkten att 1234 är en botten och inte bara ett första ben så ska vågorna justeras med ett a för 1292, ett b för 1234, c kan då måttas in med lika med uppgången från 1206 till 1292 = 86 punkter, 86+1234 = 1320 rätt exakt. När både den korta och den medellång pekar på samma nivå anser jag den ha högre sannolikhet än övriga alternativ.

Så summa summarum, vad det verkar så går OMX30 nu mot den avslutande delen av hela uppgången sedan 833, något jag trodde skulle ta lite längre tid i anspråk, men accepterar då vågorna pekar på det utifrån både den korta och med medellånga trenden. 1320 är utgångspunkten, men med högre alternativ om det blir en urblåsning ala -99/-00. Alternativet (det tidigare huvud scenariot) är fortsatt att en våg 4 för DOW inte är klar, den gäller så länge som DOW inte gjort en ny högre topp, håller den räkningen för DOW bilderna så att man kan följa alternativen under veckan, men nu som ett alternativ till huvud scenariot.

För den riktigt korta trenden så har OMX30 gjort en första delvåg 1 (minutvåg 1) till 1270 en minut 2 till 1258. Just nu avverkas våg 3 i minut trenden, avvaktar hur mycket den ska förlängas, men det ska jag försöka följa upp i veckan.

Lycka till,


$ och råvaror inför veckan

USD/SEK och råvarorna fortsätter att röra sig enligt förra veckans analys, inga förändringar.

USD/SEK fick en fallande vecka efter tre veckor i upp rekyl, söker fortsatt en botten över 6,00 för en mer långsiktig uppgång.

GULD & SILVER - vände upp och skapar därmed det mest troliga mönstret med uppgång i sina B-vågs rekyler upp, innan den mer långa trenden ska ta över för vidare nedgångar.

KOPPAR, BRENT, fortsätter sina BEAR cykler.

NATGAS - bröt över 3,820 och därmed bör denna rekyl upp fortsätta.

Lycka till,


söndag 13 oktober 2013

$ och råvaror - inför veckan

Ibland är det nyttigt att rensa sin våg tolkning och börja från rent papper. Genom att göra analysen uppifrån och ned, på 10 års perspektiv och vecko diagram kan man minska risken med att få för kort perspektiv i sina dags analyser, en fin fem vågare upp kan ju vara ett avslutande C i en större A-C rörelse.

Nu är det gjort för min tolkning av USD/SEK och råvaror, inga större justeringar annat än lite färg skiftningar (trend definitioner) för råvarorna, de är i en längre BEAR trend och med längre menar jag 10 års perspektivet. Några av dom kan dock stiga under flera månader i sina b-vågs rekyler upp. Dock anser jag att det är svårt att gå mot en långsiktig BEAR trend, då det fortsatta brottet ned kan komma snabbt och överrumplade, som vanligt tryggare att följa huvudtrenden, även om det innebär att man får vänta en 3-6 månader på "rätt läge" - bättre då att analysera fler objekt för att på så sätt identifiera bra R/R lägen enligt sin trading strategi. Men för de två viktigaste $ och SEK långa räntan har jag ändrat min korta vågtolkning.

Mitt största intresse är att följa den långa räntan och $, då jag anser att börsuppgången sedan snart 5 år drivits helt av FED och övriga CB expansiva penning politik. Fram till förra FED mötet har jag i princip varit positiv till denna politik då den, enligt mig, förhindrat en relativt kraftig depression ala -29 -32, men att FED skulle tillåta en normal recession i syfte att balansera upp riskerna med en allt för lång och intensiv expansiv penningpolitik. FED hade chansen, vid förra mötet och retoriken innan gjorde att marknaden ställde in sig på en nedjustering av penning pressen. Dock verkar det som om politiken, likt narkotika, är svår att på eget bevåg avsluta. Alternativet är som vanligt att marknaden får tvinga fram en sådan lösning, när de negativa effekterna tilltar, risken är dock att fallet inte blir en mjuklandning då, utan mer av en crash rörelse. På grund av det kan det vara nyttigt att följa den långa räntan som när den närmar sig 3-4 % och över det, börjar bli jobbig att hantera. Så även med $, om USD/SEK bryter ned under 5,80, så torde opinionen i US vända med en övervikt för de negativa konsekvenserna för en expansiv penningpolitik. Den stora skillnaden mot, om FED hade styrt och balanserat upp detta själv, är att när väl elden börjat ta sig så är den svår(are) att reglera. Kikar jag på USD och 10 års räntan, så rör sig båda i ett överlappande rekyl mönster och bryts viktiga nivåer ned, se nedan, så är nog karusellen igång med FED out of control, och då också en avslutande blow out för börserna, nu har det inte skett, men därav är det viktigt att fortsätta iaktta dessa objekt, så att man inte tvekar när och om det sker.

SEK 10 års räntan:
Tolkar jag som att den har nått en historisk låg nivå vid 1,1 % den 5:e juni 2012, jag drämmer till med att det är en supercykel botten, vilket innebär stigande räntor de kommande 70 åren. Efter den botten fick räntan ett överlappande stigande mönster, jag tolkar det primärt som att den långa räntan nu kommer att fortsätta stiga men med ett A-C mönster upp. Bryts tidigare toppar om 3,5 - 4 % och räntan börjar att normaliseras så blir det svårt för FED att hålla emot.

USD/SEK:
5,80 botten från 2008 för USD/SEK har jag tidigare ansett vara en mer långsiktig botten, där rörelsen efter var klart impulsiv. Baserat på det sökte jag en botten runt 6,00 nivån för en mer långsiktig och relativt kraftig uppgång, upp över tidigare topp runt 9,30. Dock konfirmerar inte rörelserna de senaste tiden en sådan utveckling, där mönstret fortsätter att vara överlappande. Därmed räknar jag uppgångarna som a-c och även nedgångarna, till en mer bestående botten kan komma in med efterföljande impulsrörelse upp. Jag behåller min långa räkning med botten från 2008 och söker därmed en botten runt 6,00 nivån. JAg tycker dock att det korta mönstret ger varningstecken för den tolkningen och bryts 5,98 och sedan 5,80, så är något helt annat på gång, om det triggas av FED's överdrifter eller en faktiskt betalningsinställelse i US, vet jag inte, men värt att hålla lite koll på, då marknaden brukar ligga lite före - en klart intressant vecka framför oss, där det ska klargöras.

Koppar, GULD och SILVER samt BRENT.
Fortsätter sina BEAR trender med naturliga små ryck upp, för GULD och SILVER räknar jag med en lite längre 2-3 månaders rekyl upp, eller om man så vill ett konsoliderande mönster, innan nästa våg ned ska ta vid, där GULD bör gå ner mot 840 nivån och SILVER under 10. Skulle dock veckan bli stökig, så kan den pågående B-vågen upp bli högre än jag tänkt mig.

NATGAS:
Fortsätter upp i sin c-våg upp mot en större B-vågs topp, våg 1 och 2 avverkad i denna c-våg enligt min tolkning, om riktig bör den ta fart uppåt efter brott upp av 3,820, men som sagt den längre trenden är BEAR även för NATGAS, enligt min tolkning.lördag 12 oktober 2013

OMX30 - inför veckan

OMX30 steg i veckan med 17 punkter och stängde på 1266. Stoch S  bröt trots det ned under 80 och är fallande på vecko nivå. På dygns nivå var Stock S ned ordentligt mot 0:an, vände upp över 20 och är nu stigande.
Lite motsägande men tolkar det inte på annat sätt börsen är volatil och att den kommer att fortsätta att vara det i det att Index är i en topp formation utifrån ett medel långt perspektiv.

För några helger sedan sa jag att den avslutande topp formationen troligtvis skulle avverka de avslutande vågorna förhållande viss snabbt, relativt hur lång tid det tog för dom att avverkas i början av denna stigande cykel. Att det skulle gå riktigt så här snabbt med tvära kast var jag dock inte riktigt med på. Låt oss se om jag kan hålla koll på de olika kasten och benämna dom i "rätt trend cykel". Det är inte det lättaste när rörelserna i de olika trenderna är väldigt lika, i denna topp formation. Det börjar nästan lukta möjlighet till en ordentligt urblåsning ala -98 - 00, men som vanligt tar jag det steg för steg och försöker motstå allt för mycket känslor i analysen, med det pågående spelet i Washington och FED's hämningslösa gasande där nu även de största förespråkarna för en expansiv penningpolitik börjar tveka.  Så skygglapparna på och över till vågorna och min tolkning av dom.

Jag håller min analys på medellång sikt om att rally't sedan 23:e september 2011 är ett BEAR market rally för OMX30. Den grova utgångspunkten ger tre nivåer för en B-vågs topp, 1270 som passerades för några veckor sedan, 1320 och 1400. Där 1320 är ideal nivån med B=1,382*A.

OMX30 toppade på 1292 den 19:e september, näst intill på 2 års dagen av detta ben upp från 833. Fram till 1292 kan jag räkna in 7 överlappande vågor upp. Därmed finns möjligheten till att 1292 är toppen för denna sekvens likväl som ytterligare två våg sekvenser upp, kan finnas kvar.

Jag utgår från idealet om 1320 men har respekt om 1292, då OMX30 tenderar att ligga en cykel före US index, i vart fall under denna 10 års period. Oberoende om alternativ för en topp och med mer fokus på den korta trenden, så bör nedgången från 1292 omfatta en nedgång om 10-15%. Utgångspunkten för det är de tidigare nedgångarna från 2012 och maj 2013, som var mellan 150 och 188 punkter. Båda dessa var enkla zigzag's utifrån ett sekundär trends perspektiv och ska vi ha någon alternering i denna sekvens så bör den pågående nedgången bli en flat, extended eller inte.

Nedgången sedan 1292 är runt 58 punkter ned till 1234, alltså "bara en tredjedel" jämfört med de tidigare nedgångarna. Jag tolkar det som ett första ben ned med sekundär trends a, söker b för en nedgång till svart a, b och en avslutande nedgång. Med andra ord lite mer komplex än de tidigare enkla zigzag's. Dock är detta ett ideal och jag vill inte fastna i denna tolkning, om nu marknaden vill annat. Jag ser det som en utgångspunkt, tills annat har visats. Om tolkningen är riktig kan b-vågen upp, gå högre än tidigare nedgångars rekyler upp, även över tidigare topp. Uppgången från 1234 har snabbt tagit sig upp mot fib 61,8 och bara två punkter ifrån nivån om 1270 (1268 i fredags), över 1270 stiger sannolikheten för att min tolkning ovan är fel, dessutom ser uppgången från 1234 oroväckande impulsiv ut. Alternativet är att det jag inledde med att säga att våg utformningen nu accelererar i tiden och att botten är inne för våg 8 i och med 1234 och att det är starten för uppgången mot 1320 med en 9:e våg upp till ny topp, rekyl till 10 och en avslutande 11:e.

Som vanligt vill jag synka med DOW för att om möjligt bättra på oddsen i analysen.
Dow toppade på 15710 den 18:e september i det som jag tolkar som en större våg 3. Jag söker därmed en nedgång om 10-15% till en våg 4. Om tolkningen är rätt bör hela mellanliggande trend vågorna nu avverkas i en nedgång om sekundär trend a (röd) b (röd), ny nedgång till primärtrend a (svart) ny rekyl upp till b (svart) för en avslutande nedgång i svart c, till området 13330-14150, där idealet får vara fib38,2 = 13660. Min tolkning säger att nedgången precis har påbörjats med en nedgång till 14803 och sekundär trends a. Utgångspunkten är då att denna nedgångsfas ska hålla på någon månad till och först därefter ska den avslutande vågen upp ta DOW till nya topp noteringar, inn på 2014. För DOW gäller samma varning som för OMX30 att den avslutande rörelsen utifrån ett medellångt perspektiv kan avslutas rappt och att större våg 4 är inne redan, men det ser jag mer som ett alternativ och är inte mitt huvud scenario per idag.

Dax har en lite annan våg utformning än OMX30, bilägger en bild på hur jag räknar in vågorna med en mer komplex B-våg. En note - jag har bytt analys dator och håller på att rita om alla bilder, så inga S&P bilder idag, återkommer med råvaror så snart de är inritade.

Lycka till,