torsdag 30 juni 2016

OMX30 - inför fredag


onsdag 29 juni 2016

S&P500 - inför torsdag


OMX30 - inför torsdag


tisdag 28 juni 2016

OMX30 - inför onsdag


OMX30 - inför tisdag

OMX30 bröt ned 1247 - därmed räknar jag med fortsatta nedgångar - 1240 kan vara ett första ben i tertiärtrends c, rekyl upp för en rörelse mot 1200 alt 1150. Lycka tillmåndag 27 juni 2016

OMX30 - inför tisdag

Får inte HK att fungera, återkommer så snart den fungerar, men utvecklingen följer väl helgens huvud scenario/roasan

onsdag 15 juni 2016

OMX30 - inför torsdag

OMX30 - reagerar upp efter en fullbordad våg sekvens från 1385 till 1270, nu är bara frågan om 1270 är en tertiärtrend a för vidare rekyl upp eller om det finns ytterligare en 3 vågors sekvens ned under 1247 innan T(a) är inne. Än mer intressant om US ska göra 5 vågor ned, för vidare nedgångar eller om 2064 ska hålla för en 3 vågors sekvens och då mer sannolikt med nya ATH ? viktigt för den medel långa trenden.

Lycka till,


OMX30 - inför onsdag

OMX30 har gjort en fullbordad våg sekvens ned till 1270, därmed räknar jag med att det kan vara tertiärtrends a. för en mer kraftig rekyl upp, bryts dock 1270 ned direkt utan en kraftigare rekyl så förlängs detta korta bear mönster ned till under 1247 innan en vändning upp.

För US index är det viktigt att identifiera ev. impuls ned från 2121 för fortsatta nedgångar efter en rekyl upp, alternativt en 3-vågors rörelse från samma nivå som indikerar nya ATH.

Lycka till,söndag 12 juni 2016

$ och råvaror inför veckan

Är nere och hejar fram fotbollslandslaget till nya stordåd - så det blir i text form denna gång.

Utifrån ett 16,5 års perspektiv ska världsekonomin nu befinna sig i slutet av denna deflations cykel. Kika in den långa Svenska räntan. Nästa fundamentala fas är i så fall en 16.5 års tillväxt fas med låg inflation, först efter den perioden kommer en fas med tillväxt och hög inflation. Om nu inte världens CB har rubbat också dessa cykler.

I skiften mellan faserna och i mitten av fasen brukar det ske relativt stora trend ändringar. Intressant att se hur det påverkar råvaror, som nu legat i tydliga BEAR cykler ett tag. Vissa verkar ha bottnat medan andra har en snutt kvar till mer ideala nivåer.Brent ser inte ut att gå ned till min ideala nivå om 20 (C=A), utan verkar ha bottnat på 27 nivån. Rekylen upp från 27 är nu längre än tidigare sekundärtrends b våg och då är sannolikheten högre att C-A faktiskt är inne.


Om det är riktig ska Brent röra sig upp mot 80 - 100 nivån (80-85 idealiskt) för en C-B topp och först därefter ner under 27 mot 20 nivån.

Stoch S ligger, och har legat, på höga nivåer på dygn och vecka och en rekyl ner torde ligga i fatet.
Dock tenderar Brent att "gå mer raka spåret till målnivån" så rekylerna ner kan bli korta och grunda.


Försöker jag räkna in de kortare vågorna från 27, så är Brent inne i sin 9:e våg så en sväng ner utan att bryta 48 och en ny högre topp, ligger i fatet för en primär vågs a. Bryts 48 innan en ny högre topp så är primärvågs B påbörjad.

Guld och Silver verkar följa min tes bättre än vad Brenten har gjort. För Guld och Silver räknar jag med att primärvågs B är inne nu och att vi är i primär vågs c upp.

Om det är riktigt så mäter vi in primär c med c=a respektive c= 1,618*a


Koppar fortsätter att följa sin BEAR trend utan större avvikelser och har en sväng ned kvar, innan en längre rekyl upp kan ta vid.


USD/SEK kan ha gjort en 1-2:a - om riktigt - ska USD dra iväg uppåt nu och Euro/USD falla.Lycka till

tisdag 7 juni 2016

fredag 3 juni 2016