fredag 31 januari 2014

OMX30 - dagens vågtolkning

OMX30 har en botten i det korta tidsperspektivet - en punkt under fib61,8 på 1292. Frågan är om det är ett a (första ben ned) eller en 2:a (för vidare uppgångar mot ATH) ? - kör som vanligt några scenarion om det i helgen.

Trevlig helg,torsdag 30 januari 2014

S&P500 - inför fredag

nästa vågrörelse bör räta ut ?

Lycka till,

OMX30 - inför fredag


onsdag 29 januari 2014

S&P500 - inför fredag


OMX30 - inför torsdag

OMX30 gjorde en lägre botten på 1295 - ett par punkter från fib 61,8 på 1293, som är idealnivån för en T2:a - dessutom med + div på stock S 60 min.

I skrivande stund har Dow också en lägre botten med +div, medan S&P500 fortsatt inte har en.

För OMX30 ökar därmed sannolikheten för en vändning upp - i alla fall för ett ideal scenario.

Dock gäller att 1250 håller fortsatt och för S&P500 1768

Lycka till,

måndag 27 januari 2014

S&P500 - inför tisdag


OMX30 - inför tisdag

OMX30 ned till 1308 och inte helt ned till 1293 (fib61,8). Dock kan en positiv BULL tolkning ge T2, men det finns fler alt. - 1324 bör brytas upp i impuls för att troliggöra den.

S&P500 i skrivande stund enbart några punkter från att bekräfta mer BEARish alt. på medellång sikt.
För S&P500 måste 1768 hålla för en fortsatt BULL räkning på kort och medellång sikt.

Bryts 1768 är dagens lägsta för OMX30 mer troligt ett a i en djupare nedgång.

Lycka till,


fredag 24 januari 2014

DOW och S&P500 - inför fredag

DOW och S&P500 diffar igen med en lägre botten för DOW men inte för S&P500.

Lycka till,


torsdag 23 januari 2014

OMX30 - inför fredag

Så kom en lite djupare rekyl, vilket gör det enklare att tajma in vågorna.

Så länge 1313 håller är den korta (tertiär) trenden stigande, så länge 1250 håller är sekundärtrenden stigande.

Lycka till,

tisdag 21 januari 2014

S&P500 - inför onsdag

S&P500 lite tydligare i sin vågutformning.

Lycka till,

OMX30 - inför onsdag

Ovanligt korta rekyler - även för denna upptrend - gör det lite svårt att "tajma in" vågorna - men min tolkning nedan, med en förlängd 3:a till minut 1 i T3.

Lycka till,

tisdag 14 januari 2014

OMX30 - inför onsdag

OMX30 bröt ned under 1320 och vände vid 1314, dock inte helt ned till första fib nivån.

Sätter ut T2 vid 1314, men behåller ? tills om/när 1330 bryts upp, som eliminerar 1314 som våg 3 ned.

Om riktigt ska T3 sättas till minst 1414 (T1:an längd+1314), men mer troligt högre.

Lycka till,

torsdag 9 januari 2014

OMX30 - inför fredag

Fortsatt sidlänges, dock ser en avslutande impuls ned kunna ha påbörjats.

Lycka till,

tisdag 7 januari 2014

OMX30 - inför onsdag

OMX30 vandrar lite sidlänges - tolkar det i ett a-c mönster, söker fortsatt T2, lägre än 1320.

Lycka till,