måndag 30 september 2013

OMX30 - inför tisdag


lördag 28 september 2013

OMX30 - inför veckan

OMX30 föll i veckan med 16 punkter och stängde på 1269. Stoch S på dygnsnivå har värdet 52 och är fallande. Vecka är fortsatt stigande och på höga 93.

I det korta tidsperspektivet är våg utformningen inte helt lätt att klura ut, från 1206 kan jag få ihop en tre vågs sekvens, likväl som en 5-vågare. Från 1292 toppen är nedgång väl i fas med fib38,2 på 1262 för en 4:a, men väl utdragen i tid  nu, för att vara helt harmonisk med övriga vågor. Alternativet är att 1292 är toppen och att nedgången påbörjats därifrån, i så fall är ett första a-b gjord. Med dessa två alternativ, så vill jag se var nästa våg tar vägen, innan det är avgjort. Bryts 1262 ned i början på veckan så faller BEAR alternativet in enligt den medellånga trenden, men så länge 1262 håller ska OMX30 göra ytterligare en fem vågs sekvens upp till en ny topp och idealiskt runt 1320.

Utifrån den medellånga trenden så söker jag en topp för rörelsen från 1109 via fem vågor upp. Våg 1-4 är gjorda och OMX30 ska nu enbart toppa ur den korta trenden också, enligt ovan.
Sett från 18 januari 2011 har jag tre nivåer för en topp nu under hösten/vintern, 1270, 1320 och 1400, där är 1320 idealet med en relation 1,382 * A för B-vågs toppen.
Tar jag hjälp av US indexen så är de enklare att klura ut då de befinner sig i en tydligt BULL trend allt sedan mars 2009, BEAR alternativet som levt under 2013 är eliminerad i och med nya högre toppar. DOW har under hösten varit ledande och plogat före S&P500, därmed blir DOW nyckeln för den lite längre trenden. OMX30 räknar jag med ska skapa en lägre topp en våg cykel innan DOW, så när DOW har sin topp för denna cykel sedan mars 2009 så räknar jag med att OMX30 gör en lägre topp, i alla fall om tidigare mönster ska upprepas för denna 10 års period.

DOW har enligt min tolkning gjort större våg 1 och 2, jag söker våg 3 toppen. Fån 2011 botten har jag primärvåg 1,2,3 och nu också våg 4, därmed söker jag en våg 5 topp tillika större våg 3.
För DOW kan denna topp nu vara inne på 15710 från den 18:e Sept. Om detta är riktigt tolkat så ska DOW nu genomföra en lite djupare rekyl ned mot 14000 nivån, eller strax under, allstå en nedgång om 10-14%. Dock lever alternativet, precis som för OMX30, att det är en vågsekvens kvar i det korta för denna topp, se S&P 500 chartens tolkning. Efter denna 10-14% nedgång under någon månads tid, så ska den avslutande uppgången, för hela denna cykel genomföras till en cykelvåg topp 1 för US indexen som därefter ska falla sina 50-62% under några år för en cykel våg 2.

Lycka till,


 


 


 
 

$ och råvaror - inför veckan

Marknaden verkar fortsatt lite villrådig efter FED beslut att fortsätta de expansiva penningpolitiska åtgärderna i oförminskad takt. Rimligtvis borde USD falla och råvaror/börserna stiga på beskedet, om nu allt var frid och fröjd, men som så många gånger förr, så reagerar de tvärtom. Då kan det vara bra att förlita sig mer på TA, som mer fokuserar på sinnesstämningen för de stora aktörerna, än att försöka klura ut alla komplexa faktorer för FA, ställa de mot varandra, och sen dra kloka slutsatser.

Så på med skygglapparna, ignorera allt surr och desinformation från smart money och kika in lite vad vågorna faktiskt visar vad SM gör och inte vad de säger via media, det är väl bara den Svenska och Finska staten som säger till innan de ska sälja av.

SEK 10 års räntan:
Sjönk under veckan från en toppnotering på runt 2,80 till 2,44 som lägst. Stoch S på dygns nivå är nu nere på låga 6, men har inte vänt upp utan är fortsatt sjunkande. Är min tes riktig med att FED, ligger "på fel sida" i balansen mellan gas och broms, så ska den 10 åriga räntan bottna ur under veckan som kommer och fortsätta upp i den stigande trenden på medellång sikt.

USD/SEK:
Söker fortsatt en botten för USD runt tidigare bottnar, idealiskt strax ovan 5,97.

BRENT:
Har påbörjat den mer aggressiva delen av nedgångs cykeln. en första delvåg ned kan vara klar, efter en rekyl upp ska så nedgången ta fart.

GULD och Silver:
Ingen förändring från förra veckan, torde fortsätta sin mer utdragna rekyl upp i ett a-c över´lappande mönster, innan den större avslutande nedgången ska ta vid.

Koppar:
Den pågående rekylen upp verkar inte riktigt klar - en urtoppning under veckan torde ge mig en b-vågs topp för ett mer brant fall i c-vågen.

Natgas:
Räknat från 3,13 (b-vågs botten) - så har Natgas nu gjort en första delvåg upp till 3,820. Rekylen ned till 3,450 kan mycket väl vara våg 2. I så fall, om rekylen inte blir mer komplex, så ska Natgas nu dra på uppåt mot tidigare toppar.

Lycka till,


torsdag 26 september 2013

OMX30 - inför fredag

En relativt djup våg 4:a jämfört med våg 2, men en klockren fib38,2 - om riktigt ska ny topp skapas. Bryts dock 1262 ned innan dess så är toppen redan klar vid 1292.

Lycka till,

onsdag 25 september 2013

OMX30 - inför torsdag

OMX30 ned till fib38,2 idag. Idealiskt för en våg 4 rekyl.

Lycka till,

lördag 21 september 2013

OMX30 - inför veckan


OMX30 steg i veckan med 5,7 punkter, toppade på 1292 och stängde på 1286. Stoch S är på höga nivåer och fortsatt stigande på både dygns och vecko nivå. Därmed är momentum fortsatt starkt och inga signaler på motsatsen finns.  
Utifrån ett medellångt perspektiv är min fortsatta tolkning att OMX30 är i en B-våg upp från 833 nivån från den 23:e september 2011. B-vågs toppen har jag tre nivåer som mål, 1270 som är passerad, 1320 som kanske är den mest ”normala relationen med fib 38,2” mellan a och c, förutom c=a samt 1400 som är en mer extrem relation.
Då 1270 området har brutits igenom, blir nästa mål nu 1320 området, där 1322 dessutom är toppen från juli 2007.
Med FED’s fortsatta expansiva penningpolitik kan 1320 området mycket väl brytas upp och 1400 ska då utmanas, så det gäller att inte utgå från att vissa nivåer ska komma in som den ”ideala toppen” utan använda den mer säkra metoden om en lägre topp utifrån sekundär-/primär trends perspektivet, för en bekräftad trend växling. Samtidigt ökar nervositeten ju högre nivåer som index når och en trend växling kan komma snabbt. Som jag tidigare skrivit så räknar jag med att den avslutande våg sekvensen ska ske relativt snabbt sett till de tidigare vågornas tids åtgång.
Då US index nu skapar nya toppar och ATH, så säger min tolkning av vågorna i det längre perspektivet att alternativet med en BEAR tolkning är osannolik. Är den tolkningen riktig så är alternativen med nedgångar under tidigare bottnar från 2002 och 2008 eliminerade för US indexen. Sett från år 2000 och 2007 topparna så ska då ”bara” trenderna sorteras in, är det Grand supercykel vågor eller bara supercykel vågor ? Här försöker jag att inte krångla till det allt för mycket då skillnaderna knappast lär påverka oss under vår livstid, om den nuvarande långsiktiga uppgångsfasen är 30 eller 70 årig.
Men för att ha en utgångspunkt så sätter jag SC 3 för -00 toppen och söker därmed en cykel våg topp för den nuvarande BULL fasen för US indexen. Grovt så ska GSC göra 90% nedångar, SC runt 70% och cykel vågor runt 40-50%. När väl denna fas toppat ur tar jag som vanligt fib relationen för hela cykel vågen och riktar in mig på fib 50 och fib61,8 nivåerna.
Men det får komma lite senare, mer intressant på medellång sikt är att försöka tajma in en cykel topp. Om min utgångspunkt är riktig med att botten för DOW och S&P 500 i mars 2009 är starten på en fem vågors cykel våg sekvens så söker jag nu en cykel våg 1 topp. Denna våg 1 ska bestå av 5 större vågor där respektive våg ska bestå av 5 primär trends vågor och varje primär våg 5 sekundär trends vågor osv…. Jag kan räkna till två större vågor 1 och 2 och därmed söker jag en våg 3 topp, nedgång till 4:a och en avslutande uppgång.
Alternativet med att denna våg sekvens upp från 2009 varit en större B-våg, som jag tidigare visat i S&P500 charten, anser jag nu eliminerad, då US indexen nu skapat nya högre toppar och våg sekvensen stämmer därmed in på en BULL sekvens med tydliga impulsvågor upp utan överlapp.
OMX30, m.fl. världsindex har dock inte samma mönster som US indexen, utan har, enligt min tolkning en sekvens av stigande vågor men med tydliga överlapp sedan oktober 2008.
Därmed tolkar jag nedången från jan-2011 till sept samma år enbart som en A-våg, med en efterföljande B-våg som jag nu söker för att därefter sätta en cykel våg 2 botten via en C-vågs sekvens. Jag utgår här från att 1320 området nu ska nås, då 1270 brutits upp. På grund av Fed’s agerande har också möjligheten/risken med en mer extrem uppgång till 1400 området ökat i sannolikhet.
Backar jag tillbaka till US indexen så har jag i det korta perspektivet tre vågor upp från slutet av augusti botten, jag vill ha in en botten i början på veckan för en ny uppgång till en ny ATH nivå. Väl där så har US indexen gjort en fem vågors sekvens som jag räknar är den större våg 3 toppen. Alternativet är att den fem vågors sekvens enbart är en delvåg 1 och därmed att en extrem urblåsnings fas under hösten väntar, men jag håller mig till utgångsplanen till dess att motsatsen är visad. Efter en våg 3 topp ska US index göra en våg 4 och därefter en avslutande större våg 5 upp.

OMX30 har tidigare legat före US indexen och skapat lägre toppar 2-3 månader innan US, så när de fortsätter upp för en avslutande topp så skapar OMX30 istället en lägre topp. Det är denna händelse jag söker med ljus och lyckta, för att få en bekräftelse på en trend växling, utifrån ett 12-36 månader perspektiv. Innan det har skett så kan OMX30 och US index fortsätta upp i oändligheten med förlängda delvågor. 
 

Lycka till,


USD och råvaror - inför veckan


Personligen har jag varit positiv till den expansiva penningpolitiken utifrån tesen att världsekonomin befinner sig fundamentalt i en deflations cykel sedan år 2000 med ett troligt slut runt 2016. Utan Fed’s åtgärder hade vi troligtvis befunnit oss i en mer farlig situation med depression.
Min tes har varit att FED och övriga CB velat undvika en depression ala -29-32, som ju Ben har studerat noga, men att en ”normal recession” var tillåten. Marknaden torde nu börja oroa sig mer för de negativa konsekvenserna av den expansiva penning politiken än de positiva effekterna av tillgången på ”gratis kapital”.
Nu när FED inte självmant drar ned på den expansiva penningpolitiken, så som marknaden förväntade, så torde marknaden så smått tvinga fram en sådan aktion genom succesivt stigande långa räntor och ett mer kraftigt fall av dollarn, samtliga konsekvenser som lär bli mer smärtsamma för världsekonomin och US än om FED självmant balanserat upp åtgärderna i tid.
Risken/möjligheten är nu att denna BULL cykel för US börserna avslutas med en ordentlig urblåsning ala -99/00, med efterföljande mer kraftiga nedgång. Återkommer till min tolkning av börserna.  

10-års räntan – är i en klart stigande trend sedan maj 2011, efter en mindre rekyl lär nu den långa räntan fortsätta att stiga till en nivå där dagens expansiva penning politik blir ohållbar. Nivåer över 3,5 – 4 % lär ge effekt. Våg mässigt har ett 1-2, 1-2, 1-2 mönster skapats, ett sådant mönster riskeras alltid att kunna tolkas som a-c, a-c… , men det är nu bara att följa med trenden som jag nu tolkar som långsiktigt stigande, vilket FED hade kunnat undvika.  

USD/SEK – hade påbörjat en klart positiv trend med möjligheten till en BULL trend under flera år.
Nu tvekar marknaden och en kontra trend kan mycket väl vara påbörjad, dock är det lite tidigt att avgöra, så de kommande vågorna får bekräfta en sådan tes.
Men ser jag enbart till vågorna och indikatorerna, så ska USD/SEK i första hand skapa en botten i nivå med botten 5,97 från juni 2011. I andra hand ska 5,97 brytas ned och då befinner sig valutaparet på historiskt låga nivåer utan stöd och fallet kan då blir riktigt ordentligt, dock inget jag räknar med i första hand.

Koppar – befinner sig i en långsiktigt fallande trend och på kort sikt en rekyl upp.  

GULD och SILVER – samma ska här befinner sig i en långsiktigt (år) fallande trend – där de ädla metallerna på medellång sikt befinner sig i en rekyl upp. Denna rekyl upp kan pågå längre nu och komma något högre än vad jag tidigare räknade med.
Struntar jag i FED för ett tag och bara kikar på vad det tidigare våg mönstret indikerar, så har en större våg A bildats i och med nedgången till 1180, rekylen upp torde genomföras av minst en sekundärtrends rörelse a-c och hamna på nivåer runt förra utbrottsnivån 1500-1530, innan den större och längre nedgången ska ta GULD ned mot 880-900 nivån.
 

Brent – Torde nu ha vänt på medellång sikt och succesivt falla ned mot målkursen.

NatGAS – ser ut att ha börjat en upp rekyl i sin fallande långsiktiga trend, tidigare topp om 4,44 bör kunna nås och även 6,11, men vanskligt att förutspå nivåer för rekyler mot huvudtrenden, då den snabbt kan vända ner enligt den längre trendens riktning, relativt snabbt och oväntat. Men 5 vågor upp i c-vågen bör nu avverkas räknat från 3,13.
 

 

fredag 20 september 2013

DOW & SP500 - inför fredag

Lite olika tolkningar i det korta för US index. Antingen är Primär trends våg 5 i princip klar (DOW)eller så är det en våg kvar efter en mindre nedgång (S&P).

Lycka till,
torsdag 19 september 2013

OMX30 - inför fredag

OMX30 & DOW inför torsdag

US bekräftar åter en fortsatt BULL trend - FED gasar mer än konsensus förväntningarna.Våg tolkningen för DOW säger att primär våg topp 5 är under avverkning.

Lycka till,


tisdag 17 september 2013

S&P & DOW inför onsdag

Inga direkta förändringar, men det lär nog bli mer action imorgon och därmed ett avgörande för den korta trenden.

Lycka till,


OMX30 - inför onsdag

Ingen förändring av räkningen idag.

Lycka till,

måndag 16 september 2013

S&P500 - inför tisdag

Bear saved by the bell - men fortsatt övertag för Bull, men inte avgjort, alternativen lever.

Lycka till,


OMX30 - inför tisdag

OMX30 med räkning enligt "irregular" alternativet, men övriga scenarion lever fortsatt, få se om US kan eliminera något av dom ikväll.

Lycka till,

lördag 14 september 2013

OMX30 - inför veckan


OMX30 steg i veckan med 17 punkter, upp till 1274 som högst och stängde veckan på 1266. Stoch S är på 91 på dygns basis och 84 på vecko basis, höga nivåer, men där kan de ligga ett tag, så för mig inga andra signaler än att upptrenden har ett starkt momentum, i vart fall som båda ligger över 80 nivån.
Toppen på 1274 är 5 års högsta och en tangering av toppen från oktober 2007.
Frågan är då om 1274 är toppen för denna fas upp från botten den 23:e september 2011, eller om 1322 från den 13:e juli 2007 också ska utmanas och eventuellt också brytas ?
Utifrån ett kort perspektiv, är det för mig omöjligt att svara på, då våg sekvensen kan innehålla förlängda delvågor och därmed kan OMX30, med en ny topp, likväl fortsätta upp och utmana 1322 som den kan falla ned efter en fullföljd 5 vågs sekvens från 1109 botten.
Utifrån ett medellångt perspektiv får jag lite riktlinjer men inte mycket mer än att 1270 området är det första målområdet av tre för en B-vågs topp, då 1182 bröts upp i början på året.Utgångspunkten är att vågen från den 23:e september 2011 är en B-våg, då vågmönstret är överlappande sedan den botten, så som den är, för i stort sett samtliga världsindex, förutom US index.
A-vågen bottnade på 833, en nedgång om 350 punkter från 18 januari 2011 på 1182,6. Då jag söker en relation av A, för att hitta B, får jag med fib 1,618 = 566, 1,382*a = 484, och 1,236*a= 433 lägger jag till värdena på 833 får jag 1399, 1317 och 1266. Med lite avrundning söker jag alltså en B-vågs topp runt 1270, 1320 och 1400 områdena. OMX30 var uppe till 1266 rätt exakt, den 14:e augusti.

Därmed räknade jag med att OMX30 kunde ha toppat ut för denna gång i förra veckans analys på just 1266. När nu OMX30 skapade en ny högre topp torde det innebära att nästa nivå ska utmanas om 1317-1322. Alternativt är rörelsen från 1206 botten enbart en ”irregular rekyl” och 1266 är fortsatt en tänkbar topp.
Lite väl många möjligheter i det korta tidsperspektivet för att jag ska hitta en edge.

Därmed backar jag ut till det medellånga perspektivet och konstaterar att om OMX30 fortsätter med impulser upp så ska 1320 besökas och eventuellt också 1400. Faller dock OMX30 ned nu i början på veckan, ja då lever alternativet med att B-vågen kan vara inne via 1274 alternativt 1266 (irregular).
Jag hoppas att jag inte har förvirrat läsarna mer än vad jag har klargjort alternativ, men så här är det ibland, särskilt när index står inför en topp utifrån de lite längre trenderna.

För de lite längre trenderna, se förra veckornas analys, de har inte ändrats, just nu bör fokus vara att få lite mer tips från marknaden för de korta vågorna, i syfte att eliminera så många alternativ som möjligt och hitta en edge med lite högre sannolikhet.
 

Lycka till,