söndag 30 december 2012

OMX30 - inför veckan

OMX30 började uppgången från den 16:e November på 1026,5 med tydliga impulsvågor upp utan överlapp i tertiärtrenden. Toppar kom in fint den 26:e November och den 3:e December. Efter den 3:e December började dock våg utformningen att överlappa varandra. Trots detta har OMX30 fortsatt upp och skapade nya toppar 12 Dec. på 1110 och en ny topp i Torsdags den 27:e Dec. på 1114.

Kravet var/är dock att toppen från den 14:e September på 1119 skulle/ska brytas, för att fortsatt bekräfta BULL scenariot som huvud alternativ och det mest sannolika för 2013 och kanske en bit in på 2014. Så länge topparna på 1119 och 1128 är intakta ökar sannolikheten för det motsatta, vilket är BEAR scenariot.

I förra helgens analys kunde jag konstatera att övriga världsindex inkluderande OMX30 växlat tempo och rörde sig klart BULLish, särskilt DAX och NIKKEI, enskilt viktiga aktier för OMX30, såsom H&M och Ericsson hade också varit nere på viktiga bottnar och reagerat fint upp efter dessa, vilket ökade sannolikheten för BULL.
Dock påvisade US indexen en svaghet efter QE-unlimited där nedgången från toppen den 5:e Oktober var impulsive med fem vågor ned till botten den 16:e November (OMX30 hade ett korrektivt rörelsemönster). Så ett ultimatum ställdes i förra helgen där DOW inte fick bryta 13014 innan en ny topp skapades över den från den 18 Dec. I Torsdags bröt DOW under 13014, men "spikade upp" igen i en stark avslutning den sista timmen, för att under Fredagen dra ned igen och stänga under. Därmed har US indexen visat en impulsrörelse ned med fem vågor från den 5:e Oktober till den 16:e November och därefter en korrektiv rörelse upp med tre vågor. Ett klart BEARish rörelsemönster.
BULL alternativet är inte kört men BEAR har med rörelserna sedan 5:e Oktober en högre sannolikhet och för att BULL ska komma tillbaka måste dessa signaler suddas ut de kommande dagarna.

Som vanligt går jag på det som har högst sannolikhet och per idag är det BEAR, det är nu upp till tjurarna att visa att jag har fel, genom att bryta upp över 1119 och för US indexen att skapa nya högre toppar jämfört med 5:e Oktober. BEAR scenariot bekräftas vid brott ned av 1026,5.

Backar jag ut lite i syfte att få fram mer konkreta målnivåer och bekräftelse nivåer så är min tolkning av OMX30 ung. följande:

Super Cycle topp i mars 2000 i en våg 3, vilket var 18 år av uppgång sedan våg 2 botten 1982.

Jag söker super cycle våg 4 via en botten räknat från mars 2000. Efter denna botten ska OMX30 avverka fem cycle vågor upp för att avsluta denna Grand Super Cycle, med en topp högre än mars 2000 toppen.

Sedan mars 2000 har OMX30 avverkat fyra tydliga "ben" fram till toppen i Januari 2011 i det jag tolkar som en triangel rörelse med a,b,c och d klara. Triangeln ska avsluta med ett e som ska bestå av tre tydliga delvågor a,b och c. Den stora och viktiga frågan är om e kom in den 23:e Sept 2011 via botten på 833 eller om den botten enbart var delvåg a ? Tiden med en botten vid den tidpunkten stämde väl, medan nivån var väl hög och långt från bottenkanalen i triangeln, då det är mer vanligt att en triangel bryter ned under bottenkanalen för att sedan reagera starkt upp via sina avslutande fem vågor. En triangel är en fortsättnings formation men också en avslutande formation, då den skapas mellan våg 3 och 4.

Så frågan är nu igen - är botten den 23:e Sept. ett e i triangeln för vidare uppgångar över 1550. Eller är det ett A för vidare nedgångar under bottenkanalen men högre än c-botten runt 550. För mig är det en väldigt stor skillnad med ca 1000 punkter, så det kan vara extra viktigt att vara med på noterna, nu när det ska bekräftas.

Med de senaste veckornas svaghet i US och avslutet av veckan ställer jag upp BEAR som det mest sannolika. Jag har analyserat BULL flera gånger så dags att kika in BEAR i mer detalj.

BEAR scenariot för OMX30:

Botten den 23:e September var ett A i rörelsen från den 18:e Januari 2011. B kom in den 14:e Sept. på 1119. Jag söker C via a,b och fem impulsvågor i det avslutande c:et. a kom in på 1026,5 den 16:e november. b kom troligtvis in den 27:e Dec på 1114. Söker ett avslut via 5 sekundär trends vågor ned.
Nivå målet blir då grovt mellan följande nivåer: C = A ger nedgång till runt 770, 1,618*A ger nedgång till runt 550 som också är c-botten i triangeln.

Detta scenario bekräftas först när 1026,5 bryts ned. Så OMX30 är i en mellan period med 50/50 till 60/40 sannolikhet för Bear respektive Bull i nivåerna mellan 1026,5 till 1119. Just nu har jag 60/40 till BEARs favör.

Men notera att primärtrenden är stigande så länge 940 håller och sekundärtrenden är också stigande så länge 1026,5 håller.

För min BULL tolkning se våg utformingen för DOW och för BEAR US, se våg utformningen för S&P. Klicka på bilderna för att förstora.

Lycka till och Gott Nytt År.


lördag 29 december 2012

$ och råvaror - inför veckan


$ fortsätter sin fallande primär- och sekundärtrend. Dock tvekar valutaparet nu runt 6,50, vilket är ett varningstecken. Valutaparet har nu också positiva divergenser i Stock S både på Dygns och veckonivå. Därmed blir det än viktigare att ha koll på dollarns rörelsemönster. Det normala och utgångspunkten för förra helgens analys var generellt: sjunkande dollar och stigande börser samt råvaror. Nu har råvara efter råvara fallit in i BEAR, enligt min tolkning, och börserna (US och OMX30) har svängt från BULL till ett övertag för BEAR.  
Men som vanligt följer jag rörelsemönstret tills motsatsen är visad. För $, som är absolut viktigast att följa i dessa penning expansiva tider, är analysen ungefär följande.
För fortsatt BEAR tolkning av USD/SEK ska 6,49 brytas ned och impulsrörelsen ned ska fortsätta nedåt utan överlapp i respektive trend (OBS! mindre trender kan överlappa de större, men tolkningen av samma trend ska ske utan överlapp).
Sekundär trenden har gjort en 1:a och 2:a, söker 1:an för tertiärtrenden, där minut trenden gjort 1 och 2. Bryts 6,49 ned bekräftas denna, fortsätter USD/SEK att tveka och bryter upp över 6,81 ändrar jag  till ett BULL alternativ.
Med de ökande möjligheterna för sjunkande börser och stigande dollar under 2013 är det intressant att se hur GULD och SILVER reagerar, ska de agera ”safe heaven” eller ska de också dras ned i ett globalt deflations scenario ? Ja som vanligt, tror jag inget utan försöker tolka vågorna så bra jag kan, för att se hur ”big boys” agerar och hur flödet av kapital ändras i tider av stigande oro.
Med Fokus på GULD så är mitt BULL huvudalternativ att GULD har gjort en första sekundärtrends 1:a upp till 1792 den 4:e Oktober och söker nu en sekundärtrends 2:a via en botten som ska vara högre än 1531, bryts 1531 växlar GULD till BEAR.
Från toppen den 4:e Oktober har GULD avverkat tertiärtrends a och b, söker c. I c:et har GULD avverkat i,ii och iii och ligger i sin iv:a för att avsluta det hela med en kortare våg v ned (våg iii var förlängd, därmed ska 5:an vara kortare), alternativet är att botten redan är inne, men håller uppe för en kortare vända ner innan det vänder upp. Stock S är på låga nivåer både på dygns och veckobasis, men har inte signalerat köp än (brott upp över 20 från lägre nivåer). Nedgång mot fib61,8 ger 1631 som idealisk ingång lång.

BRENT tuffar på lite segt, men bröts upp över MA50 och är nära att bryta MA200. BRENT behöver nu bryta över dessa medelvärden, då de är fallande. En liten kraft samling ned kan accepteras, men inte så mycket mer än det. Stock S på veckobasis har brutit upp över 20.  

Önskar alla ett riktigt Gott Nytt År.  


$ - USD/SEK - BEAR:

Primärtrenden:

Våg B med en topp 1:e Juni på 7,33 söker en botten för C-vågen till mitten på 2013 mellan 4,50 - 5 :-.

Sekundärtrenden:

Våg 1 av 5 kom den 19:e Sept på 6,50, våg 2 på 6,815 den 16:e Nov, 42 trading dagar senare. Söker våg 3 runt 5,45

Tertiärtrenden:

Söker våg 1 i tertiärtrenden - i minuttrenden - Våg 1 kom in på 6,58 den 5:e Dec. Våg 2 på 6,71, Våg 3 kan ha kommit in 6,49.


Brent - BULL:

Primärtrenden:

Söker våg 1 grovt mellan 150 – 160.

Sekundärtrenden:

Våg 1 kom in den 11:e oct och våg 2 den 5:e Nov på 105,7. Söker våg 3 via 5 vågor i tertiärtrenden.  

Tertiärtrenden:

Våg 1 kom in den 20 Nov på 112, söker en rekyl ned till våg 2, som kan vara avklarad. I så fall ska Brent nu börja de impulsvågor upp. 

 
 
 


Koppar - BEAR: 

Primärtrenden:

Söker våg B

Sekundärtrenden:

Söker våg c som ska bestå av 5 vågor i tertiärtrenden.

Tertiärtrenden:

våg i avklarad och våg ii klar söker våg iii med 5 delvågor upp. Delvåg 1 och 2 i 3:an klar.


GULD och SILVER - BULL:
Primärtrenden:

GULD söker våg 1 som ska bestå av fem vågor i sekundärtrenden. Grovt 2200 -2300 Q1 2013.

Silver söker våg 1 som ska bestå av fem vågor i sekundärtrenden. Grovt 55 - 60 Q1 2013

Sekundärtrenden:

GULD -  Våg 1 klar, en större a-c rörelse genomfördes i veckan och söker en botten för våg 2

SILVER - Våg 1 klar, en större a-c rörelse genomfördes i veckan och söker en botten för våg 2
NATGAS –BEAR:

 

NATGAS fortsätter att röra sig i ett a – b – c mönster, nu har NATGAS gjort en a-c från 4,00 till 3,26. Intressant att se om NATGAS redan nu ska göra ett BEAR market rally över 4,00 eller om 3,26 ”bara är stora A” för vidare nedgång efter ett B ?

.

 

 
fredag 28 december 2012

OMX30 - dagens våg tolkning

OMX30 kör impuls ned och korrektiva rörelser upp, vilket ökar sannolikheten för BEAR. Kan räkna in fem vågor ned i dag från 1114 toppen utan överlapp.

Dock inget avgörande än för de längre cyklerna.

Tillbaka i helgen med lite djupare analys.

Ha en skön kväll,

torsdag 27 december 2012

US index - inför Fredag

Tjurarna visade att slaget om 2013 inte är förlorat än, stark avslutning jämnar ut förhållandet.

Dock är min tidigare BULLish tolkning fortsatt eliminerad, då ett brott är ett brott.

Tog fram en möjlig alternativ BULL tolkning för DOW, dock känns den något mer krystad än BEAR alternativet för S&P500, trots avslutningen. Men som alltid, gäller det att tro så lite som möjligt och väga den ena mot den andra samt lyssna så lite som möjligt till nyhetsflödet, bättre att ta på skygglapparna och tolka graferna istället.

DOW som vanligt med BULL tolkning och S&P med BEAR.

Lycka till,


OMX30 - inför Fredag

OMX30 lyckades inte att skapa en högre topp idag, jämfört med toppen på 1119.

Vad som är viktigare är att DOW bröt ned under 13011 idag - US har inte stängt än, men min BULLish tolkning för DOW är nu eliminerad och därmed svänger jag mot att BEARish tolkningen har högre sannolikhet, avvaktar någon dag för bekräftelse. Klart att det kan finnas BULL alternativ, men då måste dagens signal elimineras åt andra håller via en högre topp, i vilket fall, initiativet över till Björnarna.

Lycka till,

tisdag 25 december 2012

US index - Måndagens tolkning

Bull med Dow ger a-b och om möjligt i-iv i c:et. Så länge 13010 håller i nästa våg ned, så lever BULL scenariot, därefter ska toppen runt 13350 för att skapa en 5 vågors impuls upp.

BEAR för SP500 ger våg i - iv ned, i:an höll för uppstudsen därmed kan nu SP500 skapa en impuls ned genom en lästa nivå i veckan, i så fall stärks BEAR scenariot.

Lycka till,


lördag 22 december 2012

OMX30 - inför veckan

OMX30 började veckan med att dra iväg och känna lite på 1110, senare under veckan försökte OMX30 bryta upp inte mindre än 3 ggr. till utan att lyckas. Motståndet verkar därmed viktigt, runt 1110 har OMX30 också ett motstånd i den fallande takkanalen från toppen i jan 2011.

Volymerna börjar så smått ta sig över 20 dgr medelvärdet och ett utbrott ur triangeln kan därmed förberedas.

Stock S är på höga nivåer på dygnsnivå, men har fortsatt en bit kvar upp på veckonivå och där kan de ju ligga ett tag.

Det avgörandet jag nu har väntat på i ca: 2 veckor kom inte denna vecka heller, så bara att vara tålmodig tills en mer tydlig signal ges om OMX30 mer långsiktiga utveckling och då i ett tids perspektiv om minst 1 år fram.

Våg analys tolkningen jag gör per idag ger fortsatt stöd för en högre sannolikhet för BULL, men denna sannolikhet är inte särskilt hög jämfört med alternativet, kanske ett 60/40 läge och rent av ett 50/50 läge om man ska vara riktigt objektiv. Det jag strävar efter i tradingen är ett 80/20 eller till och med ett 90/10 läge, det får jag inte förrän OMX30 har brutit ur denna triangel, enligt min tolkning.

BULL Scenariot som huvud alternativ är oförändrat sedan förra helg analysen och samma med BEAR alternativet, då inget utbrott kom i veckan.

Det jag tycker svänger över till ett 60/40 läge för BULL är formationen i triangeln sedan 2000 och 2011 och den bör bryta upp, kikar jag in ett antal aktier så fortsätter Ericsson, trots ett hack i kurvan, och H&M att bättra på BULL oddsen med sina formationer. En annat gäng aktier ligger i tydliga trianglar, eller kilar, och där har en sådan som Investor tydligt brutit upp ur denna, ABB har bottnat ur sin och brutit under golv kanalen på klassiskt e-våg vis för att sedan skjuta upp ordentligt osv. några exempel nedan.

Kikar jag in några världsindex ser de också generellt BULLish ut med DAX:en som skjutit ur sin och därmed bör 8178 utmanas och brytas innan en nedgång ska ta vid.

Det som väger emot är nog för en gångs skull US index, där de nu samlar sig för ett avgörande, då de är öppna på måndag kan vi kanske få ett avgörande redan då, jag tar med DOW i en BULL tolkning och S&P500 i en lite påtvingad BEAR tolkning, allt för att kika in de avgörande nivåerna.

US inför Måndag:

DOW har tre fina impulsvågor upp sedan den 16:e Nov. med en våg 1 topp runt 13000 nivån i min tolkning. Därefter en kort rekyl och sedan vidare uppgång till 13366 den 18:e Dec, i fredag fick DOW en ny rekyl. Det jag vill se nu i en vidare BULL tolkning är att en 5:e våg upp nu skapas för att fullfölja hela impulsrörelsen från den 16:e Nov, med 5 vågor utan överlapp.
Då får INTE 13000 nivån brytas innan denna 5:e våg skapas. Sker det, så går övervikten över till våg tolkningen för S&P 500 BEAR alternativ.

S&P 500 med BEAR tolkning.
Här sätter jag botten den 16:e Nov till en 1:a i sekundärtrenden ned, jag söker en 2:a och ett avslut på rekylen upp under toppen på 1474.
Sedan 16:e Nov har fem vågor upp skapats men med överlapp, därmed tolkar jag det som a-b-c och en topp för rekylen på 1448. Om denna tolkning är riktig så ska nu 1412 och sedan 1398 tas ust nedåt innan S&P 500 bryter upp över 1148.

Så några viktiga nivåer för US index efter Kalle och tomte.

Ha en skön Jul,$ och råvaror - inför veckan.


$ fortsätter sin fallande primär- och sekundärtrend.
Dock vill jag se USD/SEK fortsätta sin impulsrörelse ned för att min våg tolkning ska stämma med 5 större vågor ned i sekundärtrenden i det som jag tolkar som det avslutande c:et i primärtrenden.
Alternativet men med en fortsatt BEAR tolkning, är en mer konsoliderande a – b – c rörelse. I detta alternativ finns en och annat BEAR market rally med. Alternativet ploppade upp då USD/SEK inte bröt ned under 6,49 utan tvärnitade där och skapade en positiv divergens i Stock S på dygnsnivå. Bryts 6,58 upp, justerar jag räkningen till en a-c räkning från toppen 1:e Juni på 7,33. Men utgångspunkten är enligt huvud scenariot att 6,58 ska hålla och 5,49 brytas ned.
Osäkerheten visar att marknaden står inför ett avgörande, ett avgörande som jag hade räknat med skulle ha kommit in i de två tidigare veckorna. Men marknaden håller oss fortsatt i ett närmast 50/50 läge, vad gäller börsernas utveckling de kommande 1-2 åren, men kilen blir smalare och smalare, men det återkommer jag till senare under helgen.
GULD och SILVER har gjort en rekyl våg till ned. Nu börjar de närma sig fib61,8 av uppgången till 4:e oktober för GULD och 14:e september för SILVER. Därmed är idealområdet för en lång position uppnått för en EW trader (gå lång i en tänkt våg 2 i området mellan 0:an och fib61,8 med S/L vid/strax under 0:an). Stock S är under 20 för GULD både på vecko- och dygnsbasis. Min tolkning av GULD är att den är i våg 3 av den avslutande c-vågen, så en våg ned till är möjlig innan vändning upp, men området den nu befinner sig i är intressant, allt beroende på hur man tradar och sin riskprofil.

BRENT tuffar på och är nu nära att bryta upp över MA50 och MA200, gör den det är det en bekräftelse på min våg tolkning, tvekar den och bryter ned får den kortare våg tolkningen justeras.

Så en mycket spännande vecka efter lite JUL mys.

Önskar alla läsare en GOD JUL.


$ - USD/SEK - BEAR:

Primärtrenden:

Våg B med en topp 1:e Juni på 7,33 söker en botten för C-vågen till mitten på 2013 mellan 4,50 - 5 :-.

Sekundärtrenden:

Våg 1 av 5 kom den 19:e Sept på 6,50, våg 2 på 6,815 den 16:e Nov, 42 trading dagar senare. Söker våg 3 runt 5,45
Tertiärtrenden:
Söker våg 1 i tertiärtrenden - i minuttrenden - Våg 1 kom in på 6,58 den 5:e Dec. Våg 2 på 6,71, Våg 3 kan ha kommit in 6,49. Våg 5 måste så komma in lägre än 6,49 utan att 6,58 bryts upp, för att den korta minuttolkningen ska gälla.  


Brent - BULL:

Primärtrenden:

Söker våg 1 grovt mellan 150 – 160.

Sekundärtrenden:

Våg 1 kom in den 11:e oct och våg 2 den 5:e Nov på 105,7. Söker våg 3 via 5 vågor i tertiärtrenden.  

Tertiärtrenden:

Våg 1 kom in den 20 Nov på 112, söker en rekyl ned till våg 2, som kan vara avklarad. I så fall ska Brent nu börja de impulsvågor upp.  Koppar - BEAR: 

Primärtrenden:

Söker våg B

Sekundärtrenden:

Söker våg c som ska bestå av 5 vågor i tertiärtrenden.

Tertiärtrenden:

våg i avklarad och våg ii klar söker våg iii med 5 delvågor upp. Delvåg 1 i 3:an klar.


GULD och SILVER - BULL:
Primärtrenden:

GULD söker våg 1 som ska bestå av fem vågor i sekundärtrenden. Grovt 2200 -2300 Q1 2013.

Silver söker våg 1 som ska bestå av fem vågor i sekundärtrenden. Grovt 55 - 60 Q1 2013

Sekundärtrenden:

GULD -  Våg 1 klar, en större a-c rörelse genomfördes i veckan och söker en botten för våg 2

SILVER - Våg 1 klar, en större a-c rörelse genomfördes i veckan och söker en botten för våg 2


NATGAS –BEAR:

 

NATGAS bröt ned under 3,28,i en spik i och för sig, men som alltid utgår jag från att ett brott är ett brott. Därmed är rörelsemönstret sedan botten vid 1,90 överlappande och jag anser att ett BEAR scenario då är med sannolikt. Detta motsäger inte medel och korta BEAR market rallyn.

Benet eller rörelsen från 1,90 till 4,00 tolkar jag därmed som ett a i primärtrenden och söker ett b via 3 vågor ned.


 

Det intressanta nu är att NATGAS gjort en a-c våg ned till 3,26 och möjligheten finns med en BEAR market rally upp över 4,00 igen, om rörelserna framöver är av impuls karaktär. Men för mig personligen är alternativen lite för många, håller den på ”bevakning” enbart.

 

 
torsdag 20 december 2012

S&P500 - inför Fredag


OMX30 - inför Fredag

OMX30 har hittills rört sig som förväntat efter botten på 1026,5 den 16;e Nov, med en impuls liknande rörelse upp. Dock ska det nu avgöras i det lite längre perspektivet, då OMX30 nu närmar sig den tidigare toppen på 1119.

Brott upp ger BULL signal i det lite längre perspektivet och lägre topp med brott ned under 1092 ger BEAR signal på 2-3 års sikt.

Märkligt att avgörandet verkar komma in 2012-12-21 :-)

Lycka till,