onsdag 31 maj 2017

OMX30 - inför torsdag


tisdag 30 maj 2017

OMX30 - inför onsdagtorsdag 25 maj 2017

S&P500 - inför torsdag

Bryter S&P500 upp till nya ATH (2406) så gäller den räkningen för US index med att minut 1 och 2 är gjorda i tertiär trends 5:an tillika sekundärtrends 3:an och vi är i minut 3 som ska ta S&P500 över 2430.
Dow har dock inte brutit upp så tills det sker finns den räkningen som alternativ, med att tertiärtrends 4:an inte är klar.

Lycka till,
onsdag 17 maj 2017

OMX30 - inför torsdag

OMX30 bröt ner under 1637 - sätter därmed ut sekundärtrends 3:an på 1657 och söker en sekundärtrends 4:a mellan 1550 - 1595, innan OMX30 kan göra nya ATH för en femte våg, tillika Primärvåg 1

Lycka till,


tisdag 16 maj 2017

S&P500 - inför onsdag

Väntar fortsatt på DOW ny ATH innan topp.

Lycka till,OMX30 - inför onsdag

OMX30 bryter upp över 1655 - därmed sätter jag ut målet mellan 1670 - 1680 för en avslutning av denna BULL trend för en sekundärtrends 3;a. Våg utformningen fortsatt överlappande men med högre bottna och toppar i det korta, så räknar med att den avslutande diagonalen är i en e-våg sedan 1637-
Bryts 1637 ned är denna BULL trend klar.

Lycka till,


måndag 15 maj 2017

fredag 12 maj 2017

OMX30 - dagens vågtolkning


S&P500 - inför fredag

S&P500 ser ut att ha 5 vågor upp - dock bröts inte 2380 ner - så räkningen enligt Dow kan också gälla med en högre topp innan sekundär trends (röd) 3:an är inne. För S&P500 är i så fall minut a markeringen en minut 4:a, bara att avvakta brott.

Lycka till,onsdag 10 maj 2017

OMX30 - inför torsdag

OMX30 har ev. en sekundärtrends 3:a inne - 1626 behöver brytas ner utan ny topp för att ta bort ?

Bryts 1655 upp går alternativet med ett målområde 1680 - 1690 in för en sekundärtrends 3:a

Lycka till,


tisdag 9 maj 2017

OMX30 - inför onsdag

OMX30 kom in i ideal zone för en minut 5:a tillika en sekundär trends 3:a i området 1650-1660.
Men en ED räkning i det korta för minut 5 stämmer det väl - alternativet är en 1-2, 1-2 räkning från 1617 botten i det korta för minut 5,med topp i området 1680-1690 alt. en extension av ED räkningen.

Så med det kan sekundärtrends 3:a vara inne för 5-7 % nedgång under sommarperioden innan en ny högre topp över 1720 kan ges. Ingen vändningsformation än så alternativet med en våg sekvens upp till, innan s3 är inne lever.

S&P500 och Nasdaq har gjort nya ATH men INTE Dow. För en högre säkerhet på S3 inne för OMX30 bör nog Dow också göra en ny ATH. Se om det kan komma idag eller närmaste dagarna.

Lycka till,


måndag 8 maj 2017

Dow Jones - inför tisdag


OMX30 - inför tisdag

Minut 5:an bröt ner från mönstret av en minut 3:a och mer överlappande, ev. en ED - därmed tillbaka till mer moderata målet runt 1650-1660 för en minut 5:a tillika en sekundärtrends 3:a

Lycka till,


torsdag 4 maj 2017

OMX30 - inför fredag

Minut 5:an (grön) verkar också sub indela sig, såsom minut 3:an och därmed mer lik minut 3 än minut 1. Om riktigt bör målet sättes mer mot 1680-1690 för minut 5 tillika sekundärtrends 3:an jämfört mot 1650-1660 (om den uppförde sig som minut 1).

Lycka till,


tisdag 2 maj 2017

OMX30 - inför onsdag

En micro 1:a i minut 5 nu högre än i minut 1 - sätter ut att micro 1 och 2 i minut 5 kan kan vara klara - alternativ är att minut 5 är förlängd och att micro 1 fortsatt inte är inne, men mer ovanligt.

Lycka till,