fredag 30 november 2012

$ och råvaror inför veckan


Bear cykeln har nu för de ledande världs indexen avverkat minst 12 år av en BEAR marknad. Enligt de cykler som uppvisats sedan en modern TA analys torde denna fas fortsätt in mot 2014-2016.

Det som är lite av en nyhet sedan Elliotts dagar är att dessa cykler ”normalt enligt Elliott” i en BULL marknad, drivs av naturliga inflations cykler, med faktiskt och fundamental tillväxt och i en BEAR marknad av deflation och faktiska och fundamentala nedgångar i ekonomin.

För cykel analytiker och traditionella EW analytiker har det varit relativt enkelt att pricka in dessa cykler för aktier, respektive råvaror.

Det som utifrån ett 100 års perspektiv är relativt nytt för många av dessa analytiker är FED’s och nu också de övriga ”fria centralbanker” expansiva pennings politik. Utan dessa expansiva, och i mångt och mycket experimentella ekonomiska åtgärder, hade nog OMX30 legat och skvalpat, just nu, runt 400 – 600 nivån, kanske till och med ner mot 100 nivån från 1980.

Dock är det samtidigt frapperande att de som kallar sig för TA analytiker som inte ”bara” följer ”fundamental analys” utan faktiskt analyserar graferna, inte kan konstatera att de är i en långsiktig stigande trend, trots en tydlig fundamental, sekulär Bear marknad.

Anledningen är såklart denna expansiva penning politik som i slutänden kommer att leda till en mycket kraftig ”marknads anpassning” mot fundamentalt faktiska nivåer, men först efter en riktig bubbla.

Med andra ord, för en TA analytiker är det helt ointressant om tesen varför objektet man tradar stiger, oavsett fundamenta, det viktiga är att det stiger, även om fundamenta säger att de torde vara motsatsen.

Nog om filosofin, men komplementet med marknadens sentiment tolkning, till en enkel EW våg analys, upptar i allt högre utsträckning mitt intresse.

Med det sagt, till veckan EW analys av $ och råvaror.

$ eller som i mitt fall USD/SEK analysen som jag sätter som ledande för övriga analyser, just på grund av ovan konstaterande, om att FED och Co genomför en expansiv penningpolitik, så märks det tydligast i omvärldens värdering av $, som i sin tur styr resterande objekt.

USD/SEK bröt ned relativt kraftigt/tydligt från rekyl toppen 6,815 vilket var inom ramen för målet 6,80 – 7,00, men i den undre regionen. Därmed sätter jag den toppen till våg 2 i rörelsen ned och förväntar mig därmed vidare nedgångar ner mot målområdet 5,45 – 4,50, som det mest sannolika.

Med detta som bas ska/bör råvaror och aktier generellt stiga.

GULD och SILVER har följt denna trend fint och fortsätter att följa huvudscenariot med vidare uppgångar, Brent lite mer motvilligt men dock. Koppar visar ett annat mönster långsiktigt men ska vidare upp på medel och kort sikt.

Min utgångspunkt, tills annat bevisats, blir därmed en fortsatt BULLish analys för råvaror  och BEARish för USD/SEK, oförändrad sedan föregående helg.

 Ha en skön helg,


$ - USD/SEK - BEAR:

Primärtrenden:

Våg B med en topp 1:e Juni på 7,33 söker en botten för C-vågen till mitten på 2013 mellan 4,50 - 5 :-.

Sekundärtrenden:

Våg 1 av 5 kom den 19:e Sept på 6,50, våg 2 på 6,815 den 16:e Nov, 42 trading dagar senare. Söker våg 3 runt 5,45
 
 


Brent - BULL:

Primärtrenden:

Söker våg 1 grovt mellan 150 – 160.

Sekundärtrenden:

Våg 1 kom in den 11:e oct och våg 2 den 5:e Nov på 105,7. Söker våg 3 via 5 vågor i tertiärtrenden.  

 
 
 


Koppar - BEAR: 

Primärtrenden:

Söker våg B

Sekundärtrenden:

Söker våg c som ska bestå av 5 vågor i tertiärtrenden.

Tertiärtrenden:

våg i avklarad och våg ii klar söker våg i i iii:an.

GULD och SILVER - BULL:
Primärtrenden:

GULD söker våg 1 som ska bestå av fem vågor i sekundärtrenden. Grovt 2200 -2300 Q1 2013.

Silver söker våg 1 som ska bestå av fem vågor i sekundärtrenden. Grovt 55 - 60 Q1 2013

Sekundärtrenden:

GULD -  Våg 1 och 2 avverkade söker våg 3 runt 1,618*våg 1= 2094.  

SILVER - Våg 1 och 2 avverkade söker våg 3runt 1,618*våg1= 44.

NATGAS - med ett BULL scenario:

 

Primärtrenden:

Har avverkat våg 1, 2, 3 och 4:a via toppen på 3,28 och botten på 2,61 – samt toppen på 3,85 och 3,47. Söker därmed en våg 5, för avslut av detta ben upp, som kan ha kommit in på 4,00.
OMX30 - dagens vågtolkning

OMX30 fortsätter upp enligt huvudscenariot - återkommer i helgen med mer utförlig tolkning och som alltid, alternativ.

Ha en skön helg,

torsdag 29 november 2012

OMX30 - inför Fredag

OMX30 bröt så över 1079 - 1084 området, därmed blir nästa mål runt 1140, vilket också är takkanalen för triangeln sedan mars 2000.

Lycka till,


onsdag 28 november 2012

OMX30 - inför Torsdag


DOW inför Onsdag

US index tog sig en lite längre och djupare rekyl, därmed troligt att våg 1 upp är klar, nu blir det intressant var 2:an hamnar.

Lycka till,


tisdag 27 november 2012

OMX30 - inför Onsdag

OMX30 fortsätter med impuls upp och jag tolkar det som om OMX30 fortsatt är i sin första impulsrörelse upp, rekylerna ned har varit för små för att jag ska tycka att första impulsen toppat.

Så bara att hänga med upp, tills OMX30 ger en lite större rekyl ned, då det är den som är intressant om den kan ge en högre botten, jämfört med 1026,5, men först ska vi se hur långt det första benet upp kan ta sig, "bara fib50" än så länge, inte otroligt att den kan ta sig en bit till fib61,8 eller till och med fib 76,4.

Verkstad som jag tidigare varit osäker på utifrån ett BULL scenario för OMX30, börjar kamma till sig, bl.a. tog sig ABB från BEAR till åtminstone neutralt idag, men inte lång till BULL.

Lycka till,

 
 
 
 

måndag 26 november 2012

OMX30 - inför Tisdag

OMX30 fortsätter sin impulsrörelse upp. En möjlig 3:a i 3:an idag innan nedgång till fib38,2 från 1052. Noterar att Investor gjorde ny högre topp sedan 16:e Mars och bröt ur sin eventuella triangel sedan 2007 och att Nasdaq, just nu,  går bättre än sina bröder i US.

Lycka till,

lördag 24 november 2012

OMX30 - inför veckan

OMX30 ligger i en stigande Primärtrend med våg 1 från den 16:e Mars på 1127 en våg 2 botten från den 4:e Juni på 941 - primärtrenden är stigande så länge 941 håller.

Samt en stigande sekundärtrend med våg 1 från 14:e Sept på 1119 och nu en botten den 16:e Nov på 1026 - sekundärtrenden anser jag stigande så länge 1026 håller.

I fredags passerade OMX30 även över MA50 och stängde också över. $ har avslutat sin upp rekyl och S&P500 bröt igenom 1403, vilket eliminerade alternativet med en 4:e våg upp och sen en djupare 5:e våg ned. Tunga aktier (viktmässigt) som Ericsson och H&M var nere mot kritiska nivåer, som hade satt dom i ett BEAR scenario om de hade brutits ned, nu vände de upp precis innan och tog lite ledningen i denna uppgång, vilket är ett bra tecken, då deras uppsida måste anses vara hög, vid ett mer positivt sentiment.

Därmed sätter jag ut botten den 16:e Nov på 1026,5 och en våg 2 i sekundärtrenden som det mest sannolika. Den försiktige (kloke?) avvaktar dock en bekräftelse via brott upp av 1079-1084 området.

Målet för en våg 3 i sekundär trenden blir som vanligt 1,618*våg 1 som blir runt 1320, tidsmässigt ca 3 månader fram i tiden runt mitten på feb. början på Mars. Början på Mars brukar ge toppar.

Målet för en våg 3 i primärtrenden sommaren/Sensommaren 2013 blir 1360.

Dock är de låga volymerna i denna hittills korta uppgångsfas en varning, garden får inte helt släppas, en bekräftelse med brott över 1084 under stigande volymer kan vara klokt att invänta.

US Index har samtliga gjort en mer perfekt/idealisk våg 2, S&P 500 kom ner till fib 61,8 och DOW till och med lite under. Fortsätter att tolka S&P500 i BEAR, mer för att hålla koll på alternativ scenariot.

Lycka till,fredag 23 november 2012

$ och råvaror - inför veckan.


$ har så toppat ur i sin rekyl upp mot en våg 2 i sekundärtrenden.

 Sätter sekundär trenden våg 2 till 6,185 för USD/SEK. Som vanligt tar jag 1,618*våg 1 för grovt mål för våg 3, vilket blir runt 5,45.

Det innebär att GULD, SILVER, BRENT m.fl. nu fortsätter upp i sin stigande sekundärtrend efter urbottning i sina respektive våg 2 formationer i sekundär trenden.

Därmed fullföljs huvud scenariots utveckling med stigande råvaror och sjunkande dollar, vilket också leder till stigande börser, men det återkommer jag till senare under helgen.

Ha en skön helg,


$ - USD/SEK - BEAR:

Primärtrenden:

Våg B med en topp 1:e Juni på 7,33 söker en botten för C-vågen till mitten på 2013 mellan 4,50 - 5 :-.

Sekundärtrenden:

Våg 1 av 5 kom den 19:e Sept på 6,50, våg 2 på 6,815 den 16:e Nov, 42 trading dagar senare. Söker våg 3 runt 5,45
 
 Brent - BULL:

Primärtrenden:

Söker våg 1 grovt mellan 150 – 160.

Sekundärtrenden:

Våg 1 kom in den 11:e oct och våg 2 den 5:e Nov på 105,7. Söker våg 3 via 5 vågor i tertiärtrenden.  

 
 


Koppar - BEAR: 

Primärtrenden:

Söker våg B

Sekundärtrenden:

Söker våg c som ska bestå av 5 vågor i tertiärtrenden.

Tertiärtrenden:

våg i avklarad och våg ii klar söker våg 3.

GULD och SILVER - BULL:
Primärtrenden:

GULD söker våg 1 som ska bestå av fem vågor i sekundärtrenden. Grovt 2200 -2300 Q1 2013.

Silver söker våg 1 som ska bestå av fem vågor i sekundärtrenden. Grovt 55 - 60 Q1 2013

Sekundärtrenden:

GULD -  Våg 1 och 2 avverkade söker våg 3 runt 1,618*våg 1= 2094.  

SILVER - Våg 1 och 2 avverkade söker våg 3runt 1,618*våg1= 44.


 
 
 


NATGAS - med ett BULL scenario:

 

Primärtrenden:

Har avverkat våg 1, 2, 3 och 4:a via toppen på 3,28 och botten på 2,61 – samt toppen på 3,85 och 3,47. Söker därmed en våg 5, för avslut av detta ben upp.  
OMX30- dagen vågtolkning


torsdag 22 november 2012

OMX30 - inför fredag

OMX30 - fortsätter enligt huvud scenariot.
 
Lycka till,
 
 
 

onsdag 21 november 2012

OMX30 - inför Torsdag

OMX30 fortsätter att "krama" MA200 och nosade lite på förra b-vågs toppen på 1057.
"Rätt aktier" som drar, med tesen att tech ska köra igång denna förväntade uppgångsfas, ur ett medellångt perspektiv. Bank är lite senare i sin cykel och behöver klara ut sin rekyl från en första våg först, innan de kan medverka också. Verkstad "som vanligt" lite mixad, trevligt när de samverkar.

Men inga bekräftelser än, bara lovande signaler.

Media fortsatt negativ, om möjligt än mer negativ, vilket stärker det positiva BULL sceanariot. Kul att följa när det svänger om, det brukar komma lite smygande, men det verkar inte ha bottnat ur än.

Kikar in S&P 500 nivåerna ikväll runt 1403, brott upp ger 2:a bullish signalen, 5 vågor upp i 5 min grafen är den 1:a. Bekräftelse ges först vid brott upp av 1438, helst med en rekyl ned innan som är högre än den tänkta botten på 1343,3, för att öka sannolikheten att denna korta sväng upp inte "bara" är ett a.

Lycka till,

tisdag 20 november 2012

OMX30 - inför Onsdag

OMX30 har inlett "impulsive", men inte helt rätt att pilla in vågorna i det korta när det är ett rakt streck upp.

Lycka till,

måndag 19 november 2012

OMX30 - inför Tisdag

OMX30 reagerade fint efter att ha varit nere i målområdet för en eventuell sekundärtrends våg ii botten.

I alla fall är det en första signal på vändning, kritiska aktier för OMX30 såsom Ericsson och H&M blev precis som SAS idag "saved by the bell". Men det är bara steg 1, nu krävs en impulsvåg med högre bottnar och toppar i det korta perspektivet, utan överlapp, som steg 2, därefter ett brott upp av området 1079 - 1084 som eventuellt steg 3.

Lycka till,


söndag 18 november 2012

OMX30 - topp aktier inför veckan

Nu när det drar ihop sig för en eventuell vändning för OMX30 och US index, ènligt huvudscenariot, kan det vara nyttigt att kika in några av de ledande aktierna i OMX30 - hur ligger de till, vilka ska dra, vilka ligger vi kritiska nivåer som kan få index att tippa över till en BEAR market istället för en tänkt uppgång.

Generellt ger min tolkning av de ledande aktierna på OMX30 en splittrad bild, av de jag bevakar har jag 9 aktier i en BULL trend och 6 i en BEAR trend, baserad på primär trenden.

Aktier i BULL trend,

H&M, Ericsson, Tele 2, Investor, SEB, Nordea, SHB, Volvo och Boliden.

Aktier i BEAR trend,

SKF, Atlas C, Sandvik, ABB, Astra Z och Nokia

Övervikt för Telekom och Finans i BULL och verkstad i BEAR.

Några kommentarer för de med högst vikt i OMX30.

1) H&M - har en våg 1 och 2 i primärtrenden, gjort en i:a i sekundärtrenden, söker en ii:a. Nu riktigt nära sin primärtrends 2:a runt 208. Bryts den är analysen mer BEARish.

2) Ericsson, likartat läge som för H&M, men kommer från en lång BEAR cycle, med att en våg ii är nära sin 0:a. Dock är denna 0:a också den stigande 30 års trenden, så bryts den, är det en tung sälj signal.

Generellt för båda dessa - sanslös bra R/R då deras tvåor är så nedtryckta, ex. H&M ingång runt 210, bryts 208 är det BEARish så S/L, håller den ska nästa våg en bit över 300, så minst 2:100.

3) Banker - generellt alla i BULL, SHB i en klass för sig, med en ny ATH och cycle våg 1 topp. Stämmer analysen är det en riktigt lång BULL cycle framför. Dock har bankerna relativt kort tid i sin rekyl och kortsiktigt ska de troligtvis ned mer.

4) Teleoperatörer, Telia kvar i sin BEAR cycle men verkar nu ha inlett avslutande våg c. Tele2 verkar ha vänt och gjort en första våg upp till en sekundär 1:a söker sin 2:a.

5) Verkstad, majoritet i BEAR, verkar ligga i samma trend som koppar, men många av dessa är i sin avslutande fas av denna BEAR cycle för dom. ABB som inledde och ligger först och plogar har nu inlett sin 5:e våg ned i den den avslutande c-vågen.

6) Volvo och Boliden verkar ha bottnat i ett e från en triangel, inlett sin uppgång från den.

Håller ett speciellt öga på H&M i veckan.

Lycka till,lördag 17 november 2012

OMX30 - inför veckan


EW analysen handlar för mig om att skaffa sig en fördel i sin trading, eller om ni så vill, att höja sannolikheten i sin trade.
Det gäller såklart att kunna tillämpa analysen i sin trading, annars är det ju inte så mycket värt. För att klara detta är det viktigt enligt mig att man är tydlig vad utgångspunkten är för sin analys, var startar analysen?
Om utgångspunkten är fel så kan lätt allt annat bli helt fel. Om EW analytikern dessutom tar betalt av sina läsare för analysen så kan det mycket lätt bli så att man försvarar sin gjorda analys, genom att tvinga in ”sin våg tolkning” på något som uppenbart är felaktigt, ref. EWI de senaste åren.  Istället för att erkänna att utgångspunkten varit fel, så förvärrar man det hela genom att fortsatt hålla kvar vid sin utgångspunkt och feltolka in en påtvingad våg tolkning. Jag kallar detta för att EW lärlingen ”fastnar i sin våg tolkning”. För mig verkar det som om att ju duktigare analytikern blir, rent tekniskt, desto enklare är det att man ”fastnar i sin vågtolkning”.

I syfte att undvika att ”fastna i min våg tolkning” och lägga en så objektiv analys som möjligt, så lägger jag alltid upp två alternativ till mina analyser, ett BULL och ett BEAR, (därav bloggens namn ). När dessa är gjorda analyserar jag sannolikheten av de båda och ställer dom mot varandra.
Efter det väljer jag det som jag anser har högst sannolikhet inför veckan, ett som huvudscenariot och det andra som ett alternativ scenario (day traders gör det med fördel varje kväll). På så sätt kan jag hantera mitt ego och behovet av att ha rätt minskar, fokus blir mer på det som är viktigt, att höja sannolikheten i sin trade.
Så EW ANALYS handlar för mig om att öka sannolikheten i sin EW TRADING, inget annat. Är utgångspunkten rätt kan man rida länge med väldigt hög hitrate i sin trading jämfört med andra modeller, är den fel kan man kliva av relativt tidigt.
Om man har jobbat med EW analys ett tag så finns det ett antal formationer som har mycket god Risk/Reward.
En våg som jag ständigt söker för ingång är i en våg 2 (i den trend man tradar) med S/L vid eventuellt brott av 0:an och att följa med i alla fem vågor upp.
Anledningen till att R/R med en ingång i en tänkt 2:a är god är:

·         Genom gå in i en 2:a istället för att söka en tänkt botten (0:a) ökar man sannolikheten till en positiv utgång av sin trade, då sökandet av en 0:a mycket lätt kan fallera då trenderna, när de väl etablerats, tenderar att fortsätta längre än vad de flesta anser rimligt för stunden. Nackdelen är såklart att det kostar några punkter i denna ”försäkring” jämfört med om man skulle ha ”prickat in” en 0:a.

·         Just våg 2:an tenderar att falla djupare, ner mot sin 0:a, mot fib 61,8 eller till och med utmana 0:an. 2:an får dock inte bryta sin 0:a, då är analysen felaktig. Därmed är risken låg.

·         Den kommande 3:an är ofta mer aggressiv i sin utformning, då sentimentet ofta vänder från negativt till positivt vid brott upp av våg 1 topp, då resten av massan nu inser att trenden faktiskt är stigande. 3:an kan grovt beräknas via 1,618 eller till och med 2,618 gånger 1:an. Därmed är rewarden hög. 
Nu anser jag att OMX 30 närmar sig en våg 2 i sekundärtrenden.
Min utgångspunkt för OMX30 analysen är toppen från Mars år 2000, med en super cycle våg iii.
Av en enda anledning att den triangel formation som bildats sedan dess, med minst 4 tydliga vågor, är en av de mest tillförlitliga formationerna jag känner till, triangeln.
Enligt Elliott så bildas trianglar mellan en våg 3 och 4 i den högre trenden. En triangel ska bestå av 5 ben a,b,c,d och e, respektive ben ska bilda ett a-c mönster. Våg e kan vara oberäknelig och bottna ur innan botten kanalen uppnås, alternativt bryta ner under. Innan den längre cykelns våg 5 ska avverkas i fem vågor upp.
Så med den utgångspunkten har OMX30 avverkar 4 vågor i sin 10 års cykel med den senaste toppen i triangeln i Jan 2011. Efter den toppen har OMX30 gjort det jag tolkar som en större a-b-c rörelse ner till botten den 23:e september 2011.
Rörelsen ned gick inte ned till den stigande 30 års trendens bottenkanal, tillika triangelns bottenkanal, runt 680 vid den tidpunkten utan tvärnitade vid 833 och vände upp.

Frågan är då såklart om våg e är klar där eller inte. Som vanligt får man väga tidsfaktorn mot nivå faktorn och kikar man in tiden för vågorna 1-4 eller a-d i triangeln så får man i stor en halvering i tid av respektive våg i sin riktning ju mer triangeln utvecklas.  c är i stort halva a, d är i stort halva b, därmed kan man förvänta sig att e är halva d om symmetrin ska fortsätta.
Halva tiden för d ger 8 månaders nedgång för e, vilket är 5 dagar ifrån den 23:e september 2011, i en cykel som sträcker sig över 12 år.
Så min andra utgångspunkt för analysen på medel/kort sikt är därmed att den 23:e september 2011 är en e botten och därmed super cycle iv.
Så med dessa två utgångspunkter kan jag enklare analysera de kortare trenderna.
Från den 23:e Sept 2011 har OMX30 avverkat en 1 – 2, 1 - 2, och 1 - 2, en våg utbredning som för mig är en ”neutral vågutbredning” då den lika fullt kan tolkas som a-b-c, a-b-c och a-b-c utan att någon EW analytiker kan säga att den är felaktig. För att höja sannolikheten behöver alltså OMX30 en ytterligare våg för att avgöra om i) 1-2 sekvensen bildar en tydlig 3:a i någon av trenderna och sedan håller sin 1:a mot en 4.a då troligtvis också ett brott upp av triangeln tak. ii) eller om 2:an i den högre trendens botten bryts ned.  
Nu är min analys att OMX30 befinner sig i ett sådant, utifrån R/R, perfekt läge, i alla fall för swing och positions traders.

Huvudscenario:
OMX30 har sedan botten den 23:e Sept 2011, skapat en cykel våg 1 och 2, samt en primärtrends våg 1 och 2. Sedan den 4:e Juni 2012 har OMX30 skapat en sekundär trends våg 1 och jag söker därmed en sekundärtrends 2:a, i området 1010 – 1030, men helst ned mot fib 61,8 (1008) eller lägre.
Alternativscenario:
OMX30 har vid botten den 23:e Sept skapat en våg A i den avslutande våg e i triangeln, rörelsen sedan dess är en våg B och nu söker jag en våg C med avslutning runt den stigande 30 års trenden, minst runt 680 för våg e  i triangeln.

Avgörande mellan de två:

·         Så länge 940 håller (primär trends våg 2) så gäller huvudscenariot och målet ska tas ut för en våg 3 runt 1360. Brott upp av 1079/1084 bekräftar en vändning av sekundärtrenden upp.

·         Bryts 940 så går alternativ scenariot in som huvudscenariot och 680 området ska minst nås.

Så med det ter det sig ganska enkelt, man behöver inte tro så mycket, utan mer agera på ovan nivåer.  

Lycka till, 
 
Huvudscenario:

OMX30 - BULL: Primär trenden: (Svart 1,2,3,4,5)

Våg 1 - 1128 den 16:e Mars. Våg 2 - 941 den 4:e Juni. Söker våg 3 för primärtrenden som ska avverkas via 5 vågor i sekundär trenden.

Sekundärtrenden: (Röd i,ii,iii,iv,v)

Våg 1, avverkad på 1119 den 14:e Sept 2012, söker våg 2 botten som ska komma in efter a-b och c sedan den 14:e Sept. a och b avverkade.

Tertiär trenden: (Blå i,ii,iii,iv,v)

våg a 1034, våg b 1079 söker våg c botten i området 1010 -1030, alternativt ned mot 940.

 Alternativ scenario - se chart för S&P