lördag 31 december 2011

OMX 30 - 970 höll för Bear attack

OMX30 gick ner och i det korta förbi 970 nivån som är viktig i det korta perspektivet. Nedgången gav direkt en uppgång och ett starkt avslut för dagen.

Därmed är sekundärtrenden (räknat från botten den 23: Sept på 833) forsatt stigande och intakt.
Tertiär trenden är också stigande (räknat från botten den 25:e Nov på 873 och den högre botten den 20 Dec. på 930).

Primärtrenden är fortsatt fallande med MA200 nu runt 1023 och en lägre topp vid 1037 den 28:e Oct.

39 dgr. cykeln runt den 22:e Dec gav bara en mindre reaktion vid toppen den 23 Dec vid 982.

Det vi söker är en topp av våg 2 i primärtrenden för nedgång mot 10 års cykelns stigande bottenkanal (680-750), eller lägre för en botten av våg 3 i primärtrenden.

Det svåra är såklart att tajma in en sådan topp (våg2) - alternativen är många, men med de senaste dagarnas utveckling är min tolkning följande:
1) Vi har nu en A-B våg i primärtrendens rekyl och säker en topp för C. B-vågen kom in på 873 den 25:e Nov.
2) Vi är i C-vågens utformning och i den har vi fått en tydlig topp den 5:e Dec på 992 (a) samt en tydlig botten på 927 den 20:e Dec. (b).
3) Vi söker därmed ett avslut via (c) och därmed 2 i primärtrenden, för denna nu mer än 3 månaders uppgång i sekundärtrenden.
4) I denna (c-våg) har vi avverkat, enligt min tolkning, i-iV och söker en V som ska avsluta det hela. iv räknar jag in botten på 967, där OMX försökte men misslyckades att bryta igenom 970.
5) I och med det starka avslutet igår som stängde över 986, så är vi inne i denna v-våg.
6) Vi söker därmed en urtoppning nu under de inledande dagarna på året - tar vi hänsyn till de årscykliska datumen så har vi den 4:e Jan som en median plus/minus någon dag.

för att denna vågtolkning ska bekräftas via trendanalysen behöver i) 950 brytas ner med fallande tertiär trend och ii) 900 området med en då fallande sekundärtrend.

alternativ scenariot till ovan är att (a) och (b) är 1 och 2 i en lite större uppgång i denna rekyl (5 vågor istället för a-c) innan vi når 2. detta scenario ger utrymme till en uppgång mot strax över 1100 innan rekylen är fullbordad.

Så viktiga dagar i nästa vecka som lär peka ut riktningen för Q1 in i Q2.

Önskar alla ett riktigt Gott Nytt År.
onsdag 28 december 2011

När ska Guld vända ?

Enligt våganalysen så börjar det klia lite för att ta en Bull position i Guld. Vi har nu fått en fin A-B våg i rekylen sedan 6:e Sept Toppen.
Vi siktar därmed på ett avslut i en fullbordad C-våg. Kikar vi på de finare vågorna i denna C-våg så har vi dessutom avverkat 4 av 5 (små)vågor och inväntar nu en (sista?) sväng nedåt för en urbottning.

Har inte följt tidscyklerna så bra för Guld så får lita på nivåerna och vågutformningen istället. Om vi tar fib-nivåerna sedan botten för 3 år sedan till den 6:e Sept så får vi fib 62 vid 1448 och fib 50 vid 1308.

Sätter vi ett grovt mål för ingång bull så torde området 1300-1450 var vår köpzone. Kikar vi in urbottningen för tidigare rekyler under denna 10 åriga uppgång så har det gett 21,6% resp. 28,3% nedgång, vilket korrelerar med fib nivåerna ovan på ett bra sätt.

Tror vi på repetetiva mönster så drar vi ut A-vågen från B-toppen och når då 1485.
Kikar vi in den stigande bottenkanalen i primärtrenden får vi ca: 1520.

Om vi baserat på ovan smalnar av köpzonen och fokuserar på fib62 - bottenkanalen, så har vi en zone mellan 1450-1520, vis av erfarenhet så är inte ovanligt att vi går ner i en överdriven rörelse ned under bottenkanalen för att "lura ur" de sista tvekande tjurarna ur marknaden, innan uppgången tar vid.
Så kommer vi ner mot 1500 de kommande veckorna börjar jag bygga för en uppgång i Guld.

Lycka till,


OMX 30 - Intakt fallande primärtrend med ny lägre topp.

Vi fick till slut en reaktion på den stigande sekundärtrenden, i mötet med den fallande primärtrenden. Skriver in den 27:e Dec med en topp på 986, 2 dagar efter bull eye (22:e dec).

Så länge som denna topp håller utgår jag från huvudscenariot som det mest sannolika, vilket är att vi nu fått en våg 2 i primärtrenden, efter fullbordandet av triangel formationen A-E i sekundärtrenden.

Det positiva sentimentet innan Jul, drivet av bra macro data från US, börjar nu tveka när US index kommit upp på relativt höga nivåer. Intressant att se om fokus nu succesivt flyttas över mot det stora problemet med ett DEFLATIONS/DEPRESSIONS scenario med utvecklingen i Europa och nu också allt starkare signaler om deflation från Japan och små varningssignaler från Kina.

För OMX30, vill vi se att området 950-955 bryts för att också konstatera en trendväxling av sekundärtrenden till fallande och bekräfta huvudscenariot med en nedgång under Januari. Målet runt 680 - 750 kvarstår med tidpunkten 18 Jan som bull eye (plus/minus) någon dag.

Tradingmässigt kan en försiktig strategi vara en ingång i etapper vid brott av nivåerna 970, 950 och 900.

$ ligger fint i sin stigande trend och stödjer fortsatt ovan huvudscenario, vilket fortsatt påverkar Guld, Silver negativt. Dock har Brent skjutit upp underifrån mot den stigande bottenkanalen, var utbrottet ned falskt?, gäller att hålla lite koll de kommande dagarna, då brent kan stiga snabbt när (inte om) det smäller runt Iran.

Lycka till
torsdag 22 december 2011

OMX 30 - Triangel fullbordad - dags för nedgång ?

Då kan vi läsa in den 22:e Dec vilket är 39 dagars cykelns som sedan 18:jan har producert 4 tydliga toppar med påföljande nedgång. Om den cykeln fortsätter att "ticka på" så har vi därmed en ny lägre topp vid 974 den 21:e dec (+/- en dag).

Kanske mer viktigt från ett TA perspektiv är att triangeln nu har utvecklats fullt ut och vi kan räkna in 5 "ben" sedan botten den 23:e Sept. vid 833. Våganalys mässigt gör jag därmed tolkningen av vi har gjort en triangel formation med vågorna A - E sedan botten den 23:e och att vi därmed som ett huvudscenario kan se fram mot ett utbrott ned. Om tolkningen är riktig kan vi därmed räkna in våg 2 i primärtrenden och vi ska då söka en våg 3 ned som kan/ska vara den med lite större rörelse och den som EW traders gärna vill vara rätt positionerad inför.

Tar vi med tidscyklerna så är det mest troliga nu en botten runt den 18:e Jan runt en nivå om 680-750, förutsatt att treden fortsätter som den gjort sedan 18:e Jan i år.

Alternativ scenariot med en uppgång som startade den 23:e Sept träder in om och när 980-1000 nivån bryts upp på dagsbasis.

Ligger trading mässigt all inn Bear så länge som huvudscenariot gäller.


söndag 18 december 2011

$ fortsätter upp och påverkar råvaror och index

Som jag påpekade förra veckan så påverkar en stigande dollar börser och råvaror negativt. Nu blev fallen i silver och guld, relativt stor när stöd linjer bröts, Nedgången ska fortsätta, men vi kan räkna med en reaktion vid respektive primärtrends bottenkanal, Guld 1500 och silver 24,50 $. Väl vid bottenkanalen så får vi avvakta vidare utveckling. Silver har nu MA50 under MA200 och så länge det är så får vi räkna med vidare nedgångar, men vi återkommer till finare analyser, beroende på $ utveckling.

Brent bröt ner från sin triangel formation och indikerar därmed en mer långsiktig nedgång till 90 SEK. Den försiktige avvaktar dock brott av 103 som en bekräftelse (bekräftelse på att signalen inte är falsk).


Åter till OMX30:

1) Primärtrenden fortsatt fallande, om möjligt ser vi utvecklingen av triangeln vi påpekade förra veckan. Samtliga trianglar ska ge fem (5) vågor och utbrott runt 67% av triangeln. Visar det sig att triangeln utvecklas fullt ut kan vi förvänta oss en fortsatt konsolidering fram till starten-mitten av Jan. (18 jan). Med ett 4:e ben runt 895-910, ny uppgång till området runt 930-940, för att därefter bryta ner mot 750 området.
Bryter vi dock genom 895-910, redan de kommande dagarna så går vi mot vårt mål på 750 redan under Jan. Det är bara att följa utvecklingen och räkna in vågorna. Återkommer runt den 22:e Dec för finare analys.
2) Sekundär trenden och tertiär trenden - sjunkande men har inte bekräftat att huvudalternativet med en negång till 750 i Jan.gäller  Då jag vill se 930-935 brytas ner innan vi får en tillräcklig hög sannolikhet för det.
Garden mot alternativ scenariot får därmed hållas uppe till 930 bryts.
Vid brott av 895 lär vi få se kraften i den 3:e våg i sekundärtrenden vi väntar på. Men som sagt om det är en triangel vi ser utvecklas så kan vi få vänta någon vecka.
Som vi sagt så är utvecklingen av $ viktig, för börsen och råvaror, vi fortsätter att hålla koll på USD/SEk paret.
Vi har nu fått in en 2:4 och kan förvänta oss en 2:5:a i området 7,00 - 7,20, därefter en rekyl för att få en 5:e våg upp mot 7,50-8,00 området. Väl där är det mycket intressant att se vad som sker. För vi förväntar oss inte att Fed kommer att sitta still och se på när ett, som vi förväntar oss, DEFLATIONS/DEPRESSIONS sceanrio utvecklas, sedelpressen lär köras igång i ett (sista ?) försök att hindra detta.


söndag 11 december 2011

USD/SEK

Hej,

Även om man inte trajdar $ är den viktig att följa, med stigande dollar får vi sjunkande börser och råvaror.

USD/SEK verkar ha brutit den sjunkande primärtrenden som påbörjades efter toppen 2009. Värt att bevaka att utbrottet inte är falskt.

Våganalysen säger att vi ska fullborda en 5 vågs impulsvåg. Vi har avverkat 2 och siktar därmed på den 3 runt 7,20. Sätter ut slutet på Jan som målområde med 18 Jan som bull eye.


S/L bryts toppen av 2:1:an bestående går vi ur (6,60) då har fed fått fart på sedelpressen igen och trendväxlingar på alla marknader är att förvänta.

Brent mot 90 eller 160?

Morn,

Brent har nu konsoliderat sendan toppen den 11:e April, ett utbrott som måste ske nu i dagarna visar vägen för de kommande veckornas trend.

Min tolkning av vågarna ger att vi söker en våg 4, botten av rekylen sedan 11:e April toppen. Efter denna botten ska vi upp mot och förbi förra toppen på 146. 160 är en långsiktigt mål.

Så var kan vi bottna, egentligen enkelt med konsolideringen, alt
 i) utbrott ner ur konsoliderings intervallet - vi ska ner till 3:e fib nivån runt 90 för en urbottning innan en ny uppgång kan ske 
ii) vi får ett utbrott ur konsolideringen upp och kan agera med long pos. om och när 120 bryts upp.
Sätter ovan som 50/50 och avvaktar därmed trajding. Ideal pos. är long om vi närmar oss 90 nivån.
lördag 10 december 2011

Bearish OMX 30 som huvudscenario

Delar med mig av min första analys av OMX30.

Basen för bear eller bull position är den långsiktiga trenden (primärtrenden). MA50 i relation till MA200 på dygnsbasis. Då MA50 fortsatt befinner sig under MA200 är inriktningen för OMX trading Bearish.
Årsanalysen utgår från toppen den 18 Jan. sedan dess har vi fått se lägre toppar, så länge det fortsätter ska positioner för trading fokusera på Bear positioner, att följa trenden, tills motsatsen visats.
Som alltid sker rekyler mot trenden och i en Bear market som vi nu befunnit oss i sedan 2000, så kan de vara intensiva och få den bäste trader att tveka om fortsatt trendriktning.

I syfte att bättre analysera dessa cykler och dess rekyler använder jag mig av grunderna i Elliot Wave Principle, där en våg i trendens riktning, impulse våg, naturligt följs av en rekylvåg bestående av minst tre delvågor A,B och C. Våg utbredningen analyseras för primärtrend, sekundärtrend och tertiär trenden.

Anyway till dagens analys.

1) Primärtrenden - vi befinner oss i en fallande primär trend så länge som den fallande takkanalen är intakt, inte bryts på dagsbasis. Vi har fått in ytterligare en lägre topp, med toppen på 992 i OMX.
2) Sekundärtrenden - har ännu inte brutit ner utan befinner sig i en stigande trend, men i och med avverkningen av 5 vågor upp till 992 är en trendväxling trolig, bekräftelse på trendväxling sker när 935 bryts ner.
3) Tertiär trenden är, som primärtrenden fallande.
4) Våganalysmässigt har vi därmed i huvudsceanriot avverkar en våg 2:2 vid toppen den 5 Dec. på 992. Om denna tolkning stämmer så söker vi nu en 2:3 våg ner i området 750-780.
5) Alternativet scenariot är att den högre botten den 25:e Nov. vid 873 redan initierat en trendväxling som bara ska bekräftas vid brott av 1037. Ev. brott av 1000 (takkanals brott) ger en första varning och kan vara en bra S/L.

Vi befinner oss därmed i en triangel formation där utbrott ur triangeln ska bestämma vidare trendriktning. Tradingmässigt går jag på huvudscenariot tills dessa att motsatsen bevisats.

och i det korta perspektivet


Bull&Bear

Hej - kör igång min swing trading blogg Bull&Bear.
Har hållt på med trading lite över 10 år och framgångsrikt använt Elliot wave som TA analys.
Dock är grundbiten ett rent trendföljande system med lite krydda av EW och Gann's tidscykler.
Jag kommer att publicera mina analyser veckovis, analyserna baserar sig på följande grundbitar.

1) Trendföljande system
2) Elliot Wave analyser på kort, medel och lång sikt.
3) Gann tidscykel analyser.
4) Fibonacci's grunder för ingång och utgång.

Analys biten kommer succesivt att utvecklas för läsarna och förhoppningen är att olika alternativa scenario ska kunna presenteras och analyseras mellan läsarna. Jag kommer att täcka både lång och mer kortsiktiga analyser primärt inriktad på OMX 30, men även övriga världsindex, råvaror och enskilda aktier kommer att tas upp.

Varmt välkomna med förhoppning om ett kreativt forum för Bull & Bear analyser där traders kan utvecklas och delge varandra intressanta analyser.

/Roasan