lördag 25 oktober 2014

OMX30 inför veckan


$ och råvaror - inför veckan


torsdag 23 oktober 2014

OMX30 - inför fredag

OMX30 tog sig en sväng till upp i den pågående rekylen, som jag fortsatt räknar att det är. Men fortsätter uppgången mycket mer, så utmanar den min tolkning, då både fib61,8 och c= a är passerad (med två punkter).

Lycka till,

S&P500 - inför torsdag

S&P500, gick precis förbi fib 61,8 och precis under c=a för en topp, med en reaktion ned. Troligt att Sekundär trends a är inne, i denna tolkning.  Om riktigt en djup rekyl ned och en avslutande våg upp för en primär vågs B, därefter den lite djupare nedgången under någon månad.

Lycka till,

onsdag 22 oktober 2014

OMX30 - inför torsdag

OMX30 - 30 min innan stängning - uppe vid de "högre idealnivåerna", men en bit från max, för en b-vågs topp. En fin ren sekvens har avverkats med A-C, frågan är bara vilken trend det är primär- eller sekundär-.

Nivån för primär (svart) är inne, men tiden är mer åt sekundärtrends hållet (röd), alltså med bara ett ben avverkat av tre. DAX indikerar det också, har inte hängt med OMX30 i den mer rappa upprekylen. Bara att följa med för ett avgörande.

Lycka till,


tisdag 21 oktober 2014

S&P500 - inför onsdag


OMX30 - inför onsdag

OMX30 har nu passerat fib 50 nivån och närmar sig fib 61,8 (1348) - Röd c =a ligger på 1360 och blå c=a ligger på dagens topp runt 1338 - så väl inne på de lägre nivåerna i zonen för en b-vågs topp, allt med tesen om en relativt rapp och rak rekyl upp. Blir den mer normalt komplex för en primärvåg rörelse, gäller S&P500 räkningen, men den närmar vi oss enbart ett första ben upp i rekylen.

Lycka till,

fredag 17 oktober 2014

OMX30 - dagens våg tolkning

OMX30 drar på upp från 1247 i en spik liknande rörelse och är nu inte långt från en tänkt b-vågs topp. Därmed en "dubbel bekräftelse" på att P a är inne och P b sökes.
Tidsaspekten är dock allt från idealisk - med 2-3 veckor i avverkningen av rekylen till b-vågs toppen.

Dock är nivån primärt för EW-traders och inte så mycket tiden. Så helt ok om nivån ska uppnås under kort tid, men en sekundär trends reaktion a- c bör i alla fall infinna sig innan det ska bege sig nedåt i den mest agressiva delen av primärtrenden mot betydligt lägre nivåer. Mer om det i helges analys.

Ha en skön fredag kväll,

torsdag 16 oktober 2014

S&P500 - inför fredag


OMX30 - inför fredag

Primär a inne för OMX30 också - siktar som vanligt på fib 50 av nedgången, i rekylen upp, vilket ger runt 1335 för en primär b.

Lycka till,

onsdag 15 oktober 2014

S&P500 - inför torsdag

S&P500 - gick ned till strax under fib 1,618 * sekundärtrends a och drog sedan > 40 punkter efter det. Därmed sätter jag ut Primär våg a vid 1821 och räknar med en rekyl upp till området runt fib 50 = runt 1920, innan S&P ska dra på ordentligt ned i sin primärvåg C.

Lycka till,

S&P500 - mellan check vid hållpunkt

S&P500 runt kl. 19.40 ner till vägskäl 1,618*a och om jag räknar rätt är det 11 vågor från sekundärtrends b. Håller inte området som jag räknar som idealiskt, är det en bit ned till nästa 2,618 *a.

Lycka till,

OMX30 - inför torsdag

OMX30 vände ned från minimi nivån igår och stängde idag på 1270, vilket är endast 7 punkter från medelnivån (idealnivån) för ett primärvågs a på 1263 (c = fib 1,618 * a).

Lägger också in blå våg 5 = våg 1, så kommer OMX30 strax under 1260. I den häraden runt 1260 är sannolikheten störst för ett primär vågs a. Dock är momentum fortsatt starkt så bäst att bevaka det jag har som max nivå strax under 1200 nivån, om rörelsen fortsätter att sub indela sig.

Lycka till,


tisdag 14 oktober 2014

S&P500 - inför onsdag

Samma läge för S&P500, som för OMX30, våg rörelsen med 9 vågor från sekundärtrends b klar, ska det bli 3 till = 11 med fib 1,618 * a ? eller är 9 nock ?

Lycka till,

OMX30 - inför onsdag

OMX 30 ned till 1288 och vände upp. I och med att vågrörelsen är fullbordad, är det troligen primärvågs a. Skulle OMX30 vända ned igen direkt imorgon så är det en "hel a-c rörelse till ned" i en mer komplex rörelse, men så länge 1288 håller så siktar jag upp till området runt fib 50 = 1356.

Lycka till,

måndag 13 oktober 2014

S&P500 - inför tisdag

Tesen om en mer kraftig A-våg i A-C rörelsen i den större våg IV, som alternering till 2011 nedgången, med en mer grund första A-våg, verkar komma in.
Allt väldigt nedtryckt dock, så botten kan komma in snart för en B-vågs vändning upp. Siktar som vanligt på 50% rekyl.
Dock är inte det mer agressiva A-våg målet uppfyllt riktigt än, men närmar sig och torde vara i en avslutande fas. Allt upp till varje traders R/R, som vanligt.

Lycka till,

S&P500 - EW i det korta inför tisdag

Lite intressanta mönster för EW traders - 1 H innan stängning.

Law of alternation - säger att rörelsen 1890 - 1914 är lika med rörelsen 1915 - 1936, därmed är 1890-1914 som utgångspunkt en lägre trend, om riktigt så sub indelar sig då nedtrenden, som då ska fortsätta ned med en i-ii till i-ii räkning.

Bryts dock 1914 upp, innan ny lägre botten - är den korta BEARish räkningen eliminerad.

Lycka till,

OMX30 - inför tisdag


torsdag 9 oktober 2014

OMX30 - inför fredag

OMX30 - fortsätter att utvecklas enligt huvudscenariot - dessutom bröts 1321 ned idag med en bekräftelse för en BEAR räkning.

Lycka till,

måndag 6 oktober 2014

OMX30 - inför tisdag

OMX30 har i det korta så uppfyllt miniminivån för en sekundärtrends "våg b" rekyl upp.
Frågan, i det korta, är om b-vågen är klar eller om en mer komplex rörelse med T-a till T-b och c först ska sättas mot 1390 nivån för S-b, eller om OMX30 nu ska dra på nedåt ?,

Lycka till,

torsdag 2 oktober 2014

S&P500 - inför fredag


OMX30 - inför fredag

OMX30 bröt ned under 1376 och därmed är DAX räkningen med hög sannolikhet den riktiga.
Bryter OMX30 också 1321 är målet ned mot 1100 för denna primär våg - liknande nedgången från jan 2011 till sept. 2011.

Lycka till,


onsdag 1 oktober 2014

S&P500 - inför torsdag

S&P500 bryter ned och huvudscenariot klart bearish på kort sikt (2-5 månader) - brott ned av 1905 bekräftar och tjurarna måste nu tämligen snart göra nya ATH för att eliminera huvudscenariot.

Lycka till,

OMX30 - inför torsdag

Klart övertag för DAX räkningen, dock inget brott som bekräftar än. Dessutom så impulserar DAX i och med dagens nedgång till lägsta nivån.

Lycka till,


S&P500 - inför onsdag