måndag 29 februari 2016

S&P500 - inför tisdag


OMX30 - inför tisdag


fredag 26 februari 2016

OMX30 - dagens vågtolkning

OMX30 orkade inte upp till en ny högre topp i rörelsen upp, som jag räknar med är en rekyl. 1386 är inom ramen för en sekundärtrends topp, något kort, men inom ramen. Frågan är om det finns en a-c rörelse kvar till ett eventuellt primär b eller om toppen är satt ? Återkommer i helgen.

Lycka till,


S&P500 - inför fredag


måndag 22 februari 2016

OMX30 - inför tisdag

OMX30 fortsätter upp i sin rekyl i ett relativt aggressivt tempo.
OMX30 börjar därmed närma sig "miniminivån" för denna rekyl upp = "strax under 1400-nivån".

Med kraften i rörelsen upp och våg utformningen i det korta så bör "max alternativet" också inkluderas som ett delalternativ. För mig är det att "stega upp våg tolkningens ett steg" med att 1247 är ett primär vågs a och inte ett sekundär trends a, om riktigt, så är ett idealiskt "max mål" runt 1482 vilket är fib50 av nedgången från absoluta toppen på 1720 och botten på 1247, samt c=a (blå) i nedan diagram.

Lycka till,


onsdag 17 februari 2016

OMX30 - inför torsdag

Den relativt kraftiga rörelsen upp, som jag räknar med är en rekyl, kan innebära att det är en rekyl i en högre trend än min räkning. Håller dock min tolkning med målet om en sekundärtrends b, i området runt 1400, med minut trends utvecklingen ser en högre nivå inte omöjlig ut. Minut c = a runt 1420-1425.

Lycka till,


S&P500 - inför onsdag


fredag 12 februari 2016

OMX30 - dagens vågtolkning

OMX30 har varit nere till 1247 i rörelsen ned till det jag väntar på är en sekundärtrends a, för en lite större rekyl upp. 1247 kan vara botten, men dagens uppgång, även om den var stor ser mer korrektiv ut. Är det riktigt söker jag fortsatt en botten för sekundärtrends a - bryts dock 1306 upp så är räknar jag med att 1247 är sekundär trends a.

Mer i om det i helgen,

Lycka till,


S&P500 - inför fredag


torsdag 11 februari 2016

OMX30 - inför fredag

OMX30 fortsätter sitt rörelsemönster med att sub indela sig ned i en överlappande a-c rörelse - tolkar dagens rörelse som micro a-b i en avslutande minut c mot en sekundär trends a för en lite större rekyl upp.

I och med brottet ned under 1250 idag så är OMX30 nu i zonen för en rekyl upp (1200-1250) - men så länge som a-c rörelserna fortsätt så kan de lägre nivåerna nås.

Lycka till,


S&P500 - inför torsdag


tisdag 9 februari 2016

OMX30 - inför onsdag

OMX30 har nu fullföljt en a-b-c våg från 1378 till 1254 i det korta. Frågan är om det finns en till i en underordnad trend till ned eller om sekundärtrends a är inne. Stock S på dygn låg, men inte helt under 20 - bara att följa utvecklingen imorgon.

Lycka till,


S&P500 - inför tisdag


måndag 8 februari 2016

OMX30 - inför tisdag

OMX30 följer DAX mönster, med för OMX30 brott ned av 1283 idag. Därmed räknar jag med att rekylen upp från 1283 till 1378 enbart var en tertiär trends rekyl. Söker därmed fortsatt ett sekundärtrends a innan en lite större rekyl upp och först därefter en lite större nedgångsfas, under längre tid. Stoch S är nu nere på alla tidscykler förutom dygn (34), när den bottnar under 20 torde sekundärtrends a vara nära. Tidsmässigt är mitten/slutet på veckan idealiskt för 60 dgr cykeln.

Lycka till,


torsdag 4 februari 2016

OMX30 - inför fredag

OMX30 fortsätter sitt mönster med överlappande rörelser.

I det korta fortsatt ett 50/50 läge om toppen för rekylen upp är satt vid 1378 eller om en högre topp för rekylen, utifrån ett medellångt perspektiv, ska sättas , innan en större rörelse ned.

DAX bröt ned under sin botten idag vilket indikerar att rekyl toppen är satt, medan US och OMX30 index hittills visar på möjligheten till en mer utdragen rekyl upp med en högre topp, så fortsatt 50/50 läge med olika signaler . Daytrader heaven.

Lycka till,


S&P500 - inför torsdag


tisdag 2 februari 2016

OMX30 - inför onsdag

OMX30 bryter åter ned och skapar en lägre botten i det korta - därmed bör alternativet tas med som säger att sekundärtrends b (röd b ) redan kom in på 1377 - håller dock räkningen med alt. att sekundärtrends b ska skapa en något högre topp innan fortsatt nedgång - men notera att US redan är i sin zon för topp och vidare nedgång, så bryter S&P500 ned ikväll (1871) så ges en stark signal om att nästa fas i denna BEAR marknad på medellång sikt har startat.

Lycka till,


S&P500 - inför tisdag

S&P500 har så gått in i, det jag räknar med är zonen för ett primärvågs B, med 1947. Det finns utrymme för några mindre vågor upp, men BEAR marknads rekyler kan avslutas snabbt.

Lycka till,