söndag 31 juli 2016

$ och råvaror inför veckan

lördag 30 juli 2016

OMX30 inför veckan

torsdag 21 juli 2016

OMX30 - inför torsdag

OMX30 fortsätter upp över 1380 - därmed ökar sannolikheten för ett högre primär B.
måndag 18 juli 2016

OMX30 - inför tisdag

OMX30 har nu fullbordat en viktig våg relation från 1241 botten med tre vågor upp till 1380. Min huvud tes är att det är en våg sekvens bestående av tertiärtrends a-b-c till en sekundär trends B för vidare nedgångar under starten på 1241.

Utifrån tertiärtrenden så är nu c=a vid 1380, alltså våg 3 är lika med våg 1, vilket är idealiskt utifrån ett vidare BEARish scenario. För att detta scenario ska öka i sannolikhet ska nu a-toppen (1346) brytas ned för att eliminera en Bull räkning 1-5, men för att eliminera en BULLish 1-2, 1-2 räkning så behöver 1275 också brytas ned, som vanligt tar jag det etappvis.
För BULL, gäller det omvända, då bör i första hand 1346 hålla för en "ren" 1-5 upp från 1241.

Lycka till,

onsdag 13 juli 2016

OMX30 - inför torsdag

OMX30 har nu enligt min tolkning fullbordat en vågrörelse från 1241 till 1363, i tre vågor, med en avslutande diagonal i micro trenden.
OMX30 är därmed i ett viktigt läge där vidare trend riktning ska bestämmas:

* Fortsätter  OMX30 upp över 1380 i en impulsrörelse så minskar sannolikheten för min tolkning och ett alternativt scenario ökar i sannolikhet.

  • I första hand för en högre primär B mot 1460-1500 området och fortsatt BEARish på medellång sikt med bibehållet mål runt 1000 nivån för en större 2:a.
  • I andra hand ett mer BULLish scenario med att 1241 är botten för en större 2:a med uppgångar över 3000 nivån (3111) för OMX30 i en 3:e våg. Vågutformningen för Europas ledande Index talar inte för detta scenario, just nu, så jag lägger det med låg sannolikhet för stunden. Men OMX30 bröt ju faktiskt ned under 1247 och därmed tekniskt möjligt.
    Dock börjar Indien och US index göra det mer möjligt med tydliga tecken på stora uppgångar om mönstret fortsätter att utvecklas. Kina och Japan ser jag fortsatt i BEAR och behöver bevisa mer, enligt mig, för att eventuellt haka på Indien och US index. 
* Jag håller huvudscenario med en sekundär trends A-B som nu ska växla över i en nedgång under 1000 för ett sekundärtrends C - vill ge detta scenario lite utrymme med ytterligare en uppgångsfas i micro/minut trenden mot 1380, om vågen från (tertiär trends c) 1275, är förlängd (men det ser vi nog imorgon och fre. ) För de som kör trading i kortare tidsintervall så behöver nu 1275 brytas ned i nästa nedgångsfas för att mer bekräfta huvudscenariot.

Då världsindexen divergerar så pass mycket och som jag skrev tidigare idag, den fundamentala cykeln har/är på väg att växla till en "riktig" tillväxtfas med låg inflation, så kan det vara klokt att hålla en så objektiv vy som möjligt över alternativen, för vi är i ett läge där marknaden mer tydligt ska avslöja de lite längre trend riktningarna för oss. 

Lycka till, 


Slutet på deflationscykeln

Den Svenska långa räntan har nu avslutat en mer än 16 år lång BEAR cykel - därmed ska en 16 årig tillväxt fas med låg inflation nu ta vid och först därefter en tillväxtfas med hög inflation.
Intressant hur det kan påverka råvaror och börserna och husindex samt såklart CB expansiva penningpolitik.

Håller lite mer koll nu på Kina och OMX30 verkstad. Koppar håller eventuellt på att bilda en vändningsformation för den medellånga trenden (några år framöver minst)....för en ordentlig uppgång, när och om den bekräftas.

Lycka till,tisdag 12 juli 2016

S&P500 - inför onsdag


OMX30 - inför onsdag

OMX30 i princip upp till minimålet för en sekundärtrends B (1360 för c= 0,8 * a som i PA) - om 1359 bara är en 3:a i 3:an i c vågen så ligger nästa 1380 området öppet för c = a.

Lycka till,


måndag 11 juli 2016

S&P500 - inför tisdag


OMX30 - inför tisdag

OMX30 bröt upp över 1346 och därmed öppnas alternativet upp för en högre primär våg B upp mot 1460-1500 nivån.
Men då OMX30 bröt ned under 1247 till 1241 innan denna rekyl - ser jag uppgång från 1241 i första hand som en sekundär trends b våg, med den uppgångspunkten är nivåerna 1360-1380 som ideala.

Lycka till,