lördag 31 december 2016

OMX30 inför veckan

torsdag 29 december 2016

OMX30 - inför fredag


S&P500 - inför torsdag


lördag 24 december 2016

OMX30- inför veckan

God Jul till alla läsare av bloggen. 

En lite kortare genomgång inför veckan.

Den långa trenden:

BULL sedan botten år 2000 som jag räknar med är en Super Cykel botten. Med det som utgångspunkt står OMX30 inför 30 - 70 års uppgång från den botten. Tar det mer moderata alt. med en topp utifrån långa trenden in på 2030-talet. Den super cykel toppen ska bestå av 5 cykel vågor.

Cykel våg 1 kom in 2007 och cykel våg 2 hösten 2008. Jag söker en cykel våg 3 topp.
En cykel våg ska bestå av 5 Större Vågor - Större Våg 1 kom in i April 2015 och Större Våg 2 bottnade i Juni i år på 1241.


Den medellånga trenden:

Större Våg 3 söker jag runt 3000 nivån för OMX30 (2850 - 3150). Större Våg 3 ska bestå av 5 Primärvågor som i sin tur ska bestå av 5 sekundär trends vågor. Sekundär trends våg 1 kom in 1474 den 24:e oktober och våg 2 den 9 november på 1392.

Efter botten på 1392 startade en ny BULL trend som ska ta OMX30 upp mot tidigare ATH topp 1720.Den korta trenden:

Denna BULL trend har nu avverkat tertiär trends 1 och 2 och jag söker en tertiärtrends 3:a in på nya året - i tertiärtrends 3:an har minut 1,2 och 3 avverkats, men en möjlig 4:a i torsdags på 1516.

Följer denna våg utformning för tertiärtrenden samma relation mellan vågorna som delvågorna i den första sekundärtrenden så ska tertiärtrends 3:an komma in på runt 1600 nivån (våg 5 = våg 3). Men det får vi ta i det korta och om minut 4:an verkligen är inne. Är den klar så ska vi under veckan som kommer få se impuls rörelser upp utifrån 1516 botten.

Lycka till,onsdag 21 december 2016

OMX30 - inför torsdag

OMX30 fortsatte ner i det jag fortsatt räknar med är en rekyl sedan 1552. Per idag ner 30 punkter till 1522, vilket är i nivå med minut 1 till 2.

Lycka till,


måndag 19 december 2016

OMX30 - inför tisdag

Minut 4:a verkar inte inne - kan bli en triangel dit alternativt en dubbel a-b-c.

Lycka till,


fredag 16 december 2016

OMX30 - dagens vågtolkning

Sedan 1532 har OMX30 ett överlppande, men stigande mönster - återigen en ED i den 5:e vågen ?
Om likartat som teriärtrends 5:an i sekundärtrends 1:a så ska denna 5:e våg fortsätta att överlappa men med högre bottnar och toppar upp mot 1630 området (minut 5= minut 3) - mer om det i helgen.S&P500 - inför fredag


torsdag 15 december 2016

OMX30 - inför fredag

OMX30 ner till 1532 idag, för att sedan vända upp - en rekyl på 20 punkter från 1552 - räknar med att det är minut 3 och 4 som är avverkade och att minut 5 i tertiärtrends 3:an nu är påbörjad.

Lycka till,


tisdag 13 december 2016

OMX30 - inför onsdag

Minut 3 av tertiärtrend 3 av sekundärtrend 3 har idag 1,618 relation av minut 1, vilket är den vanligaste relationen, minut 3 kan fortsätta att sub indela sig uppåt, men observerar ev. mindre korrektion ned till en minut 4:a innan vidare uppgångar.

Lycka till


torsdag 8 december 2016

OMX30 - inför fredag

OMX30 fortsätter i sin Bull trend utifrån sekundärtrenden från 1392 med en sekundärtrends 3:a som mer troligt ska ge en nivå runt tidigare ATH (1720) eller strax däröver.

I det korta sub indelar sig OMX30 fint med en t1;a och en t2:a. Minut 3 i t3 håller på att avverkas och minut 3 passerade nu höjden av minut 1, därmed kan den komma in när som, men kan såklart fortsätta att sub indela sig till högre höjder, bara att följa vågorna i det korta, håller fortsatt sekundärtrends 3:an i nivå runt tidigare ATH.

Lycka till,


torsdag 1 december 2016

torsdag 24 november 2016

OMX30 - inför fredag

OMX30 fortsätter med en överlappande rörelse i det korta, med stigande bottnar och toppar, sedan 1438 botten. Därmed fortsatt möjlighet till 1-2, 1-2 räkning alt. a-b-c. i det korta.

Lycka till,


S&P500 - inför fredag (stängt To.)


måndag 21 november 2016

OMX30 - inför tisdag

OMX30 bryter upp med ett möjligt 1-2, 1-2, 1-2 mönster, där då tertiärtrends 2:an är inne - dock så får inte mönstret brytas ned, då är tolkningen a-b-c istället med en lägre t2:a

Lycka till,


torsdag 17 november 2016

OMX30 - inför fredag

OMX30 stark jämfört andra index - inga större rekyler - skulle dock vilja se en mindre rekyl till t2 för vidare uppgångar, men som tidigare, bryter OMX30 upp 1480 är nog 2:an inne ändå, men håller räkning med att t2 inte är inne än.

Lycka till,


tisdag 15 november 2016

OMX30 - inför onsdag

OMX30 drog iväg ordentligt (H&M köpignal i korta och på medel) - tycker dock inledningen från 1438 var överlappande så ser det primärt som en b-våg i rekyl ner till t2. Fortsätter OMX30 impulsera och bryter 1480, så är trots allt t2 inne på 1438.

Lycka till,


S&P500 - inför tisdag


torsdag 10 november 2016

DowJones - inför fredag

Ny ATH

Lycka till,


OMX30 - inför fredag

OMX30 bröt upp över 1474 idag och bekräftar därmed en BULL trend även i det korta.

Min tolkning är att 1241 är en större 2:a - 1474 en sekundärtrends 1:a och nu har också en tertiärtrends 1:a kommit in på 1479. Om tolkningen är riktig ska OMX30 nu avverka denna BULL trend in på tidigt 2020-tal med nivåer över 3000, återkommer om det i helgens analys.

Lycka till,


tisdag 8 november 2016

Dow Jones - inför onsdag


OMX30 - inför onsdag

OMX30 impulserar upp från 1405 och följer US index signal från igår - sätter därmed ut även den medellånga och korta trend räkningen i BULL som mer sannolik.

Räkningen bekräftas först när och om 1474 bryts upp.

Lycka till,