lördag 30 december 2017

OMX30 inför veckan

fredag 29 december 2017

OMX30 - dagens vågtolkning

OMX30 ner till 1574, vilket är i nivå (1570) med min. nivån för en sekundärtrends a (röd).
Stoch S på dygn och vecka nu under 20

 Medel och max nivå för S-a om 1540 och 1480 fortsatt spelbara.

Mer om det i helgens analys.

Lycka till,
torsdag 21 december 2017

OMX30 - inför fredag

Analys från i tisdags gäller fortsatt - med tillägget att micro 1 och 2 nu kan vara avverkade

"OMX30 i rekyl upp, om möjligt minut 1 och minut 2 - passeras dock 1628 upp i denna rekyl  är det mer troligt att sekundärtrends a kommit in redan på 1586."

Lycka till,


måndag 18 december 2017

OMX30 - inför tisdag

OMX30 i rekyl upp, om möjligt minut 1 och minut 2 - passeras dock 1628 upp i denna rekyl  är det mer troligt att sekundärtrends a kommit in redan på 1586.

Lycka till,


lördag 16 december 2017

OMX30 - inför veckan

Får bli i textform denna gång, sitter lite illa till utan mic.

OMX30 gick upp till 1628 under måndagen, vilket jag räknar med är tertiärtrends b-vågs toppen i denna rekyl ner till en primärvågs 2:a - när sedan OMX30 bröt ner tidigare tertiärtrends a under 1591 tar jag bort ? för t-b. OMX30 bottnade ur på 1586 under veckan för en mindre rekyl upp därefter.

Långa trenden - BULL. 

OMX30 har gjort En supercykel topp år 2000 och en botten 2002. Söker en ny supercykeltopp in på mitten av 2030-talet. Den ska bestå av 5 cykelvågor. OMX30 gjorde cykelvåg 1 2007 och 2 2008.
Jag söker en cykel våg 3 in i mitten på 2020-talet. Den ska bestå av fem större vågor.
Större våg 1 kom in 2015 på  1720, rekyl till större våg 2 på 1241.
Jag söker en större våg 3 som ska bestå av 5 primär vågor.
Medel långa trenden - BEAR:

Primär våg 1 kom in på 1682 och jag söker en primär våg 2 i området 1400-1450.
Från 1682 har OMX30 så långt gjort minut a och b - lägre botten till tertiärtrends a och i måndags en tertiärtrends topp för b-vågen på 1628 - bröt sen ner i det som ser ut som en tre vågs sekvens så lång med 1586 som botten så långt. Jag sätter ut minut 1 och 2 som avverkade i tertiärtrends c sen får vi se om c-vågen blir normal lång eller ovanligt kort ? men som vanligt sätter jag ut målområden enligt fib relationer mellan c-vågen och a-vågen, med det blir mål 1 1540 området för c=a och 1480 för c= fib1,6182 * a. Bryter dock OMX30 upp över tänkt minut 1:a så är c "ovanligt kort" och vi har sekundärtrends a inne för en lite större rekyl upp innan vidare nedgångar.
Huvudscenariot är dock målområdena enligt ovan. När de väl har nåtts sätter jag ut sekundärtrends a för en lite större rekyl upp till sekundärtrends b och därefter den avslutande nedgången till sekundärtrends c och tillika primärvåg 2.
Korta trenden - BEAR:

Från 1627 tolkar jag det som 3 vågor ner så långt, om möjligt är det minut 1,2 och 3, om riktigt ska vi få en mindre rekyl upp för minut 4 och en avslutande våg ner för minut 5 och tillika sekundärtrends a.
Men en sådan räkning verkar sekundärtrends a komma in något högre än ovan målområden. Kikar jag in minut trends relationer så är minut c "ovanligt kort" jämfört med a-vågen, men med en fin fib relation fib 0,618 av a-vågen. Om det mönstret upprepas för tertiärtrends c mot a så säger det att tertiärtrends c tillika sekundärtrends a snarare ska komma in runt 1570 området.
Med det torde vi ha de viktiga nivåerna för att se om vi kan tajma in marknadens rörelse under veckan.
Sammanfattning - räknar med vidare nedgång till minimum 1570 och med 1540, 1480 som medel och max alt.

DAX;

Samma räkning som för OMX30 i det långa och medel långa. I det korta har DAX inte brutit ner på samma sätt som OMX30 utan har fortsatt kvar ? för tertiärtrends b, med risk/möjligheten att den kan komma in högre, innan vidare nedgångar.S&P500: 

S&P500 fortsätter som vanligt att sätta nya ATH vecka efter vecka med mycket grunda rekyler däremellan, Denna trend är på intet sätt bruten och tills den är, kan den såklart fortsätta i oändligheten, tills vi får ett trend brott, med en trendväxling.
Utifrån EWT så söker jag en sekundätrends 3;a för en rekyl till en sekundärtrends 4:a under någon månad. innan denna BULL trend utifrån primärtrenden ska avslutas med en 5;e sekundärtrend våg upp till en primärvågs 1:a - innan en lite större rekyl ner.

S&P 500 har utifrån sekundärtrenden nu passerat fib 1,618 * våg 1 för sekundärtrends 3;an, som jag söker. Nästa normala ideala nivå blir då fib 2,6182 * sekundärtrends 1:an som är 2800 området.

Utgår man från att 2665 är minut 3 och 2625 är minut 4:a så ser det troligt ut med topp runt 2800. I så fall är 2671 micro 1 och 2652 micro 2 - i så fall har S&P500 kvar micro 3,4 och 5.

Dock, som vanligt, håller inte minut trenden med om denna tolkning, så ett alternativ måste fram för en seriös analys. Minut 1 var 37 punkter och minut 3 var förlängd och längre än fib 1,6182 * minut 1, därmed säger minut trenden att det mest vanliga är att minut 5 ska vara lika med minut 1 alternativt fib 1,618 * minut 1. Minut 5= minut 1 är passerad och med fib 1,6182 relationen landar toppen för sekundärtrends 3;an på 1685, bara 5 punkter upp från fredagens topp.

Inte så lätt att jämföra dessa två alternativ i det korta, då vågen från 2671 till 2652 är vad jag kallar en "mellan våg", den var väl djup för en 3-4 för målet 1685 för en s-3:a och väl grund för en 1-2 för målet 2800.

Oavsett vilket räknar jag med att S&P500 är i en topp formation för en sekundätrends 3:a men avvaktar en vändningsformation.

Enskilda aktier i OMX30:

H&M börjar nu komma ner till målområdet jag har haft under en längre tid för en cykelvåg 2. Denna botten runt 150 området är då m
ed min tolkning en botten utifrån ett 30-70 års perspektiv.
Dock hade jag förväntat mig en lite större rekyl upp innan H&M ska få in sin cykelvåg 2:a, men när aktien nu bryter ner 180 nivån, så är det mer troligt, men inte avgjort än, att det är den avslutande rörelsen ner mot 153 som är fib61,8 av uppgången från 20 :- till 370 :- (hyfsad cykel 1:a) - stutsar den "bara ner" under 180 och upp igen utan att ha närmat sig 153, så ser jag det som en större våg A för en, i och för sig, större rekyl upp men därefter vidare nedgångar. Kommer den ner mot 153 torde det vara en långsiktigt god möjlighet att komma in i H&M på bra nivåer.

Ericsson stretar emot, men i ett överlappande mönster - söker därmed fortsatt en avslutande fas ner under 40 nivån för en cykel våg 2:a den med.

När dessa två aktier gjort sina respektive cykelvågor 2:or räknar jag med att den riktigt kraftfulla uppgången för OMX30 är påbörjad.

Övriga aktier och index utan kommentarer. Bilderna får tala för sig själva.

Lycka till,

onsdag 13 december 2017

OMX30 - inför torsdag

Strul idag med OM30 - index - bild på DAX istället. Håller tidigare räkning med att OMX30 toppat ut för en P1:a och söker en P2:a - för DAX runt 10 000 nivån.

Lycka till,


tisdag 12 december 2017

S&P500 - inför onsdag

S&P500 upp till nya ATH, med 2670 som ny högsta nivå. Från 2625, om möjligt en våg upp för minut 5. Frågan är om det räcker för sekundärtrends 3:an som jag söker för US index, eller om 2625-2670 är delvåg 1 i minut 5 ?
För att ta bort ? för sekundärtrends 3:an krävs att 2625 bryts ner, tills dess är trenden fortsatt BULL i alla möjliga tids cykler.

En notering är att minut 3 är förlängd och då bör minut 5 mätas mot minut 1 med 5=1 alt. 1,6182 * 1
Så långt är minut 5 = 45 punkter och minut 1 var 37 punkter.

Lycka till,


OMX30 - inför onsdag


måndag 11 december 2017

S&P500 - inför tisdag

S&P500 nära nya ATH i sin rekyl upp, skulle S&P500 bryta upp 2665 i ett impulsivt mönster från 2625 är sannolikheten högre att 2665 enbart är minut 3 topp för vidare uppgångar mot sekundärtrends 3:an, håller dock räkningen med b-vågs rörelse så länge som 2665 håller.

Lycka till,


OMX30 - inför tisdag

OMX30 bröt ett tänkt 1-2, 1-2 1-2 mönster ner i det korta, därmed faller DAX räkningen in med att ett tertiärtrends a kommit in på 1592 - söker tertiärtrends b i denna rekyl upp, för vidare nedgångar därefter.

Lycka till,torsdag 7 december 2017

S&P500 - inför fredag


OMX30 - inför fredag

OMX30 ner till 1591 med en lägre botten i går onsdag jämfört med i fredags (1592). Rekyl upp idag till 1606 så långt i ett överlappande mönster.

Räknar därmed med vidare nedgångar mot 1560 alt. 1520 området enligt analysen från helgens genomgång. I det korta har jag en 1-2 1-2 räkning från minut b toppen  på 1640 vilket mer lutar åt 1520 området för ett tertiärtrends a innan en lite större rekyl upp för vidare nedgångar därefter.

Men en 1-2 1-2 räkning kan likväl vara en a-b-c räkning och med det alternativet lutar tertiär trends a mer ner mot 1560 området innan en t-b rekyl upp.

När nu OMX30 kommit ner till ett mer känsligt område - mellan fib50 och fib 61.8 för uppgången från 1518 till 1682 - bör man också vara vaken på alternativet till ovan, med en mer BULLish räkning utifrån den medellånga trenden, där 1682 toppen enbart är våg 1 i en avslutande 5:e våg mot en bit över 1900 nivån. Dock ser jag det fortsatt som ett alternativ, men har ögonen på det OM OMX30 skulle börja impulsera upp OCH bryta upp över 1640.

Lycka till,