fredag 31 juli 2015

OMX30 - dagens vågtolkning

OMX30 fortsätter med högre bottnar och toppar som överlappar - i den korta trenden.

Från 1578 har OMX30 nu fem överlappande vågor a-e - därmed möjligt med en inledande diagonal i en första delvåg i s3.

Alternativt är det enbart en a-c rörelse till en tertiär-b som ska ta ned OMX30 mot 1560 nivån, sätter den räkningen inom parantes.

Avgörande om 1578 håller i nästa rekyl.

Lycka till,

torsdag 30 juli 2015

S&P500 - inför torsdag

S&P500 upp i fem vågor från 2060 och ser impulsivt ut i det riktigt korta (5min) - vill dock se en högre botten efter denna uppgång för att vara mer säker på en sekundär trends 2:a inne - sätter en räkning på S&P500 med att en väg ned till behövs innan s2, medan Dow som gjort en lägre botten och Nasdaq som sätter högre bottnar och toppar är i BULL även i den korta trenden med en s2:a inne.

Behöver se hur det utvecklar sig idag för mer klargörande för den korta trenden.

Lycka till,onsdag 29 juli 2015

OMX30 - inför torsdag

OMX30 bröt över 1595 och uppfyllde första kriteriet för en sekundärtrends 2:a vid 1578. Dock har inte det andra kriteriet uppfyllts med en impulsrörelse från 1578. Mönstret är klart överlappande efter att OMX30 föll ned igen, i och för sig till ytterligare en högre botten, men då mönstret är överlappande och stoch S fortsatt inte fallit ned på dygnsnivå är min tes att OMX30 skulle behöva gå ned en delvåg till mot 1560 nivån, innan en sekundör trends 2:a, med högre sannolikhet, är inne och vändning upp på medellång sikt. 

Lycka till,

tisdag 28 juli 2015

S&P500 - inför onsdag
OMX30 - inför onsdag

OMX30 ned till 1578, mellan fib 61,8 och fib50. Därefter en rörelse upp som kan tolkas som impulsiv med 5 vågor och en högre botten på 1580. Det kan vara början på sekundär trends 3:an upp mot 1800 nivån, dock behöver i) 1595 brytas upp med ii) fortsatta impuls rörelser för att öka sannolikheten att 1578 är sekundärtrends botten. Bryts 1578 ned innan, fortsätter sökandet efter en sekundärtrends 2:a runt 1560 nivån.

Lycka till,

lördag 25 juli 2015

$ och råvaror inför veckan

Fibblar lite med internet där jag är, så en kort uppdatering inför veckan.


Brent – fortsätter sin nedgång i ett impulsmönster ned – därmed räknar jag det som det avslutande c:et till en sekundär trends b för nya uppgångar när den väl bottnat ur, dock ser mönstret i det korta fortsatt impulsivt ut ned, med möjlighet till vidare nedgångar, innan sekundär trends b är inne – har passerat 55 nivån och fib 76,4 ger runt 52 nivån.

 

Koppar – fortsätter sin BEAR trend och som många råvaror torde den bottna ur tillfälligt för en rekyl upp.
 

GULD och SILVER – börjar komma ned på ideala nivåer för en vändning upp – räknar fortsatt med att den uppgången är en rekyl för vidare nedgångar.
 

 

USD – fortsätter sin trend mot både SEK och Euro.

 
 

OMX30 - inför veckan


OMX30 – långa trenderna.

BULL med avverkade C-1 och C-2 vågor, söker en C-3:a med fib 1,618 * C-1 = 2030.

I C-3 har större våg I och II avverkats – söker en III:a med fib 1,618 * våg 1 = 1860.

I större våg 3 har Primär våg 1,2,3 och 4 avverkats – en sista våg 5 upp till nya ATH är kvar, tillika till större våg III.
 

 

OMX30 – medelånga trenden.

Sekundär trends S1 avverkad från 1507 till toppen på 1659, ett ben på 152 punkter. Jag söker en Sekundär trends S2 runt fib 61,8 och fib 50 av ben 1, vilket ger idealiskt ett mål för S2:an runt 1565-1583.
 
 

OMX30 – korta trenderna.

Efter 1659 toppen den 21:e juli har OMX30 rört sig ned i ett överlappande mönster där första delvågen ned mot 1621 var mer aggressiv i fem vågor till det jag tolkar som en ”t-a” en rak snabb rekyl till 1636, ”t-b”. t-c = t-a från t-b ger strax under 1600 nivån, en bit från ideala målen för en Sekundär trends 2:a. 1,618*t-a ger mer ideala 1573 för t-c tillika Sekundär trends 2.


DAX

DAX har samma mönster och räkning som OMX30 – nedgången från sekundär trends 1:an runt 11 800 nivån är något mer aggressiv och fib 38,2 är redan passerad. Med ”t-c” = 1,618*t-a ger runt 11086 vilket också är fib 61,8 av sekundär trends 1:an.
 

 

US index

Beter sig inte riktigt som beräknat, där DOW drar på ned i sin rekyl och har även nu passerat fib 76,4 av uppgången till 18137 och börjar så smått hota räkningen för den medellånga trenden med en Sekundär trends 2:a som klar. Stoch S är inte nere under 20 på varken dygn eller vecka, så potential för djupare nedgångar finns. I så fall är mönstret sedan mitten på december 2014 inte klart än.

Håller dock US index i BULL på lång och medel lång sikt så länge som 17038 håller för DOW.


 
 Övriga

Indien har enligt min tolkning ett 1-2, 1-2 mönster som om det är riktigt ska ge aggressiva uppgångar under sommaren och hösten, tvekar lite nu och behöver bryta upp för att bekräfta räkningen.
 
 

Kina är i en rekyl upp mot en Primär B i det jag räknar med fortsatta nedgångar när väl rekylen upp är klar.
 
 

Ryssland har åter vänt ned och hotar nu nivån (865) för en mer sannolik BEAR räkning. Hela mönstret ser klart BEARish ut, brott ned och räkningen ska vara BEARish.

 


Sammanfattningsvis inför veckan – jag räknar med fortsatta nedgångar för OMX30 mot mer ideala nivåer om 1565-1585 innan en vändning upp. US index beter sig inte riktigt som beräknat enligt min tolkning och behöver vända upp från dessa nivåer för att sannolikheten för att de är de rätta ska vara hög.

 

Lycka till,

 

 

torsdag 23 juli 2015

OMX30 - inför fredag


US index - inför torsdag

Dow ned till fib50 och verkar ha gjort ett första ben ned, rekyl upp och sen en lägre botten innan vidare uppgångar. S&P500 har fortsatt "möjligheten" till en högre topp innan rekylen ned för en T2:a.

Lycka till,onsdag 22 juli 2015

OMX30 - inför torsdag


OMX30 - inför onsdag

OMX30 har fem vågor upp från 1507 - så S1:an kan vara inne - dock lever en möjlig förlängning kvar, av S1, så länge 1629 håller - bryts den ned utan nya toppar är S2 påbörjad, enligt min tolkning.

Två olika räkningar på US index.¨

Lycka till,
torsdag 16 juli 2015

OMX30 - inför fredag

Söker fortsatt en S1:a för OMX30 - innan en rekyl till S2 för nya ATH - håller fortsatt 1860 som mål för en S5:a.

Lycka till,