söndag 30 september 2012

OMX 30 - inför veckan

OMX30 - BULL:

Primär trenden: (Svart 1,2,3,4,5)

Våg 1 - 1128 den 16:e Mars. Våg 2 - 941 den 4:e Juni. Söker våg 3 för primärtrenden som ska avverkas via 5 vågor i sekundär trenden. 

Sekundärtrenden: (Röd i,ii,iii,iv,v)

Våg 1, 2 och 3 avverkade. Söker därmed en botten för våg 4, innan uppgången ska fortsätta. Då våg 1 och 2 var korta och "enkla" bör våg 4 bli mer komplex och utdragen. Stock S nu nere på 36 på dygnsnivå

Tertiär trenden: (Blå i,ii,iii,iv,v)

Ett första a - b - c (i-v) kom in enligt min tolkning i Fredags på 1072. Som vanligt finns dock utrymme för att någon av vågorna är en förlängning, alternativt att rekylen ned ska vara av en mer komplex variant.
Utrymme finns för vidare nedgång där första fib nivån mellan sekundärtrendens våg ii och iii kan vara ett gott mål, på 1057.  En annan vanlig nivå för våg iv rekyler är nedgång till våg iv i den lägre trenden, alltså 1029. Så ett grovt område 1030 - 1060 kan vara gott att kika efter växling från lägre toppar och bottnar till högre toppar och bottnar, om 1072 bryts ned på Måndag.

Alternativ scenario:
BEAR scenariot säger att triangeln från 2000, inte har bottnat ur ännu, detta scenario är levande så länge som OMX 30 inte har brutit upp genom toppkanalen, nu runt 1160.
På kort sikt behöver OMX30 bryta 1000 nivån för att jag anser att BEAR ska ha högre sannolikhet än BULL. Se vågtolkningen av S&P500 för fortsatt våg analys av BEAR.


US INDEX - BULL:

Lite olika våg utformningar i det korta perspektivet för US indexen. DOW har genomfört en perfekt (första ?) a-b-c rörelse sedan toppen på 13652 ner till 13367, via den lägre botten nu i fredags.
Medan S&P500 och Nasdaq inte gjort en lägre botten och därmed signalerar att våg iv i sekundärtrenden inte är klar ännu. Hmmm, låt oss se på måndag vem som har "Rätt".

13652 toppen för DOW är extra intressant då den nuddar en trendlinje från toppen i slutet på 2007, som faller med samma nivå som mellan bottnarna mellan Oktober 2002 till Mars 2009. Med andra ord så behöver DOW bryta 13652 i nästa våg upp och under tiden får INTE 12895 brytas ned i denna pågående rekyl, om den skulle bli mer komplex. Nivåerna som inte får brytas ner för NASDAQ och S&P500 är 2942 och 1363 för respektive index.


Lycka till,

lördag 29 september 2012

OMX30 - 200 års analys

Tänkte att jag denna helg skulle inleda med att dra till med en lite längre tidsanalys än vanligt, om inte annat så är det nyttigt utifrån att få lite perspektiv från de minut vågs analyser man pysslar med från dag till dag. Kommer dock att skriva om nästa vecka som vanligt.

Studerar man tidiga EW analytikers jobb har många prickat in avgörande toppar och bottnar med en precision som är sanslös. Men att nästan samtliga av dessa har haft svårt att sia om utvecklingen i ett längre perspektiv, man är helt enkelt fast i den relativa skala och cykler som gäller i närtid och önskar såklart att se ett avslut på sin analys inom en rimlig tidshorizont.

Som exempel sa Elliott själv att uppgång efter -42 skulle kunna pågå så lång tid som till mitten på 50-talet (den pågår fortsatt). Bolton som med kuslig precision prickade in toppen 1966 på DOW 999, kallade den för topparnas topp. Frost och Prechter förutsåg tidigt att DOW skulle kunna nå den sanslösa höga nivån av 3,700, en trippling från den tiden, innan undergången skulle komma, mycket riktigt, de fick rätt att nivån skulle komma in och rätt exakt på tiden också, men sedan dess har DOW inte bara tripplat sig igen och kravlat sig över 10,000 nivån, utan fortsatt med oförminskad styrka, självklart med dippar efter i) IT kraschen ii) bo bubblan och iii) finans krisen, men forsatt inget mad max scenario, utan tvärtom, nya uppgångar tills idag mot 13,500. Idag börjar en del prata om DOW mot 20,000 nivån som mål. Utifrån ett historiskt perspektiv har de säkert helt fel i att de tagit i alldeles för lite.

Elliott definierade långa cykler av deflation och inflation, där inflations cykeln var drivet av reell underliggande fundamental tillväxt. Elliott vägrade också att använda termen depression, för han var nedgången -29 - 32 och triangeln till -42 en naturlig rekyl i den långsiktigt stigande trenden, som en naturlig motvikt och reaktion på uppgången från -21 till -29, som i sin avslutning fas blev euforisk och som alla sådana uppgångar förklarades med att "nu gällde nya regler" som förklarade varför kurserna kunna fortsätta att stiga så mycket år efter år, innan allt till slut, såklart, kollapsade.

Svårigheten var såklart, för den med lite distans, att avgöra när det skulle krascha. Skulle euforin pågå i 3 år, 10 år eller 20 år ? ingen kunde såklart veta, men det är här som EW analys modellen kommer in för mig. Även om ingen kan förutse framtiden, så kan en enkel EW modell i vart fall tala om, med god sannolikhet var vi är i våg utformningen och därmed ge en tids oberoende referens punkt, även i de mest turbolenta tider av nedgång eller uppgång. Inte minst viktig kan en EW modell definitivt tala om när man är "snett på sin analys" och därmed undvika onödigt stora förluster, med andra ord EW är för mig en modell för att maximera vinsterna när man har rätt och minimera förlusterna när man har fel. Förutsättningen för en bra analys är egentligen bara två saker i) att utgångspunkten för analysen är riktig (startpunkten) ii) bra förmåga att skilja ut de olika trenderna från varandra.

Elliott definierade egentligen bara tre olika trender i mer detalj och grunden i förhållandet dem emellan i) Major ii) Intermediate och iii) Minor. Jag tillämpar dessa som primärtrend, sekundärtrend och tertiär trend. Men EW namnsatte också högre nivåer av trender  i) Cycle ii) Super Cycle och iii) Grand Super Cycle, samt lägre nivåer ner till del av minut. Det viktiga är dock att respektive nivå bestod av avverkning av underliggande nivå med 5 respektive 3 vågor. Primärtrend 1 består av 5 Sekundär vågor osv....

I syfte att komma åt "rätt utgångspunkt" har jag ägnat en del tid åt att kika in de längre cyklerna, självklart ska de inte påverka tradingen och analysen kan lätt bli för akademisk, därmed ska de tas med en nypa salt, det intressanta är dock om de bekräftas vilket ger mer självförtroende i den kortsiktiga tradingen och kan signalera om man dras med för mycket i flockbeteendet. Men framför allt ger det lite perspektiv på vart vi är på väg mer långsiktigt och kan lyfta en från den dagliga eller vecko visa analysen, med risken till ett allt för begränsat tankesätt.

Så med risk att bli lite för flummig så tänkte jag börja denna helg analys med min 200 års analys ;-).

Utgångspunkten och referenspunkten får bli min favorit formation som är en Elliotts få regler, att en triangel alltid sker mellan våg 3 och 4. Med andra ord, ser man en triangel formation så behöver man inte vara osäker på olika alternativa tolkningar. Då OMX sedan år 2000 till 2011/12 bildat en mycket tydlig triangel, så blir utgångspunkten att toppen från Mars 2000 är en våg 3 i ett längre trend perspektiv och våg 4 (tills motsatsen är bevisad) kom in i Sept 2011.
Denna analys går stick i stäv mot Preachters på EWI's domedags analys om ett 90 % fall av DOW med topp år 2000. Så rätt intressant om den kan vara rätt.
Anyway, om den är riktig så är det såklart mer intressant att via våg 3 och 4 förutspå en våg 5 och om denna våg 5 är en Grand Super Cycle för en 90 % nedgång därefter (som såklart ska komma) eller enbart en delvåg upp i ett längre perspektiv.

Om jag tar toppen från Mars 2000 och backar tillbaka några hundra år så får jag följande väldigt intressant samband:

GSC våg 0 - år 1789
GSC våg 1 - år 1850, alltså 61 år av uppgång
GSC våg 2 - år 1857 - 7 års nedgång
GSC våg 3 - år  1929 - 72 års uppgång
GSC våg 4 - år 1942 - 13 år av nedgång
med andra ord väldigt långa cykler och enorma ökningar av nivåerna däremellan. Rimligt vore att anta att GSC 5 snarare torde komma in 60 - 70 år efter 1942 än några årtionden därefter.
Kikar jag in delvågorna efter -42 kan följande toppar och bottnar konstateras.
SC våg 1 - 1966 24 år
SC våg 2 - 1982 16 år
SC våg 3 - 2000 18 år
SC våg 4 - 2011 alt 2012.- 11/12 år

Vi har allstå en SC våg 5 att se fram emot som rimligen bör ligga i tids perspektivet 18 - 24 år framåt från 2011/12. Bryter jag ner SC vågorna med samma relation mellan dessa i ett cykel våg perspektiv får jag
C våg 1 - 2018
C våg 2 - 2021
C våg 3 - 2025
C våg 4 - 2026
C våg 5 och tillika GSC 5 2027.

2027 stämmer nog också rätt bra med peak oil, där flera bloggare snackar om 2025 - 2030 som end of the days med billiga drivmedel.

Nåja ta det för vad det är - ett filosofiskt inlägg, men när media och specialister på EW pratar om "end of days" i närtid så kan man väl ändå säga att med ett historiskt perspektiv så torde det mest troliga vara att nästa cykel upp snarare precis har börjat och som alla andra uppgångar sker den ju i ett läge när fundamenta och sentimentet är klart BEARISH. Med FED's QE unlimited och övriga CB som hakar på, kan man till och med påstå att det är mycket troligt. Dock ska denna mer långsiktiga analys som vanligt bekräftas i det korta, men det återkommer jag till som vanligt imorgon

Ha en skön helg.

/Roasan


$ och råvaror - inför veckan

$ USD/SEK - BEAR:

Fick in en B vågs topp den 1:e Juni på 7,33, bröt sen ned 6,66 och bekräftade en fallande primär trend. Söker därmed en botten för våg C, grovt mellan 4,50 och 5 i halvårs skiftet 2013.

Ett första ben ned verkar ha avverkats till 6,50, söker därmed en rekyl upp mot någon av fib nivåerna mellan 6,80 - 7,00, innan nedgången ska fortsätta.
Brent - BULL:

Har sedan den 25:e Juni skapat en första impuls rörelse upp med fyra vågor i tertiärt renden, enligt min tolkning. Söker därmed en 5:e och avslutande våg för detta ben upp. Brent torde tveka strax under tidigare topp på 128, så någonstans mellan 120 - 128 torde vara sannolikt. Skulle oron för en större konflikt i mellanöstern eskalera kan den så klart dra uppåt, snabbare än tänkt.

Koppar - BULL:

Har genomfört tre vågor sedan 22:e Juni, söker en våg iv för vidare uppgång. Våg iv verkar ha avverkat a - b och påbörjat c, därmed en sväng ner kvar innan iv kan bottna ur och ge vidare uppgångar. BULL stämpeln är dock inte riktigt lika tydlig för koppar som för Brent. Håller därmed koll på 7820 nivån, som denna rekyl till iv inte får passera, för fortsatt BULL.

GULD & SILVER BULL:

Tvekar lite nu, som sig bör, när den närmar sig 1800 nivån. Min våg tolkning är att GULD har genomfört våg 1 och 2 i tertiärtrenden, söker därmed en 3:a och en kortare 4:a (2:an var mer utdragen) innan GULD kan få in ett första ben upp i sekundärtrenden, som ligger över 1800 nivån.

Silver har avverkat 4 vågor i tertiärtrenden och jag söker ett avslut av första benet i sekundär trenden runt förra toppen på 37,20.

Lycka till,
fredag 28 september 2012

OMX30 - dagens tolkning

OMX30 har så avverkat ett första ben ner från 1119 till 1072, min tolkning är a - b -c (i-v), därmed är (del?)mål 1 uppfyllt. Väntar in US stängning för tolkning om detta är sekundärtrends iv för vidar euppgång mot nya högre toppar, eller om OMX30 ska fortsätt rekylen ned mot 1040 - 1060.

Lycka till,

torsdag 27 september 2012

OMX30 - inför Fredag

OMX30 - börjar så smått närma sig delmål 1 för en rekyl mellan sekundär trenden iii och iv, runt 1078-1080. Men då våg i och ii var korta och enkla, kan den likväl fortsätta ned i en mer komplex rekyl, ned mot 1040-1060 området, indikatorerna ger i alla fall utrymme för det, bara att hänga med i det korta.

Lycka till,

onsdag 26 september 2012

OMX30 - inför Torsdag

OMX30 - visade en mer impuls liknande rörelse ned idag - kan vara början på c-vågen i den avslutande rekylen.

Lycka till,

lördag 22 september 2012

OMX30 - inför veckan

OMX30 - BULL:

10 års trenden:

Triangeln från Mars 2000 bottnade den 23:e September 2011, ganska precis för ett år sedan, på 833.
Triangeln genomfördes av 5 vågor mellan Super Cykel våg 3 och 4. Jag söker därmed en Super Cykel våg 5, bestående av 5 cykel vågor upp. Cykel våg 1 kom in den 28:e Oct på 1037, våg 2 den 24:e Nov. på 886. Söker därmed cykel våg 3 som ska avverkas via 5 primär trends vågor. Grovt mål för 3:an runt 1280 - 1300 i skiftet Q1/Q2 2013.

Primär trenden:

Våg 1 kom in den 16:e Mars på 1128. Våg 2 den 4:e Juni på 941. Söker våg 3 grovt i slutet på Oktober 2012. Nivån för 3:an siktar jag på runt toppen nivån från 18 jan 2011, på 1182.
3:an ska avverkas via 5 vågor i sekundärtrenden.

Sekundärtrenden:

Våg 1 och 2 avverkade, våg 3 kom troligtvis in den 14:e Sept på 1119. Söker därmed en botten för våg 4, innan uppgången ska fortsätta. Då våg 1 och 2 var korta och "enkla" bör våg 4 bli mer komplex och utdragen. Våg 4 ska avverkas via en a-c, alternativt en triangel a-e, alternativt en dubbel eller trippel a-c. Använder stock S på dygns nivå som indikator på ev. våg botten, tillsammans med de korta tertiär trends vågorna. Stock s är nu på 81 och söker värden under 20.

Tertiär trenden:

Ett första a och b genomfört söker c, sen får vi se om det blir en dubbel eller trippel eller triangel. Nivå mellan 1040 och 1060 kan vara ett gott nivå mål, allt beroende på vad vågorna och indikatorerna säger, om/när OMX 30 är där.

alternativ scenario: BEAR scenariot är inte överspelat även om oddsen är mot BEAR. 1000 nivån behöver brytas ned i denna förväntade fortsatta kortsiktiga nedgång, för att BEAR ska spelas in igen.US index - BULL:

Fortsätter att bekräfta BULL scenariot, jag har DOW och Nasdaq i BULL räkning och S&P i BEAR mer för att hålla koll på alternativ scenariot.


Lycka till,


$ och råvaror - inför veckan

USD/SEK - BEAR:

Söker våg 1 botten för sekundärtrenden, kan ha kommit in den 19:e på 6,50, likväl som en mindre våg ned kan finnas kvar, ned mot 6,40.

Därefter ska USD/SEK upp i en rekyl till våg ii, innan nedgången fortsätter.
BRENT - BULL:

Söker våg 3 i primärtrenden runt 160, som ska avverkas genom 5 sekundär trends vågor, söker våg 1 i sekundärtrenden, som ska avverkas genom 5 vågor i tertiär trenden. Våg 1, 2, 3 och troligtvis 4:a i tertiär trenden har avverkats, söker därmed ett avslut i detta ben upp, över 117. Nivå runt 120 - 125 verkar rimligt, torde tveka lite runt tidigare toppen 128.

KOPPAR - BULL:

Söker våg 1 i sekundärtrenden runt tidigare topp på 8800. Våg 1, 2 och troligtvis 3 i tertiärtrenden är avverkade. Söker botten för våg 4 innan uppgången ska fortsätta. Då rekylen mellan 1 och 2 var en komplex 2, kan rekylen mellan 3 och 4 bli en enkel.GULD och SILVER - BULL:

Våg 1 och 2 i tertiärtrenden avverkade, söker våg 3. borde tveka lite vid 1800, men vid brott ska Guld vidare upp mot 1900 och på lite längre sikt mot 2300.

Silver söker också våg 3 i tertiärtrenden.


Lycka till,

fredag 21 september 2012

OMX30 - inför Fredag

Lite tidigt att avgöra om OMX30 bygger upp i-ii, i-ii för vidare nedgång eller om det är en triangel mellan iii och iv. /Lycka till

söndag 16 september 2012

OMX30 - inför veckan

Trots att BEAR scenariot för OMX30 inte är helt överspelat har oddsen raskt flyttat sig över till BULL scenariot, i och med FED's QE-unlimited. Då FED och övriga CB är en del av marknaden, sedan ett tag tillbaka, så ska såklart hänsyn tas till deras agerande i våg analysen, sen får man rent fundamentalt tycka vad man vill om det. Tidscyklerna kan dock "tryckas ihop" och nivåer med toppar över tidigare ATH kan nås mycket snabbare än tidigare indikerat, d.v.s. ett bubbel liknande rörelse mönster, när sedan FED tvingas, av vilket skälet än är, att avsluta pågående påverkan på marknaden, så blir såklart fallet mycket större, relativt om dessa program inte hade initierats från början.

Med detta anser jag att BULL scenariot för OMX30 svängt över till mer sannolik än BEAR, för att BEAR fortsatt ska vara i spel så behövs det en närmast kollaps genom viktiga stödnivåer inom de kommande dagarna. Tar med båda tolkningarna i denna helgens analys och lägger över huvudanalysen mot BULL.

OMX30 - BULL:
Jag fick näst intill spätta in en BULL räkning sedan 4:e Juni för att få den att inte bryta mot de få EW regler som finns, nedan analys utgår då från de olika trenderna, jag tar med den långsiktiga för de som inte följt bloggen från början.

10 - 30 års trenden:
Super cykel våg iii sätter jag till Mars 2000. Sedan dess har OMX genomfört en triangel formation med 5 vågor.
Våg 1 bottnade Oct 2002, efter 31 månaders nedgång,
Våg 2 toppade i Juli 2007 efter 57 månaders uppgång.
Våg 3 bottnade i Nov 2008, rätt på pricken halva våg 1 s tidscykel, 16 månader.
Våg 4 toppade Jan 2011, efter 26 månaders uppgång, inte riktigt hälften av våg 2, men okey.
Våg 5 så bottnade den 23: Sept 2011, efter 8 månaders nedgång, rätt på pricken halva våg 3.
Super Cykle våg iv kom så in den 23:e Sept 2011 och jag söker en våg v som avslut på denna super cykle.

Därmed kan man påstå att triangeln fullbordats den 23:e Sept 2011, utifrån ett tidsperspektiv. Dock avslutades triangeln en bra bit ovanför bottenkanalen, 833 jämfört med nivåer runt 680.
Men som Elliott skriver "5:e vågen i en triangel kan vara oberäknelig, den kan avslutas innan kanal linjen lik väl som den kan bryta igenom". Det viktiga är dock att triangeln är en fortsättnings rörelse i en större vågs avslut. Med andra ord efter den avslutande vågen i triangeln ska en thrust skapas med 5 vågor upp som ska ta ut starten av triangeln, för OMX fall blir det 1543, som nu ska tas ut via 5 vågor upp. Efter denna rörelse upp, ska så den historisk större nedgången initieras.
Med tanke på vad som sker fundamentalt kan denna rörelse komma mycket snabbar än vad jag tidigare räknat med (topp 2018 och 2026), jag sätter än så länge inte ut några tider, utan litar mer på våganalysen en tid framöver.

Primärtrenden: (Cycle waves blå, primär trend svart)
Sätter den 16:e Mars som våg 1 och den 4 Juni som våg 2, söker därmed en våg 3 topp, som ska avverkas efter 5 vågor i sekundärtrenden.

Sekundärtrenden: (röd)
Jag fick som sagt spätta in ett Bull räknings scenario sedan 4:e Juni, nedan analys är det enda som jag kan se,inte bryter några regler, dock är våg i väldigt kort och volymen stämmer inte för en våg iii, men det kan man alltid skylla på att "smart money" höll undan sina penningar tills FED kom med uttalandet. Volymerna efter det är helt ok för en våg 3.
Lite krystat, men inga regel brott. Med det som utgångspunkt:
Våg i och ii är avverkade söker våg iii, som ska utformas efter 5 vågor i tertiärtrenden.

Tertiärtrenden: (blå)
Har genomfört fyra vågor och jag söker våg 5 och avslut på denna cykel i tertiärtrenden.
Den kan ha kommit in i Fredags, men ser mer ut som en 3:a i 3:an av 5:an skapats, vilket visar sig under Måndagen.OMX30 - BEAR scenario:

Bear scenariot utgår från att det fortsatt saknas ett ben ner för att fullfölja triangeln som startade 2000. Våganalysen sedan dess och i det korta perspektivet ger utrymme för det, det korrektiva rörelsemönstret sedan 4:e Juni talar mer för ett BEAR scenario.
Dock är tiden för björnarna på väg att gå ut i och med att en korrektiv rörelse sedan 4:e Juni nu är inne på sitt 3.e och sista ben "tripple three" . Vilket innebär att OMX30 måste bryta ner under 1000 nivån i nästa sekundärtrends rörelse ner om BEAR scenariot ska bekräftas, med andra ord en ganska kraftig "reversal" rörelse under nästa vecka.


 
 
US INDEX - BULL:

Svarar fint på BULL scenariot, har inte samma överlapp som OMX30 i det korta perspektivet. Kör vidare DOW och NAsdaq i BULL och behåller S&P500 i BEAR tills, BULL är definitivt bekräftad.
Lycka till,

lördag 15 september 2012

$ och råvaror - inför veckan

FED's desperation med QE-unlimited kommer att skapa modern av alla bubblor. Även om sansade traders vet om detta, så är det inte särskilt klokt att stå utanför marknaden, då tillgångar i form av pengar i så fall urholkas. Problemet är just att denna bubbla kan pågå under mycket lång tid innan den till slut kollapsar som får crashen -29 - 32 att se ut som en icke identifierbar korrektion.

Min mer långsiktiga cykel analys har tidigare pekat ut uppgångar till 2026/2027, allstå en 14 årig cykel upp.Min utgångspunkt var att en relativt stor nedgång på medellång sikt skulle initiera detta långsiktiga ben upp. Men FED verkar orolig för naturliga korrektioner som marknaden så fiffigt normalt sköter själv och som balanserar tillgång och efterfrågan utan allt för stora överdrifter (bubblor).

En kontra fråga är såklart, varför denna desperation ?, vad vet FED som vi inte vet ? har kina fejkat siffrorna mer än vanligt och står inför en hårdlandning, är EU redan kört osv, ingen aning, men utan tvekan ska råvaror nu tolkas i BULL och eventuella kontra indikatorer upptäcks ju i vågornas utformning, så länge som analytikern klarar att hålla en objektiv syn på den kommande våg utbredningen. Därav vikten av en alternativ tolkning till huvud scenariot. Tärningen är kastad.

USD/SEK - BEAR:
Bekräftade en fallande trend i och med brottet ner av 6,66 i början på Augusti. Har genomfört 4 vågor i tertiär trenden och jag söker en femte och därmed våg 1 ned för sekundärtrenden, innan en korrektion tar vid som när den är klar ska ta ned USD/SEK ytterligare. Sätter mitten på 2013 som grovt tidsmål och nivåerna 4,50 - 5 som nivå mål.


 
 
Brent - BULL:
Skifte från BEAR till BULL, utgår från att nedgången till 89 den 25:e Juni är en våg 2 i primärtrenden, söker en topp för våg 3, dammar av mitt gamla mål på 160. 
 
Koppar - BULL:

Sätter botten den 25:e Juni som primärtrends 2:a. Söker våg 1 i sekundär trenden.GULD och SILVER - BULL:
GULD - sätter botten den 30:e Maj på 1540 som våg 4 i primärtrenden, söker en topp runt 2300 till mitten på 2013.

SILVER - mål 60 runt mitten på 2013.

Lycka till,