lördag 29 juni 2013

OMX30 - inför veckan

OMX30 bröt i måndags ned under 1127,5 nivån, som var toppen från 16:e mars 2012, dessutom bröts toppen från den 14:e september på 1119 ned i negången till 1109.

Därmed är mitt BULL scenario för primärtrenden och dess underordnade trender eliminerad.

Räkningen sedan den 23:e September 2011 från botten på 833 till toppen den 22:e maj på 1258 har då högre sannolikhet att tolkas som BEAR i en större B-våg. Med det som utgångspunkt ska så OMX30 nu genomföra en c-våg som minst ska ned till 833 området (flat), alternativt bryta ned under 833, i en extended flat eller zigzag.

Rörelsen sedan 18:e Januari 2011 ser dock mer ut som en flat utformning och då B-vågen gick högre än utgångspunkten så tyder det på en flat rekyl. Därmed formas huvudalternativet för de kommande åren med ung. följande:

OMX30 toppade på 1321,6 den 13:e Juli 2007 i en cykel våg 1 - rekyl ned till 556 i en cykel våg 2. Cykel våg 3 ska avverkas via 5 större vågor. Större våg 1 kom in den 18:e januari 2011 på 1182.
Jag söker en våg 2 botten som nu avverkat primär trends våg A på 833 och våg B på 1258. Våg C/2 bör så komma in runt fib61,8 av större våg 1 = 795 och strax under A-vågen, med andra ord helt okey för en flat. 
Kortsiktigt räknar jag med att OMX30 ska upp och till och med utmana tidigare topp på 1258 innan den lite större nedgången fas 1 ska påbörjas.

Alternativet till ovan är än mer BEARish och utgår mer från vågutformningen för S&P500 med en expanding triangel sedan år 2000 toppen och en kvarvarande triangel analys för OMX30 med en D-våg nu i toppen på 1258. S&P500 har i det alternativet en topp kvar att slutföra för att fullborda sin D-våg. För US indexen innebär detta alternativ en närmast kollaps liknande rörelse under ett par år till nivåer runt 600 området.

S&P500 vågutformning under sommaren och hösten lär påvisa vilka av dessa två alternativ som är mest sannolik. Om S&P500 fortsätter med högre toppar efter denna nästa förväntade topp som bör komma in nu under sen sommaren så talar allt för mitt huvudalternativ. Avbryts S&P500 uppgång efter nästa topp, ja då är oddsen på "expanded triangel analysens" sida.

Lycka till,$ och råvaror - inför veckan

$ och råvarorna fortsätter sina respektive trender, inga förändringar sedan förra veckan.

USD/SEK - kom upp till 6,80 under måndagen för att sedan gå in i en rekyl. Om min tolkning är riktig ska valutaparets uppgång accelerera när denna rekyl är klar. Nivåerna från tidigare toppar på 7,32 och 8,17 bör kunna nås i detta ben upp.

Svenska 10 års räntan - har accelererat i sin uppgång och tog nu ut tidigare topp från februari. Fortsatt är dock nivån på historiskt låga nivåer.

GULD och SILVER - fick en liten push ned i sina fallande trender. Guld passerade till och med mitt mål om 1200 som är 1,618 * A. Därmed ritar jag ut nästa mål för ett C som är 2,618*A = 824. Dock börjar tiden tala för en vändning, med att C nu i nästa vecka = B. Indikatorerna är såklart nedtryckta och pekar på en rekyl upp, dock är det svårt att fånga en fallande kniv, för möjligheten är ju fortsatt att 824 ska nås innan vändning. GULD är trots allt i en 3:e våg i sekundärtrends våg C och 3:e vågor kan ju förlängas i förlängningen. Men utan att ta något för givet så torde de ädla metallerna normalt vända under veckan som kommer i en rekyl upp. På längre sikt 2-3 år, räknar jag med att GULD når 800 nivån och SILVER in under 10 nivån.

BRENT - laddar för vidare nedgångar och KOPPAR har brutit genom tidigare botten och torde kunna få en accelererande nedgångs fas nu.

Sammanfattningsvis så fortsätter världsekonomin att lida under deflations cykeln som trots ledande centralbankers historiskt massiva stora insatser inte kan vändas, bara mildras. Börsuppgången under de senaste åren, som enligt min tes, helt drivits av denna expansiva penningpolitik, visar nu alla tecken på en urtoppning, där jag nu enbart har US index i BULL. Kina, Japan, Indien och EU är alla i BEAR. Dock börjar nervositeten i USA att tillta och i en fortsatt uppgång lär volatiliteten öka.

Lycka till,måndag 24 juni 2013

S&P500 - inför tisdag

S&P500 och övriga US index fortsatt i BULL, som snart de enda världsindex, vilket innebär en ny högre topp efter denna rekyl ned. OMX30 bör då göra en lägre topp, om jag är rätt ute.

Så söker en botten för S&P för en uppgång under några veckor/månad. Gäller så länge S&P500 inte bryter ned under 1472.

Lycka till,

OMX30 - inför tisdag

OMX30 bröt ned under 1127,5 och därmed eliminerades min BULL räkning från 23:e september 2011. Visst kan det finnas alternativa BULL räkningar, men så jobbar inte jag, utan vänder kappan efter vinden och växlar till BEAR.

Därmed blir tolkningen att en a - b - c våg genomförts från 23:e September till 22:e maj i en BEAR market rally. 10 års cykel håller jag fortsatt i BULL, men primärtrenden är nu fallande och jag förväntar mig en nedgång minst lika med 833 botten, men mer troligt en bit under. Återkommer till den biten. Det innebär inte ett tokras dit utan först ska trenden bekräftas via en lägre topp än 1258.

Kortsiktigt bör en sekundärtrends a komma in runt 1095 (c=a) alt. 1033 (1,6*a) och troligtvis redan denna vecka alt. tidigt i nästa i samband med q-avslut.

Lycka till,söndag 23 juni 2013

Enskilda aktier - inför veckan

Håller de enskilda aktierna i sina trender, inga förändringar från förra veckans analys vad gäller deras BULL/BEAR tolkningar.

Lycka till,


Grupp 1 aktierna  - med Bankerna i spetsen är nu i sitt 2:a och avslutande ben i rekylen. SHB har till och med passerat fib38,2 och kan bara ha en mindre våg ned kvar. Investor, SEB och Nordea verkar inte riktigt ha bottnat ur sitt andra ben. ABB har precis påbörjat sitt C och stretar emot en mer ordentlig nedgång, är ABB bara sen i sin cykel eller ska våg tolkningen justeras ? Tja, jag har brottats en del med ABB, inte helt lätt att reda ut dess vågor, då de växlar mellan ett korrektivt beteende och impulsivt. Men tålamod är en dygd i trading, så håller min räkning, men börjar misstänka att min primär 1:a är för tidigt utsatt. Det vill säga, om ABB inte riktigt går ned i sin rekyl utan drar iväg upp nu enligt det medellånga alternativet mot 170 utan att falla ned mot 124-130 området så är toppen från 25 april, enbart en del av en förlängning, och inte en P1:a, avvaktar denna veckas utveckling för lite klargöranden.Grupp 2  - Ericsson och H&M. Ericsson börjar få in både nivå och tid och jag räknar med att den nu drar upp under veckan. H&M har inget val utan måste nu under veckan dra upp, för att min tolkning ska vara riktig, ju längre tiden går utan att H&M drar iväg upp, ju mer minskar sannolikheten för fortsatt BULL och det är nu inte svårt att argumentera för en motsatt tolkning, men håller min BULL räkning så länge som 209 håller. Har positiv divergens nu på dygns nivå.
Grupp 3 - Triangel gänget med verkstad och Telia. För många börjar nu trianglarna ta slut. Med andra ord ett utbrott kan inte undvikas. För OMX30 är såklart denna grupp viktig för vidare utveckling, så lite mer utförligt denna vecka på denna grupp. Som vanligt är några mer tydliga än andra.

TeliaSonera - har genomfört en längre konsolidering från toppen 2007, eller med EW termer, har genomfört en B-våg enligt min tolkning med a-e i en triangel. Den avslutande e-vågen på 41,8 ligger nära sitt c, så lätt att avgöra om tolkningen är riktig, bryts 40,60 ned så är den felaktig, eller om man vänder på det, så länge 40,60 håller är jag positiv till TeliaSonera. Utifrån det så har Telia gjort en första våg upp och är nu i en våg 2 rekyl ned, som enligt min tolkning ska vara klar nu inför veckan.
Därmed ska en mer kraftful våg 3 nu påbörjas från dessa nivåer.

Sandvik - har brutit ned under botten kanalen på triangeln, så som e-vågor brukar göra innan en vändning åt motsatt håll, ligger också i slutet på sitt 3:e ben i rekylen. Därmed torde en botten vara nära. Har inte allt för långt till sitt C som inte får brytas.

SKF och Volvo - är mer svårtolkade för mig i deras våg utformning, är e-vågen gjord eller inte, och är de i så fall i sin första våg upp eller enbart ett b för att avsluta e-vågen ? Tycker det är ett 50/50 läge då vågorna går att tolka åt båda håll, avvaktar därmed innan en mer tydlig signal ges, men håller dom i räkningen, som innebär att det är en del kvar ned innan vändning upp.

Boliden - har nu fallit mer än 30% från toppen i början på januari och nedgången sedan dess har mer av ett impuls beteende än korrektivt, så den som jag är mest tveksam till i gruppen, kan lätt tolkas BEARish. Men håller räkningen med triangel, men då bör Boliden snart börja påvisa en urbottning och vändning upp.


Grupp 4 - BEAR.

Inga större förändringar, förutom att Nokia drar på upp, men måste bryta 31,70 för att jag ska ändra, ser uppgången som en våg 2 i dess fallande trend. Atlas Copco bröt ned under 142 och bekräftar därmed BEAR som den ligger i.


lördag 22 juni 2013

OMX30 - inför veckan

OMX30 fortsatte sitt veckomönster, som gällt under denna rekyl från 1258, med stigande kurser under inledningen av veckan och fallande under mitten/slutet av veckan. OMX30 lyckades med att skapa ytterligare en lägre topp under tisdagen, på 1198, för att sedan falla under onsdag och torsdag, till en ny lägre botten, stängt under fredag. Därmed är den korta och medellånga trenden fortsatt fallande.

Går jag ur de kortare trenderna och kikar in den lite längre primär trenden (svart 1-5) så har OMX30 skapat en:
Våg 1 topp den 16:e mars 2012 på 1127,5
Våg 2 botten den 4:e juni 2012 på 941
Våg 3 topp den 22:e mars 2013 på 1258
Söker en våg 4 botten, högre än våg 1 toppen och därefter en ny högre topp via våg 5.

Vågrörelsen sedan toppen den 22:e maj och sett utifrån ett primär trends perspektiv, är enligt min tolkning en dubbel zigzag, med tydliga a-c rörelser. Enligt Elliott kan en rekyl bestå av en enkel, dubbel eller trippel a-c sekvens. Därmed kan OMX30 ha slutfört sin sekvens ned, men med möjligheten/risken att rekylen fortsatt kan utvecklas till en mer komplex rörelse´under ytterligare en tid. Dock var våg 2 rekylen utifrån primärtrenden mer komplex och utdragen (52 trading dagar), så med Elliotts råd om alternering mellan rekyl vågorna i en 5 vågors impuls sekvens, bör denna 4:e vågs rekyl bli mer enkel och rak. Så utifrån rådet om alternering torde denna rörelse ned vara klar.

Följer jag vidare Elliotts råd om vågornas relationer, så ska en våg 2 rekyl vara mer djup och kunna gå ned och utmana sin 0:a dock utan att bryta den. Där är fib 61,8 vanlig. För våg 4:a rekyler är fib 38,2 mer vanlig. Tar jag fib relationen från våg 2 botten på 941 till toppen på 1258 får jag 1137. OMX30 gick ned till 1137,1 under torsdagen.

Kikar jag in Stoch S indikatorn för vecko perioden så har den kommit ned ordentligt 25,8, men ligger trots allt över 20, som jag gärna ser bryts ned och sen vända över 20 igen, för att öka sannolikheten för en botten formation. Dock är indikatorn trög så OMX30 kan vända upp med en fortsatt fallande vecko indikator. Dygns indikatorn är stigande och påvisar en positiv divergens mot kursen.

Sammanfattningsvis så är sannolikheten stor för att primärvågs trends 4 botten är klar. Utifrån det mer korta perspektivet kan så klart en mindre rörelse ned tålas på några punkter. Dock befinner sig OMX30 utifrån ett R/R perspektiv i ett närmast perfekt läge då det enbart är 10 punkter ned till våg 1 toppen om 1127,5 och bryts den ned så är min BULL tolkning sedan den 23:e September 2011 fel och bör istället tolkas som BEAR med en a-c sekvens upp, där OMX30 i så fall toppat ur på 1258.
Därmed kan varje EW trader lugnt luta sig tillbaka och skippa all personlig tro om framtiden, utan istället låta marknaden visa vägen - och via denna enkla våg analys, få några viktiga nivåer som input till sin trading modell. 

Utifrån att en primärvåg trend 4 är gjord/kommer att genomföras under nästa vecka, så söker jag nu en våg 5 topp. Som vanligt tar jag ut fib nivåer i relation till övriga vågor i denna sekvens. Dock kan en våg 5 bli lite hur som helst, till och med komma in lägre än våg 3 toppen, eller förlängas i oändligheten, men för min egen del tar jag ut de mer vanliga relationerna om fib 0,618 * våg 1 och 1*våg 1. Med respekt för våg 5's lynnighet sätter jag då ut 1295 som minimum och 1393 som ideal nivå. Då området är stort så förfinas målnivån så snart sekundär trends vågorna visar vägen. Tidsmässigt så kikar jag in slutet på augusti/början på september som en första avstämningspunkt.

Lycka till,

$ och råvaror - inför nästa vecka

$ bekräftar sin stigande trend via vändningen innan 6,33 för USD/SEK. Valutaparet var ned till 6,38 för en ny högre botten, innan en vändning med impulsrörelse upp tog vid.

Är min tolkning om USD/SEK rätt så har nu en viktig botten formation skapats för relativt kraftiga uppgångar av $, nivåer runt tidigare topp från 2001 om 11 bör nås under en 5 års period. Mer kortsiktigt bör nu 7,30 och 8 nivåerna nås via den 5 vågs sekvens som USD/SEK ska göra i sekundärtrends våg c (Röd).

Den stärkta US dollarn får nog ses i ljuset av "det minst dåliga", där alternativen med placeringar i EU och nu också Asien ter sig mindre attraktiva. Efter Cypern krisen blev skillnaderna stora mellan EU och US. Där många börs index i Europa fortsatte i sina rekyler medan US index tuffade på upp i sin BULL trend, antagligen beroende på inflöde av kapital från EU området till US börser.

Att US dollarn stiger trots FED's massiva expansiva penningpolitik borde ge FED möjlighet att åtminstone fortsätta denna på nuvarande nivå och på ett "kontrollerat sätt" successivt minska den när fundamenta stärks, alternativt det politiska motståndet blir för stort. Att minska nuvarande åtgärder "på ett kontrollerat sätt" tror jag inte är möjligt utan torde leda till en del turbulens.

De långa räntorna är utifrån ett längre 10 års perspektiv stigande i Sverige och US. Fortsatt är de på historiskt låga nivåer men fortsätter de sina nuvarande BULL trender bör de inom några år komma upp till mer normala nivåer. Dock är min tes att världsekonomin fortsatt befinner sig i en deflations cykel och kommer att göra så några år till, så några större rörelser på medellång sikt räknar jag inte med.

De råvaror jag bevakar fortsätter sina BEAR trender och utifrån min tolkning, ska fortsätta med det under minst en 10 års period från respektive råvaras topp. GULD och SILVER bröt i veckan ned under tidigare botten. Där SILVER brott ned av 20,75 toppen från 2008 är en viktig bekräftelse på BEAR trenden. Utifrån ett EW tekniskt perspektiv är nu tjurarnas sista hopp om de ädla metallernas återkomst till nya topp nivåer helt eliminerad.

Lycka till,