lördag 30 mars 2013

OMX30 - inför veckan

OMX30 fortsätter sin rekyl från toppen den 14:e mars på 1223. Ett första ben ned avverkades till 1180 den 22:e mars. Jag tolkar det som ett A i avverkningen av A-B-C till sekundär trends botten våg 4:a. Denna botten vill jag ha in mellan nivåerna 1146 - 1180 där 1160 fortsatt är min mitt nivå.

US index har dock inte visat upp samma mönster i det korta tids perspektivet och där tolkar jag det som att S3 fortsatt inte är inne. I samband med Cypern krisen, så började S&P500 visa ett mönster som kan tolkas som en avslutande triangel av sin T5:a och tillika S3:a. Om den tolkningen är riktig är vågmönstret i princip inne och en topp bör komma in i början på veckan.

Så lite ofas mellan US och Europa, säkerligen beroende på kapital som lämnar EU området och söker sig till den säkrare US marknaden, den fortsatt stigande $ tyder ju också på en sådan rörelse.

Intressant att bevaka OMX30 rörelsemönster som har följt US hyfsat bra. Asien exkluderande Japan, bröt ju ned redan i slutet på januari, där också DAX hickade till och släppte korrelationen mot en mer aggressivt stigande OMX30/US index.

Ska OMX30 fortsatt mer följa US index tydliga agressiva BULL trend eller ska Euro området, med flera index nu i sjunkande trender, påverka mer ? Följer där DAX utveckling mer noggrant, då utrymmet för en fortsatt BULL tolkning för indexet inte har samma utrymme som OMX30 och US index. DAX har nu enbart 3 % ned till sin kritiska nivå om 7482, där ett brott ger en tydlig BEAR signal i det medellånga perspektivet.

Men med mer fokus på OMX30 så räknar jag med några veckors nedgång/rekyl till innan en S4 är klar. Under denna tid vill jag se att US index markerar en tydlig topp och faller ned i sin rekyl som om korrelationen är riktig inte blir lika lång och djup som OMX30 rekyl.
Efter denna S4:a räknar jag med en ny längre uppgångsfas till Primärvåg trends 3 (P3) i området runt 1320-1360, denna topp mål nivå får fin justeras efter S4:an urbottning.

Alternativet till denna analys, är en än mer BULLish tolkning, och inträffar om US index bryter upp ur sin triangel, med tolkningen då att denna 5 vågors sekvens i triangeln enbart är våg 1 av 5 i den avslutande S3:an och att 3:an är mer förlängd än i min huvudtolkning.
Sker det under veckan får jag justera min vågräkning för OMX30 och sätter då i första hand ut 1223 toppen som en T3 och 1180 botten som en T4 och där 5 vågor upp från 1180 ska ge S3:an. Denna tolkning är fullt möjlig till mitt huvudalternativ ovan och det avgörande är hur US index bryter ur sin triangel formation nu i början på veckan.
Dock anser jag det som mest troligt med en topp för US i veckan och fortsatt rekyl för OMX30, någon vecka till.

Lycka till,'

$ och råvaror - inför veckan

$ och råvarorna fortsätter att röra sig i sina trender enligt tidigare helgers analys utan större förändringar.

USD/SEK bröt upp över 6,49 för två veckor sedan och bekräftade därmed en BULL trend, i veckan kom valutaparet upp till 6,55 med ett i-ii, i-ii mönster, vilket tyder på att USD/SEK laddar för vidare uppgångar, upp mot 6,80 och 7,33.

GULD fortsätter sin BEAR trend ned, men bör/ska köra en rekyl upp, troligtvis mot/över MA200 som idag ligger på 1667, innan vidare nedgångar ska fortsätta att ta GULD vidare ned.

BRENT och KOPPAR kan också ha rekyler upp framför sig i sina BEAR trender.

Lycka till,


lördag 23 mars 2013

OMX30 - inför veckan

Efter toppen på 1223 bröt OMX30 ned under 1203 i veckan och skapade en lägre botten vid 1180. Denna botten är i höjd med den tidigare tertiärtrend 4 botten på 1178,5. Därmed var OMX30 ned till minimimålet för en sekundärtrends 4:a (S4). Dock är nedgången enbart 6 dgr. och jag räknar därmed att detta enbart är första benet ned i skapandet av S4.

Uppgången som startade den 16 November från 1026,5 till 1223 den 14 mars tog 79 tradingdagar i anspråk och gav en uppgång om 197 punkter. S1 avverkade 177 punkter på 72 trading dagar. Därmed är S3 inom ramen för en våg 3, då den är högre än S1. Dock hade en topp i området 1250-1320 varit mer normalt för en S3:a. Så med en topp inom tidszonen och i nivå områdets lägre nivåer räknar jag fortsatt med att toppen den 14:e mars på 1223 är en S3:a och att nedgången hittills avverkat ett första ben ned (A) till 1180 där OMX30 nu ska avverka ett B upp för en avslutande C våg ned. C räknar jag ska komma in i nivå med A (flat), alltså inte allt för långt under 1180, nivå området har jag till 1147-1180 med 1160 som mittpunkt.

I det korta perspektivet finns det som alltid några alternativ. Skulle nu OMX30 bryta upp förbi 1223, innan en nedgång under 1180 kommer, i en impulsrörelse, så räknar jag trots allt med att S3 inte är gjord, utan att 1223 då är T3. En 6 dagars rak nedång a-c liknar i så fall mer en T4:a än en S4:a.

I det lite längre perspektivet räknar jag med minst två faser upp till efter en S4 botten. Ett ben upp till primärtrends 3:an, rekyl till P4 och ett ben upp till P5. Denna fas upp till P5 i området 1320-1360 har jag hög sannolikhet för att den ska ske, med den vågutformning som varit allt sedan botten den 23:e September 2011. Väl där kommer en mycket intressant fråga om OMX30 då ska ta ytterligare 2 svängar upp med C3, rekyl till C4 och sedan en avslutning till C5 i området 1550. För det alternativet är jag mer neutral, men tolkar jag in DOW rätt så är det klart möjligt och då med en topp runt årsskiftet (Q4-Q1).

Som alltid har jag ett BEAR alternativ, även om sannolikheten är mycket låg. OMX30 har dock via sin uppgång sedan 16 November nu skapat sig ett ordentligt utrymme innan ett sådant scenario, enligt en objektiv EW analys, kan spelas in. För BEAR så behöver OMX30 i det närmaste kollapsa i denna fas ned och bryta ned under toppen från den 14:e september på 1119 för att i så fall ha en a-b-c vågs rörelse sedan den 4:e Juni 2012. Dax har inte riktigt samma utrymme, så att hålla ett getöga på Dax'en kan var nyttigt om man är lite BEARish.

Sammanfattningsvis så är sannolikheten hög för fortsatta uppgångar för OMX30 under 2013. Momentum är fortsatt mycket starkt, där tjurarna vägrar släppa greppet, trots tappra försök från de kvarvarande björnarna att piska upp lite oro i samband med små fundamentala kriser.
Det är snarare så att rekylerna är så små och korta i tid att det är lite svårare än normalt att plocka in vågorna i det korta tids perspektivet, vilket öppnar upp för en del alternativa tolkningar. Men med synen att inte fasta i sin vågtolkning utan justera vartefter rörelserna utformas, så ska också de mindre vågorna kunna sorteras in och justeras allt efter som de utvecklas. Det återkommer jag som vanligt till under veckan.

Lycka till,

$ och råvaror - inför veckan

$ fortsätter sin upptrend. Där USD/SEK nu brutit upp över tidigare topp 6,49 och bekräftar därmed en BULL trend. Denna BULL trend räknar jag gäller för den lite mer längre cykel trenden, men då jag mer fokuserar på sekundär trenden så sätter jag den överordnade primärtrenden (några år) till BULL. Nästa delmål blir nu 7,33 toppen.

Svenska 10 års räntan fullföljde aldrig sin rörelse upp över tidigare topp, då Cypern debacklet troligtvis fick den att vända ned innan. Men så länge 1,61 håller räknar jag med att trenden trots allt är stigande. Därmed får jag pilla in ett litet större a-b-c i rekylen ned från 2,12.

GULD och SILVER fick en liten kick upp av oro för EU/Cypern. Jag räknar det fortsatt som enbart en rekyl upp för vidare nedgång.

BRENT och KOPPAR fortsätter sina BEAR trender utan större rekyler upp, dock är de nedtryckta nu så rekyler upp torde kunna ske, i den fallande trenden.

Lycka till,söndag 17 mars 2013

OMX30 - enskilda aktier inför veckan

Relativt stabil utveckling för de enskilda aktier jag har under bevakning för OMX30.

Tesen med att Ericsson och H&M samt bankerna ska ploga före, ser ut att stämma för Ericsson och bankerna, medan H&M ständigt testar nerverna på den mest luttrade tjur, genom att slicka bottenkanalen och har nu skapat ett mönster med i-ii, i-ii, i-ii - ett mönster man alltid ska hissa varningsflagg för, då det lika gärna kan vara a-b-c, a-b-c, men bekräftas i-ii mönstret så är nästkommande uppgång ordentlig, då ett gäng 3:or ska exekveras i en impuls med högre toppar och bottnar. Bryts en 2:a ned, ja då bör man växla till en bear tolkning alternativt ett mer komplext rekylmönster.

Jag justerar grupperna lite från förra indelningen, då några aktier passar bättre in i andra grupper.
Volvo sicksackar sig uppåt bröt 100 nivån men mönstret är överlappande och därmed tycker jag den stämmer bättre med gruppen SKF och Sandvik. Nokia är BEAR och den ska in i gruppen BEAR. Telia och Tele2 som kommit längre i utformningen av sin triangel och också vänt upp från det jag tolkar som ett avslut med ett e, lägger jag i samma grupp.

Grupp 1 - Banker, ABB, Atlas Copco och Investor - har gjort P1 och P2, S1 och S2 och T1 - T4 - samt har gjort/håller på att göra sina S3:or.

Nu kom också Nordea och Seb in med sina S3:or vad det verkar, SHB ligger lite före i sin cykel och håller på med en mer modest S4. Investor har ett avslut strax över ATH,i det som ser ut som en avslutande triangel till S3.

ABB och Atlas är jag inte riktigt lika säker på att S3 kommit in, särskilt ABB ser ut att kunna ladda för en förlängning av T3:an och skjuta upp i en ny delvåg upp. Definitivt så finns utrymmet då 1,618*S1 ger runt 160 för ABB, så snarare är det mer normalt om ABB skulle göra en sådan rörelse nu, dock behöver det bekräftas via brott upp av 149. Troligtvis avgörs det av marknadens reaktion på måndag runt Cypern konfiskeringen. Ska ABB köra den våg nu eller spara den till senare ? På medel lång sikt behöver dock ABB genomföra rörelsen upp och vidare upp över 230, annars är min långsiktiga tolkning fel.
Grupp 2 - Ericsson och H&M

Inte så mycket att kommentera, Ericsson rör sig som förväntat, där en lugnare utveckling nu med lite kraft samling, innan nästa våg vidare upp ska komma. H&M som jag skrev ovan har balanserat den senaste tiden mellan BULL och BEAR, men varje gång BULL trenden har utmanats med ett omslag till BEAR, så har en reaktion upp kommit. Nu måste H&M göra något liknande igen och klarar aktien av det under nästa vecka så torde en relativt stark våg upp ligga framför H&M.
Grupp 3 - Telia och Tele2.

Telia har jag i en långsiktig BEAR trend, men den beter sig som en typisk cyklisk aktie med långa lugna svepande trend växlingar i ett a-b-c mönster, nu tolkar jag det som att b vågen bottnat ut i en triangel rörelse och därmed bör Telia på medellång sikt successivt stiga i avverkningen av c-vågen upp.
Grupp 4 - Volvo SKF och Sandvik.

Sett från ett trend cykliskt perspektiv tolkar jag det som om detta gäng ligger ett steg bakom Telia i sin våg utformning, d.v.s. de håller på att etablera en våg d i triangeln och bör därmed toppa ur nu/har toppar ur för en a-c rörelse ned till sitt e. Därifrån ska sen en relativt stark uppgång komma, men det tolkar jag kommer ske först i OMX30 sista faser upp i denna BULL trend.

Grupp 5 - BEAR - Nokia, Astra, Stora och Boliden.

Inte så mycket att säga de fortsätter sina nedtrender med små ryck upp - kan inte se någon trend växling på någon av dom.