lördag 28 april 2012

OMX30 - inför veckan

OMX30 öppnade upp för flera olika alternativ, med sina rörelser under den gångna veckan. Läget är nära ett 50/50 läge där det är lika enkelt att argumentera för BEAR alt. BULL. Med andra ord - längre positioner är inte att föredra enligt mitt sätt att se på det förrän marknaden har bestämt riktning lite mer tydligt, så som det kan vara i rapport tider.

Med det sagt, gör jag som vanligt, ett vad jag anser vara ett huvudscenario med några viktiga nyckelnivåer. Kommande vecka lär visa vägen och lite tålamod för att hålla krutet torrt tills mer klara lägen visar sig kan vara klokt.

OMX30 fick in en botten (1008) den 23:e April, på pricken 7 månader sedan denna BULL marknad startade den 23:e Sept 2011. Jag räknade med en botten runt 992-1000, vilket hade ökat sannolikheten på att det verkligen var en botten, nu får vi leva i mer osäkerhet om denna botten verkligen är den vi väntat på eller om det ska komma en tryckare till, innan OMX30 ska upp och utmana 1128 och bryta upp mot den sjunkande 10 års trendens takkanalen. 

Sedan den 23:e Sept har OMX30, enligt min tolkning avverkar två vågor i Primärtrenden, 1 och 2, alt. a och b se chart. Primärtrenden Sekundärtrenden har avverkat fem vågor i - v i och med toppen den 16:e Mars.
Toppen den 16:e Mars anser jag inte kan vara lika med en primärtrendstopp 3, då efterföljande rörelse ner bröt ner under 1030, vilket är dagstängningen för toppen i slutet på Oktober. Alternativet med en primärtrends rörelse på 1-2-3 är därmed uteslutet, men andra bull scenarion kan såklart ändå finnas med, men jag försöker mer gå på det enkla som rörelserna säger oss och därmed intar jag tills vidare en BEARish långsiktig inställning. (vilket inte utesluter medel och kortsiktiga uppgångar).
Självklart med vetskapen att US index och DAX, inte har en BEARish långsiktig inriktning, men OMX tenderar ibland att ligga lite före, viktigt dock att följa de andra indexen för att se vem som ska dra med sig de andra, övervikten idag på de viktiga världsindexen är dock med OMX, BEARish. Intressant att följa om US kan rycka upp de andra eller om de ska ge upp och följa världstrenden.

Sekundärtrenden - sjunkande - har genomfört sin cykel från den 25:e Nov till den 16:e Mars, ca. 4 månader, helt normalt. Efter den 16:e Mars räknar jag in 3 vågor, där våg 3 gav den (tillfälliga ?) botten den 23:e April på 1008. Söker därmed våg iv, som ska komma in "nära våg i botten" men inte får bryta denna runt 1078.

Tertiärtrenden - stigande - avverkat sina 5 vågor till botten den 23:e April, så den cykeln är klart. Har sedan dess avverkat en a och b våg i rekylen till primärtrendens våg iv, söker därmed ett avslut av denna cykel upp vid ett avslutande c, som kan ha kommit in i Fredags, men utrymme finns hela vägen till 1078.


Alternativet till ovan är att sekundärtrenden inte alls är klar med toppen den 16:e mars utan att det är våg iii i sekundärtrenden, våg iv är då botten vid 1008, vilket bekräftas om 1078 bryts upp, innan en lägre botten än 1008 genomförts. I detta alternativ scenariot kommer toppen in mellan 1128 och 1182.

Nyckel nivåer 1078 som bekräftar skifte till Bull trend, 1030 brott ner som bekräftar försök till lägre botten än 1008, innan nästa uppgångsfas.


Lycka till,
$ och råvaror

USD/SEK kvar i triangeln och egentligen inger nytt, håller sig ovan MA50 och MA200, trots nedåt i veckan.

Guld och Brent tycker jag efter 2 månaders rekyl kan ha gjort ett försök till vändning upp. Vågorna är i alla fall klara för en vändning, indikatorer stigande osv, Guld bekräftas stigande vid brott upp av 1700, Brent upp över 120 och sen högre botten.

Koppar fortsatt neutral men håller BULL vågräkning, dock inte övertygande så länge som koppar trycks ner av den fallande primärtrendens takkanal, utan snarare Bearish så länge den gör det, men 8000 håller fortsatt.

Lycka till,
OMX30 - läget topp aktier

Som alltid en del rörelser i samband med rapporter. Sammanfattningsvis tog björnarna över och leder inför veckan med 8-6. Samma mönster som förra veckan med ett fåtal i Bull, men de som är där har plus i kanten, även om den styrkan avtagit under denna vecka, så ingen bredd i Bull utan sammantaget snarare tätt i mitten med minus i kanten.

En reflektion är att de som givit positiva rapporter stigit initialt för att sedan under några dagar fallit, precis som med statt så tar det ett tag att se vad den "riktiga" trenden är efter insvängningarna.

Noterbart är att ABB som "plogat före trenden" nu definitivt ligger i Bear. Asta gjorde som väntat bara ett "besök" i Bull, och har nu en bekräftad BEAR trend.

BEAR:
Telia och Nordea kvar, Astra tillbaka med besked och ABB ny efter bekräftat brott ner i en Bear trend.
Ericsson tuggar uppåt i sin stigande sekundär trend men ligger fortsatt i en fallande primärtrend, flyttar den till BEAR- då sekundärtrenden känns "stabil och stark" och rör sig som man förväntar sig i en stigande trend. Men avgörande kommer snart, när den fallande primärtrenden ska utmanas.

BEAR - :

SEB, Volvo och Investor kvar - Eric ny från BEAR.BULL -:

Boliden, SHB, HM kvar - SKF ny ner från BULLdå försöket att bryta upp 170 gav en rekyl ? ner igen under MA50. Astra lämnade till BEARBULL:

Atlas fortsatt kvar, Sandvik ny efter sanslös resa efter rapport, se om Sandvik reagerar som de andra med pos. rapport, uppåt någon dag för att senare falla tillbaka till konsolidering alt fallande trend.
SKF och ABB lämnat.

torsdag 26 april 2012

OMX30 - inför Fredag

OMX30 avverkade våg (ii) i det korta perspektivet på 1050, vände ner till 1030, som utvecklats till en nyckelnivå. Bryts den ner bekräftas huvudscenariot med en urbottning under tidigare botten 1008, som det mest troliga.

Alternativet - håller 1030 mot och ger uppgång över 1055 ökar sannolikheten för ett Bullish scenario med botten vid 1008 och toppen 1128 ska utmanas och brytas upp.

Lycka till,

onsdag 25 april 2012

OMX30 - inför Torsdag

OMX30 - stängde över 1035, botten 18 April samt skapade en topp (istället för en botten) idag den 25:e.

Justerar därmed vågräkningen.

Våg iv flyttar jag till toppen den 20:e April med en dubbel zigzag mellan iii och iv. Söker därmed 5 vågor från den till en botten, behåller målnivån, men denna analys öppnar upp för en ev. djupare urbottning.

Lycka till,


måndag 23 april 2012

OMX30 - inför Tisdag

OMX30 börjar så närma sig måldatum (25:e) och målnivå (runt 992) för denna fas ner. Tolkar dagens rörelse som (iii) í den avslutande våg v. Därmed söker jag en rekyl upp och en avslutande våg ner mot/genom MA200, idag på 997.

Är tolkningen riktig kan S/L dras ner från 1078 till 1035 våg (i) botten (med vald marginal)

Det är nästa fas upp, efter denna urbottning, som blir riktigt intressant, ska 1128 slås ut eller ska OMX30 skapa en lägre topp ?

Lycka till,


söndag 22 april 2012

En fallande kniv eller veckans bubblare - Nokia

En lite rolig analys är Nokia, såklart ska man undvika fallande knivar och har man varit med om ericsson till under 3 SEK så vet man ju vad man pratar om. Med det sagt och med normal riskhantering kan Nokia dock vara nära en vändning.

Som jag ser det har Nokia sedan år 2000 avverkat en större A-C våg. C-vågen har avverkat en 5 vågors rörelse ner, eller håller på att avsluta denna. I 30 minuters nivån har Nokia gett ett avslut ner via triangeln med efterföljande 5 vågor ner. Såklart kan det finnas en liten våg till ner. Men med normal Risk hantering och avvaktan på högre topp och högre botten i det korta är risken med tight S/L verkligen liten.

Anyway - kul kandidat till veckans bubblare.

Lycka till,OMX30 - inför veckan

OMX30 rörde sig lite oväntat de sista timmarna i Fredags, istället för att bryta ner under 1040, drog OMX30 iväg mot 1055. Så rekylvågen mellan iii till iv verkar bli än mer komplex. Just nu ser det ut som en triangel mellan iii och iv, se blå räkning 1-5. Enligt Elliott är den 5:e vågen i en triangel oberäknelig och kan avslutas innanför eller utanför takkanalen för att sedan vända tvärt ner i en avslutande "thrust" med 5 vågor i motsatt riktning mot utbrottet.

Fortsätter därmed med huvudscenariot att OMX30 ligger i ett avslut av våg iv och söker därmed ett avslut av denna fas med en våg v och 1  i primärtrenden.

Bryts 1078 upp på dygnsbasis är denna nedgång över.

Lycka till,


$ och Råvaror

USD/SEK: kan verkligen testa tålamodet, fortsatt i triangeln, sanslöst, men tålamod är en bra egenskap i trading, bara att avvakta utbrott, för den som vill ha bättre R/R.

Dock när jag vänt olika alternativ fram och tillbaka och upp och ner, verkar en bullish vågräkning ha något högre sannolikhet, sätter in den, men har fortsatt en neutral inställning, tills utbrott.

Brent: fortsatt rekyl och svårt att avgöra om rekylen bottnade vid 116 eller om det är en snuttvåg kvar i sista c vågen innan en urbottning och vändning ska ske. I så fall kommer MA200 in fint nu strax under 115.
GULD: fortsätter sin rekyl med a-c vågor utan att ha givit en avslutande impuls 1-5, som avslutning, bara att hänga med tills den avslutande impulsen ges med efterföljande vändning.

Koppar: Lever farligt nära 8000 nivån. Måste erkänna att jag inte är helt med på vågräkningen för koppar, tycker att triangeln skulle ha brutit upp och över tidigare topp som startade den, det är liksom grundregeln. Kopparn bröt visserligen upp ur triangeln men vad jag kan se så gjordes inte riktig en 5 vågors utbrott. Sen ett utbrott åt andra hållet. Hmmm - det bästa just nu är räkningen enligt chart nedan, alltstå att utbrottet upp var thrust'en efter ett triangel avslut och därmed våg 5 sekundär och 1 i primärtrenden. Lite krystad räkning kanske, men som sagt, min "bästa tolkning" just nu. Om den är riktig kan Koppar fall en del i en lite större rekyl till primärtrendsvågen 2. Följer med om koppar ska visa upp en A-C rörelse, är därmed ur lång pos. och avvaktar lite vad som ska ske.Lycka till,
lördag 21 april 2012

OMX30 - läget topp aktier inför vecka 17

Stark vecka för tjurarna, med några oväntade rörelser. Tjurarna tog igen lite från förra veckan, med min tolkning är det nu helt lika mellan tjurar och björnar 7-7 inför veckan.
Dock klev några tjurar fram med plus i kanten (Atlas och SKF). Verkstad gick bra medan övriga tvekar.

Bear:

Eric, Telia, Nordea kvar i BEAR.BEAR -:

SEB och Volvo kvar. Sandvik kom starkt från BEAR. Investor som startade sin nedgång sent fortsätter svagt och hamnar nu i BEAR -.
BULL -:

Boliden, SHB och H&M kvar. Oväntat "besök" i form av Astra, som klev över både MA50 och MA200, men slog dock inte ut pot. våg 1 botten ner, så får bli ett minus tecken i BULL. Avvaktar någon dag innan stora trumman slås för Astra, för att se om det var ett tillfälligt ryck.

BULL:

Tre nya som visar fin styrka och tydliga fina vågrörelser utan tvekan. Visar klart att de vill upp i en BULL trend mot nya 2 års högsta.

Atlas Copco var nere hela vägen till den kritiska nivån 134 (toppen från 28:e Oct) gjort en perfekt vändning och fick ny kraft efter det, har i det korta tidsperspektivet en högre botten och som det ser ut nu har Atlas inlett en impulsvåg mot 180.

SKF, bottnade ur med lite mer marginal mot höst toppen och vände något över MA200. Har inlett en liknande rörelse som Atlas upp.

ABB, tvingade sig upp över MA50, men inte den fallande takkanalen, brott av 140 upp, ger samma starka signal som de övriga två.
Lycka till,

onsdag 18 april 2012

OMX30 - vågräkning inför Torsdag

Dagens tolkning av vågorna inför Torsdag, avslutande våg v påbörjad.

Lycka till,

tisdag 17 april 2012

OMX30 - vågräkning inför Onsdag

OMX30 har givit en zigzag i rekylen mellan iii och iv, kan finnas en liten snutt våg kvar i den, men inte mer än så om min tolkning är rätt.

I morgon Onsdag är det den 18:e April och negången har då pågått i 20 dgr, vilket ser ut att bli en topp. Riktar in mig på nästa tidpunkt runt den 25:e April för ev. botten av denna första våg i primärtrenden.

Bryts 1078 upp är denna nedgångsfas över.

Lycka till,

måndag 16 april 2012

OMX30 - inför Tisdag

OMX30 fick så en "mer komplex rekyl" enligt min tolkning av dagens vågrörelser. Justerar därmed de kortare vågorna, se nedan. Om riktigt, så kommer botten för primärtrendens våg 1 lite tidigare än vad jag räknade med, behåller nivå målet.

Lycka till,

söndag 15 april 2012

OMX30 - inför vecka 16

OMX30 fortsätter sin fallande trend. Enligt min tolkning av vågorna har OMX30 växlat till en bear trend efter toppen den 16:e Mars vid 1128. Jag sätter toppen till B och A till botten den 23:e Sept. 2011 på 833, som huvudscenario i och med brottet av 1030 ner.

Därmed söker jag ett C under eller lika med A på 833. Om OMX30 går ner hela vägen till den stigande 30 års trendlinjens botten kanal är nivån runt 680.

Våg C ska avverka 5 vågor 1-5 ner till målområdet. OMX30 är i avverkningen av våg 1 och har hittills genomfört våg i och ii och jag söker iii i området runt MA200, ca 1000 idag, rekyl till iv och ett avslut av denna fas med våg v ner och därmed våg 1 av de 5 i C-vågen.

Ovan huvudscenario bekräftas när och om våg 2 rekylen kommer in lägre än 1128. Slås 1128 ut på 24 H stängningsnivå är detta scenario felaktigt.

Kortare trender:

Sekundärtrenden: Fallande - Har avverkat vågorna i och ii, söker iii runt MA200, sätter 992 som mål. Tidsmässigt torde den komma in i början på veckan Tis-Onsdag. Rekylen till iv räknar jag blir mer "komplex" än vågen från i till ii som var rak. Beroende på "hur komplex" denna rekyl blir räknar jag med ett avslut av våg v (1) i slutet på April till början på Maj. Våg 2 i primärtrenden torde då komma in inom 40 dgr från den 16:e Mars, vilket ger mitten på Maj.

Tertiärtrenden: Fallande - Har avverkat vågorna (i), (ii), (iii) och troligtvis (iv), tog bort ? efter den fina vändningen vid andra fib'en i Fredags vid 1051.
20 dgr. från toppen den 16:e Mars ger den 18:e som reaktionsdag, så runt det datumet förväntar jag en urbottning. Allt får synkas med de kortare rörelserna, under veckan.

Lycka till,
$ och råvaror - botten i Brent och Guld, kritiskt i Koppar

USD/SEK fortsatt i sin triangel, fortsatt bara att avvakta utbrott.

Brent tog sig under 120 och är så i zonen för vändning vid första fib nivån. Enligt vågorna kan det finnas en mindre nedgång kvar innan vändning, men bör ske inom de närmaste dagarna. Pos. divergenser nu också i Stock. Siktar fortsatt på uppgång mot 160. I dagarna är det en månad av nedgång.

Guld - ser också ut att bottna runt 3:e fib nivån 1627, var ner till 1621 och kan som Brent ha en liten våg ner kvar innan vändning, brott upp av 1700 behövs som bekräftelse. Runt den 24:e är det två månader av nedgång.

Koppar lever farligt och var ner till min S/L nivå om 8000, bröt ur den mindre triangeln ner och sista bull tolkningen är att det var urblåsningen, men kanske något krystad tolkning, bryts 8000 är det Bear som gäller. I förra veckan runt botten var det två månader av nedgång.

Lycka till,
OMX30 - läget topp aktier inför vecka 16

Inga stora förändringar sedan förra veckan, jag har flyttat Volvo och SEB från Bull minus till BEAR minus. Vilket innebär att björnarna nu leder över tjurarna med 8 - 6.

BEAR:
Eric, Astra, Telia,Sandvik och Nordea i BEAR.

Räknar fortsatt Eric i fallande primär och tertiär trend, men stigande sekundär trend (våg 1 avverkat), följer fortsatt för att se om denna nedång från toppen är en rekyl eller ny nedgångsfas.

Telia har samtliga trender i nedång och trummar på ned enligt plan.BEAR - :

ABB ligger kvar, då en fortsatt stretar emot 130 nivån och jag saknar därmed bekräftelse på BEAR (vill att toppen från den 17 oct. ska brytas ner.) enligt EW analys. Dock enligt rent trendföljande TA ligger den under MA200 och därmed behåller ABB sitt minus tecken.

Nya som jag välkomnar till BEAR minus är Volvo och SEB. Volvo drog ner under 88 vilket är toppen från 28 oct och är därmed enligt EW i BEAR, men då volvo enligt trend är ovan MA200 fortsatt och att nedgången under 88 inte ännu bekräftats med en dag till, så får ett minus tecken räcka.

SEB var tidigare under motsvarande topp, 44,20 från 28 oct och är då enligt EW i BEAR, dock bröt SEB direkt upp och bekräftade aldrig nedgången. Nu är den åter under dock med väldigt liten marginal. Sätter den kanske lite hårt i BEAR, men avvaktar en bekräftelse, med dygns stängning under nu på Måndag.

BULL - :

SKF, Atlas, Boliden, SHB, Investor och HM i BULL fortsatt. Boliden svagast och på gränsen till Bear. Övriga ser mycket starka ut med närmast perfekta vändningar vid viktiga nivåer och har marginal ner till ett Bear scenario, här har tjurarna stor tilltro till dessa aktier, fortsatt.

torsdag 12 april 2012

OMX30 - inför Fredag

OMX30 - kom så upp till andra fib nivån på 1051, söker nu vändning formationer i det korta.

Hade räknat med en "enkel rekyl våg" men verkar bli en a-c även här.

Bryts 1078 upp på 24 H nivån är denna analys felaktig.

Lycka till,

onsdag 11 april 2012

OMX30 - inför Torsdag

OMX30 gjorde en rekyl upp till 1032, hade inte riktigt kraft att nå första fib runt 1042. Tolkar det per idag trots det som (iv) men behåller ?, då (i) inte brutits ner.

Om det är riktigt söker OMX30 fortsatt en botten för våg iii, lägre än 1013, siktar fortsatt på runt omkring MA200 (992-1008).

Lycka till,