tisdag 31 juli 2012

OMX30 - inför Onsdag

måndag 30 juli 2012

OMX30 - inför Tisdag

lördag 28 juli 2012

OMX30 - inför veckan

OMX30 - BEAR:

OMX30 fortsätter sitt korrektiva rörelsemönster i den stigande sekundärtrenden. Frågan är hur länge denna rörelse ska fortsätta och hur många rörelser vi ska få se innan sekundärtrenden har toppat ur och vända ner ?

I och med uppgången i slutet på veckan över tidigare toppar så tolkar jag det som det är en trippel formation, med 11 vågor som ska fullföljas. US indexen räknar jag dock in till en 7 korrektiv våg nu i början på veckan. Så med US räkning är den första a-c inte 3 vågor utan en. Så två alternativ i) vi håller på att avsluta den 7 rekyl vågen nu upp mot 1070 - 1100 alt ii) OMX ska ge ytterligare en nedgång och uppgång innan denna rekyl är klar.

OMX30 närmar sig nu 40 dgr av uppgång den 1:e Augusti och en topp då bör ge en reaktion, om det blir en vändning då återstår att ske, men viktigt att bevaka.

Stock S är fortsatt upp på både dygns och veckobasis, så från dess perspektiv finns det mer att hämta för tjurarna innan en vändning sker.

Sätter lite fokus runt den 1:e då vi även har Fed mötet och marknadens förhoppning om positiva uttalanden om QE3 - sen får vi se om fed kan göra om ECB's bravad att snacka upp kurserna några dagar.


US INDEX:

DOW har nu bara 2 % upp för att göra en ny högsta notering och ser fortsatt starkt ut med min BULL tolkning, bryter DOW upp är det läge att omvärdera övriga index's våganalys också.

S&P500 och Nasdaq har dock fortsatt i BEAR och åter tar Nasdaq ledningen i uppgångarna vilket tyder på ökad risk aptit.

Lycka till,

torsdag 26 juli 2012

OMX30 - inför fredag

Frågan är om dagens uppgång är en ii:a eller en inledning på ett eventuellt 3:e rekyl sekvens (11:a vågor) ?

Lycka till,

lördag 21 juli 2012

OMX30 - inför veckan

OMX30 - BEAR:

Ingen förändring av den långsiktiga inriktningen för OMX30. För nya läsare:

Huvudscenariot långsiktigt är fortsatt att jag söker ett avslut av 12 års triangeln från Mars 2000. Triangeln ska bestå av 5 vågor. Våg 5 är att betrakta som "oregelbunden" och kan därmed terminera inom eller en bra bit utanför triangel formationen. Triangelformationer sker mellan större våg 3 och våg 4 och är en "fortsättnings formation", efter att triangeln är genomförd, med terminering av våg 5, skapas en "thrust", som i sig består av fem vågor i trendriktningen som var innan våg 3. I OMX30 fall är det en rörelse upp över toppen från mars 2000, d.v.s. över 1540. Efter denna rörelse står OMX30 inför en större korrektion.
Med andra ord så ser det ut som om OMX30 och andra världsindex står inför lite större rörelser än vanligt i ett långsiktigt perspektiv och det kan vara värt mödan att lägga mer tid på de långsiktiga analyserna, allt för att komma in rätt i den kortsiktiga tradingen och undvika att "fastna" i kortsiktiga trender som snabbt kan byta riktning.

Mellan lång sikt:

Våg 1,2, 3 och 4 är alla genomförda. Våg 4 toppade den 18:e Jan 2011. Genomförde en a-c våg ner till den 23:e Sept - 8 månader och nivån 833. Denna våg sätter jag som A i en rörelse A-C. OMX30 drog sedan på ordentligt upp till 1128 den 16:e Mars, 6 månader efter botten (som B-vågor kan göra).
Därmed söker jag ett avslut med en C-våg, som om man är öppen ska kan komma in i linje med A (833) om det är en flat, eller under A, om det är en zigzag våg. Då vi också är i avslut av triangeln med en 5:e våg är det stört omöjligt att sätta ett nivå mål för avslutet, men en referens kan vara att C = A, vilket ger nivån 780 och tiden runt 20 Nov. 2012 för en botten av hela rörelsen från Mars 2000. Detta är dock bara en referens och gapet är stort då det är en 5:e våg vi är i, allt från 100 - 833. Så viktigt att följa de kortare våg rörelserna för en bra timing.

Det enda vi vet är att när samtliga aktörer tror på jordens undergång, då vänder det upp, där är vi inte än, fortsatt är FA analytiker Bullish, med en fortsatt nedgång vänder deras sentiment också och då är läget bra för en sanslös uppgång (..och fall), en riktig bubbla, uppblåst av det nuvarande finansiella systemets (sista?) dödsryck.

Kortsiktig vy:

OMX30 söker ett avslut av primär trendens våg b. Sedan 4 Juni har OMX30 avverkat 7 vågor i en rekyl upp, enligt min tolkning. OMX30 visar därmed upp en mer komplex rekyl. Denna kan fortsätta med 11 vågor (trippel), så viktigt att agera på bekräftelse, allt beroende på risknivå i sin trading.
Den korta trenden är fortsatt stigande med högre bottnar och toppar, men med överlapp =korrektiv.
Stock S är fortsatt stigande på veckobasis, men börjar "mattas ur" på dygnsbasis.
Fortsätter bevakningen i veckan.

US INDEX:

Precis som OMX30 fortsätter US Index att skapa högre bottnar och toppar, med andra ord en stigande trend, men med tydliga överlapp, vilket gör det mer troligt att våg räkningen ska vara korrektiv (a - c) än impulsiv ( 1 - 5).

En intressant iakttagelse är att SP500 och DOW skapade nya högsta punkter medan Nasdaq lyckades med att skapa en lägre topp. Ska Nasdaq inleda den förväntade nedgången och den sedermera urbottningen och uppgången ?
Följer det i veckan med intresse och jämför Ericsson's (i viss mån Nokia, men den är nog inte så ledande längre) försök till vändningar och därefter platta fall ??. Teknologi ska i så fall bottna ur ett tag innan övriga gör det.

VIX index kan också vara redo för en vändning efter att ha besökt riktigt låga nivåer.

Lycka till,
fredag 20 juli 2012

OMX30 - dagens vågtolkning

OMX30 bröt ner under 1040 och därmed fortsätter det korrektiva mönstret.
Nu har OMX 30 också genomfört 7 rekyl rörelser, sedan botten den 4:e Juni, vilket innebär att b-toppen kan ha kommit in idag. Alternativet är nu enbart en trippel zigzag med 11 rekylvågor upp.

Lycka till,

torsdag 19 juli 2012

OMX30 - inför Fredag

OMX30 - bröt 1048, vilket innebär att rekylen från 4:e Juni är en " komplex korrektion". Det öppnar upp för en 7-vågors rekyl a-c (dubbel) alternativt en 11-vågors rekyl a-c (trippel). Därmed blir det lite nervkrig mellan björnar och tjurar, de närmaste dagarna.

Lycka till,

lördag 14 juli 2012

OMX30 - inför veckan

.. och en check av US index.

OMX30 - BEAR:

Långsiktig vy:

OMX30 toppade 16:e Mars på 1128, vilket jag sätter till Primär trends våg B. OMX bottnade sedan på 941 den 4:e Juni, efter fem sekundärvågor ned, den sätter jag till primär trends våg a. Rörelsen efter a är av karaktären korrektiv rörelse, med klara överlapp mellan toppar och bottnar, vilket stärker huvudscenariot med en korrektion. Därmed söker jag en topp lägre än 1128 i primär trenden våg b. Sätter ut toppen den 5:e Juli på 1048 som våg b och söker därmed sekundärvågorna i - v för att avsluta rekylen ner från toppen den 18:e Jan 2011, i primär trends vågen C.
I och med att jag tolkar rörelsen som en zigzag bör C komma in en bit under A från den 23:e Sept på 833.

Om C = A så får jag målområdet 780 runt den 20:e Nov. Om c = a får jag en botten runt den 12:e Sept, relativt flat med A. Om man räknar med HS formationer ger den målområdet 700 för en botten, vid ett eventuellt utbrott av den stigande nacklinjen sedan 23:e Sept. 2011.

Infaller detta, som jag räknar som det just nu mest sannolika, huvud scenariot, så ska OMX30 efter denna ur bottning av våg 5 i triangeln, sedan toppen från Mars 2000, gå upp i en ny 5 vågors Super cykle BULL market med toppar 2018 och 2026. Antagligen precis tvärt emot vad känslan är hos traders och analytiker vid tidpunkten för en botten under 833 i Q3.

Alternativ scenariot långsiktigt är det våg mönster som Dow visar upp just nu, i.e. botten för triangeln var redan den 23:e Sept 2011 för OMX30 och sedan dess är OMX30 i en Bull market.

Kortsiktig vy:

Från toppen den 5:e Juli, på 1048, sätter jag våg 1 ner till den 12:e Juli på 1009 söker därmed en topp för våg 2 - lägre än 1048. Är rörelsen från 4.e Juni och 5:e Juli av det "enklare slaget" ska våg 2 komma in 1-3 dgr efter botten. Därmed är tidpunkten för 4 månaders cykeln sedan toppen den 16:e Mars trolig som ny lägre topp, alltså runt Måndag i veckan (plus minus 1 dgr).

Alternativet till ovan, men med fortsatt BEAR som huvud scenario, är ett mer komplext rekyl mönster (dubbel eller trippel zigzag) som i så fall kan utmana 1128 och testa nerverna lite mer på björnarna.

Räknar dock med det enkla alternativet med en topp i Fredags redan, alt. Må-Tis i veckan som kommer.


US Index:

Dow har jag fortsatt i BULL och SP500 samt Nasdaq i BEAR.

Lycka till,onsdag 11 juli 2012

OMX30 - inför Torsdag

OMX30 uppvisade en, som jag tolkar det, korrektiv rörelse idag. Öppnade med ett GAP som stängdes, hela den rörelsen liknar en triangel. Då trianglar sker mellan våg 3 och 4, så justerar jag våg tolkningen och flyttar våg i botten i tertiär trenden framåt.

Lycka till,

tisdag 10 juli 2012

OMX30 - inför Onsdag

OMX30 fortsätter förväntat rörelsemönster, sätter tertiär våg ii på dagens rekyl upp, till fib 50% av våg i, men behåller ?.

Lycka till,

måndag 9 juli 2012

OMX30 - inför Tisdag

OMX30 verkar så ha inlett sin nedgång i en avslutande c-våg i primärtrenden, dock behöver 1015 fortsatt brytas för att eliminera BULL scenariot. Söker en första våg ner i tertiärtrenden (blå i:a).

Lycka till,

söndag 8 juli 2012

OMX30 - inför veckan

Inte så frekvent uppdaterad nu under sommaren, men en veckouppdatering för OMX30 ska jag hinna med.

Som förväntat fick OMX30 en topp under veckan, OMX30 kom in på 1048 den 5:e Juli, därmed följs månadsmönstret. Frågan är såklart om det är toppen för rekylen upp sedan bottennoteringen den 4 Juni på 941, eller om tjurarna har mer att ge.

Kikar jag in våg mönstret sedan den 4:e Juni så kan rekyl toppen mycket väl ha fallit in, i alla fall utifrån nivå målet, dock kan tiden ge en fortsatt uppgång, i alla fall fram till mitten på Juli (15-16:e 4 månader från toppen). Bara att avvakta vilket av dessa storheter som har mest att säga till om.

Kikar jag in vågtolkningen så söker jag en topp för primärtrendens b-våg (svart), från botten den 4:e Juni ska OMX30 avverka en a-b-c rekyl i sekundärtrenden (Röd), a och b är genomförda och frågan är om c är avklarad via toppen den 5:e Juli på 1048 ? Jag tolkar det hela som om det är en b-vågs topp och om riktigt så ska OMX30 nu genomföra 5 vågor ner till en botten under 833 från 23:e Sept 2011. Bekräftelse fås när 1015 bryts ner (för då kan inte röd a vara en 1:a för ett bull scenario). Fortsätter dock OMX30 upp efter denna månadseffekts topp så får inte 1128 brytas runt mitten på Juli för att huvudscenariot fortsatt ska gälla.

Lycka till,söndag 1 juli 2012

OMX30 - inför veckan

Häftiga rörelser inför Q-avslutet. Frågan är såklart om det var en urblåsning inför Q-avslutet eller en signal om trendväxling ? Stock indikatorn på vecko och dygnsbasis har vänt till tydligt stigande, så de säger trendväxling till BULL, medan min vågtolkning fortsatt säger BEAR. Månadscykeln med toppar i början på månaden (nu också q-skifte) säger att en urtoppning ska ske nu i kommande vecka.

OMX30 - BEAR:

Jag har justerat vågräkningen för OMX30 från BEAR FLAT till BEAR ZIGZAG, då jag anser att zigzag mönstret ser mer troligt ut räknat från Jan 2011. För OMX30 räknat från 16:e Mars toppen (B) innebär det ett förväntat mönster om i-v till a (4:e Juni). b och sedan 5 vågor ner och inte som tidigare 1-5 vågor ner från B. Om det är riktigt så söker jag nu ett b för OMX30, som i sig ska avverka a-b-c till detta b. OMX har gjort a och b i denna rörelse och Fredagens uppgång var våg 1 av 5 för att avsluta c.et.

Det innebär att toppen från 16:e Mars kan utmanas med ett b-vågs rally. b-vågen kan vara kraftfull och till och med bryta tidigare topp utan att våg mönstret förstörs. Men i och med att det är en zigzag mönster så räknar jag med att tidigare topp vid 1128 håller och att OMX30 ska genomföra fem vågor ner efter denna urtoppning, ner under 833 (A).

BULL alternativet är att botten den 4:e Juni är en 2:a för vidare uppgångar över tidigare toppar. Med fredagens uppgång och vändningen i stock, får man försöka vara lite mer objektiv och syna alternativen, men än hur jag försökt räkna från den 4:e Juni med BULL glasögonen på, så kan jag inte få ihop det till en impulsvåg, utan det är relativt klart att det är en korrektiv rörelse med överlapp mellan toppar och bottnar a-c.

US - INDEX:

Nu har jag enbart DOW i BULL och Nasdaq samt S&P 500 i BEAR. Anledningen är det korrektiva mönstret efter den 1:e Juni. Det innebär att kampen mellan BEAR och BULL nu är reducerad till endast två alternativa våg tolkningar. DOW med sin fortsatta BULL trend, där jag sätter botten den 4:e Juni till lilla a, söker b och sedan ett c HÖGRE än 11207 botten från 25:e Nov, medan S&P och Nasdaq ska ner under tidigare bottnar. Om korrekt så har samtliga index enbart kvar att toppa ur 3:an, ge en 4 och avlsuta med en 5:a i tertiär trenden.
Lycka till,