tisdag 28 februari 2017

S&P500 - inför onsdag


OMX30 - inför onsdag


US index inför tisdag

Då får vi strax se om t3:an (blå) kan vara inne, eller om denna BULL trend ska förlängas ytterligare (Dow räkning).

Lycka till,
måndag 27 februari 2017

OMX30 - inför tisdag

OMX30 ner under 1563 - därmed räknar jag med att 1594 toppen är en tertiärtrend 3:a och vidare nedgångar under någon/några dagar mot 1530 - 1540 området, innan nya uppgångar.

Lycka till,


fredag 24 februari 2017

OMX30 - dagens vågtolkning

Dax tolkningen nedan är mer lik Nasdaq våg räkningen med dagens nedgång - vilket i så fall betyder vidare nedgångar under nästa veckan innan vändning upp. - OMX30 tolkningen ger utrymme för en sväng till upp som för S&P500 och Dow för en t3 topp - mer om det i helgens analys.

trevlig helg,


US index - inför fredag

Dow och DAX indikerar några svängar till upp innan t3 är inne - S&P500 någon sväng kvar och - Nasdaq att den kan vara inne.

Lycka till,

torsdag 23 februari 2017

OMX30 - inför fredag


US index inför torsdag

Jag har brottats lite med Nasdaq som jag i helgen hade i en rätt radikal BULL tolkning. Det gick att få in den relativt likt Dow och S&P500, se nedan, till en mer moderat BULL tolkning.
Den ser mer trolig ut.

Med dessa våg tolkningar så börjar US index så sakta närma sig en tertiärtrends 3:a (blå) för en rekyl till en t4:a och en avslutande våg upp för denna BULL trend.

Lycka till,
fredag 3 februari 2017

OMX30 - dagens vågtolkning

OMX30 fortsätter upp om men med ett knackigt mönster i det korta, vilket som jag sagt tidigare, kan vara en uppladdning för nästa korta/mellanlånga fas upp eller inledningen på en rekyl utifrån en längre trend. Då OMX30 nu fortsätter upp ser jag det som mer sannolikt att det är en uppladdning för vidare uppgångar på kort och medellång sikt.

Bortser jag lite från 5 min trenden och fokuserar mer på Sekundär och tertiär trenden så ser nedan mönster och våg analys mer sannolik ut - än mer BULLish än tidigare - mer om det i helgens analys.

Lycka till,


Dow Jones - inför fredag

Dow Jones och DAX med likartad våg utformning. Lycka tilltorsdag 2 februari 2017

OMX30 - inför fredag

Samma notis som "inför tisdag" inlägget gäller, inga utbrott som höjer sannolikheten för det ena eller andra scenariot i det korta.
Hackigt och bökigt i den korta trenden, som antingen är en 1-2, 1-2, 1-2 uppbyggnad för en lite kraftigare uppgångsfas från 1503 botten, alternativt en korrektiv rörelse sedan 1564 toppen som ska ge nedgång till runt 1455 - 1475, innan nästa fas upp kan starta.

Lycka till,