lördag 27 juni 2015

OMX30 inför veckan


$ och råvaror inför veckan


torsdag 25 juni 2015

S&P500 - inför fredag


OMX30 - inför torsdag

OMX30 fortsätter i det jag räknar med är en rekyl - sju vågor ned nu i det korta mot fib 38,2 och därmed kan en T2:a vara inne, mer idealiskt med en sväng ned till mot fib 50 alt fib 61,8.

Lycka till,

onsdag 24 juni 2015

S&P500 - inför torsdag


OMX30 - inför onsdag

OMX30 har gjort en första femvågors sekvens upp från 1538 - sätter den som en tertiär trends 1:a i sekundär trends 1:an mot en P5:a. Räknar med en tertiärtrends 2:a runt fib 50 alt fib 61,8.
Bryts dock 1538 ned är den korta räkningen fel och P4 är inte klar.

Lycka till,

måndag 22 juni 2015

OMX30 - inför tisdag

OMX30 bröt upp över 1585 i en impulsrörelse, därmed räknar jag med att 1538 är en P4: botten - söker P5 tillika större våg 3, runt 1860 nivån.

Lycka till,

lördag 20 juni 2015

OMX30 - inför veckan


OMX30

Är i en Super cykel våg upp sedan botten 2002, räknar därmed fortsatta uppgångar in på 2020-talet. 
Har gjort en Cykel våg 1 och 2 2007 och 2008, söker en cykel våg 3
I cykelvåg 3 är min tolkning att större våg 1 och 2 är gjorda, söker större våg 3.
I större våg 3 har OMX30 gjort primärvågs 1,2 och 3 och söker våg 4:a.
Mål för Cykel våg 3 är 2030 och för större våg 3 1860.
 
 

OMX30 toppade 27:e April på 1720 (fib 4,23*P1) för en P3:a – söker en P4 med en nedgång om 12 till 16 % från toppen, mellan 1450 och 1515, med 1395 om denna rekyl ned skulle vara mer aggressiv.
 
 

OMX30 har hittills avverkar 10,5% nedgång. Drog ned i ett första ben mot 1558, sekundär trends a, med en efterföljande rekyl upp till 1669, sekundärtrends b, därefter ett nytt ben ned till 1569, vilket jag tolkar som tertiärtrends a, ny rekyl upp till 1619, tertiärtrends b. Efter 1619 en impulsrörelse ned till 1549 och brott ned av sekundärtrends a på 1558. Rörelsen till 1549 kan sättas som minut 1 alternativt minut a, beroende på hur detta sista ben (sekundär trends c) ska sub-indela sig. I en rapp impulsrörelse ned 1-5 eller en mer utdragen a-b-c mönster. I och med brottet ned under sekundär trends a så kan sekundärtrends c tillika primärvågs 4 botten komma in när som, eller om man så vill ”minimi nivån” för nedgången är uppfylld.

Efter 1549 rekyl upp till 1586 (minut 2 alt minut b) ny nedgång till 1540-nivån, därefter en relativt stark uppgång i det korta som ”hotade” en tänk impulsrörelse ned med en uppbyggd 1-2, 1-2 sekvens. Stoch visade också positiv divergens på dygn och var ned under 20 på vecka. Med en minut a-c tolkning så kan P4:a vara inne om 1589 bryts upp. Dock är inte de mer ideala nivåerna för en P4:a uppfyllda med en nedgång ”bara till 1540”. Mål medel 1500-1520, 1450 nivån och max 1395.

Då OMX30 var stängd under fredagen var det viktigt att kika in DAX och US reaktion efter torsdagens stängning. DAX klarade inte att fortsätta en ren impuls upp och US tvekade i ett ingemansland. Därmed räknar jag med fortsatta nedgångar för OMX30 under nästa vecka och möjligen in i veckan efter, för en P4:a botten i månadsskiftet Juni/Juli. Skulle dock OMX30 under början på veckan hålla 1540 nivån, impulsera upp och bryta 1585, så är nog P4 inne ändå.

 

 
 

$ och råvaror inför veckan

Fick inte med mig alla prylar får köra text varianten. Fortsatt trevlig helg/roasan


Brent – rör sig fortsatt i intervallet mellan 69 – 61, så länge 60 nivån håller mot brott ned så kvarstår ? för en eventuell våg 3 eller ett c.  Stoch är fallande på dygns och vecko nivå, vilket gör en övervikt för en a-b-c räkning, men ingen bekräftelse än.

 


Koppar – fortsätter att röra sig som förväntat i sin BEAR cykel, söker en primärvågs A när väl botten från slutet av januari bryts ned.

 


GULD och Silver – rör sig också som förväntat, där botten från början av November 2014 behöver brytas ned för att bekräfta min tolkning, när och om det sker, räknar jag med att Primär vågs A är inne med en lite större rekyl upp till primärvågs B, innan ett avslutande ben ned ska avsluta denna BEAR cykel
 

 

USD/SEK – har gjort en lägre botten, jämfört med sekundärtrends a och fortsätter att ”tugga på” mot målet runt fib50, i första hand. Ser ut att ha gjort en 1-2 i ett avslutande ben ned och är, om möjligt, i en 3:a av den 3:e vågen. Stoch nedtryckt på både dygn och vecka, kan inte vara lång tid kvar innan en vändning upp.
 

 

fredag 19 juni 2015

tisdag 16 juni 2015

OMX30 och S&P500 - inför onsdag

OMX30 bryter ned under 1558 och skapar en lägre botten jämfört med sekundär trends a - reagerar med en relativt stark uppgång därefter. Därmed är "minimi nedgången från P3 toppen uppfylld.

I och med den skarpa reaktionen upp efter den något lägre botten räknar jag dock med att det enbart är våg 1 av det avslutande benet ned som skapats, eller om man så vill minut 1 i tertiär trends c, tillika avslutande sekundär trends c till en P4 botten innan nya ATH.

Liknande räkning för S&P500.

Lycka till,


söndag 14 juni 2015

DAX inför veckan

Frankfurt DAX 30 är ett viktigt index att ha lite koll på i dessa dagar, mestadels för hur marknaden reagerar på ECB's expansiva penningpolitik, särskilt när den beräknas avta under 2016.....

DAX har gjort en lägre botten i rekylen från P3 runt 12400, alltså tre ben ned 11168 - 11920 - 10865, där med är vad vi kan kalla för ett minimi alternativ uppfyllt för en P4:a. Dax drog på mer ned i samband med informationsflödet runt Grekland, jämfört med US index och vår OMX30.

Efter 10865 kom en rapp uppgång i det korta som kan tolkas som 5 vågor upp till en minut 1:a med en efterföljande nedgång till en möjlig minut 2:a som dock inte behöver vara klar.

Stochastic S på dygn vände ned under 20 och upp igen och är nu stigande, vecka har precis kommit ned under 20. För en P4:a vill jag ha vecka under 20 och vända upp över igen. Där är vi inte riktigt, men möjligt att det sker under nästa vecka.

Nedgången sedan P3 "är bara" 12,4 % - P1-P2 var runt 18% och S3-S4 var 17% - därmed anser jag att trots den fina vågutbredningen så är nedgången väl grund för en P4:a. utifrån en sekundär trend så är C=A runt 10600 och c= 1,618*a = strax under 10000 nivån och botten kanalen för primär trenden.
9745 är fib 38,2 för hela P3.

Därmed ser jag 10 865 bara som en möjlig P4:a och alternativ bör kikas in.

Uppgången från 10865 kan såklart vara en a våg - b-vågen är gjord och nu en uppgång mot 11 600 eller däromkring, för en fortsättning ned till nivåerna runt 10600 alt 10 000 alt det jag räknar som max runt 9 745.

Personligen avvaktar jag nästa våg sekvens innan en P4 eventuellt ska annonseras ut.

Lycka till,
torsdag 11 juni 2015

S&P500 - inför fredag


OMX30 - inför fredag

OMX30 har så gjort 7 vågor i det korta från 1570 till 1619. 1619 är också fib 50 av nedgången från 1669 till 1569. Därmed är ideal nivån för tertiär b toppen inne. Räknar med nedgångar till c = a för tertiärtrenden c och för sekundär trends c = nivåer mellan 1520 och 1505 för ett sekundär trends c, tertiärtrends c och tillika primärvågs 4 för avslutning av denna rekyl innan en ny uppgång kan starta som ska ta OMX 30 till nya ATH.
Alternativet i det korta är en mer komplex rekyl rörelse upp till fib 76,4, innan en nedgång till P4.

Lycka till,