fredag 31 mars 2017

OMX30 - dagens vågtolkning


S&P500 - inför fredag


torsdag 30 mars 2017

Enskilda aktier i OMX30 - H&M

Kikar jag in de olika grupperna av aktier med tung vikt i OMX30 så år min tolkning:


  • Bankaktierna verkar ha gjort sitt för denna BULL trend - behöver dock inte betyda branta fall utan mer av en sidlede rörelse,s, lite tråkig utveckling (för de som förväntar sig fortsatta sanslösa uppgångar) - är inne på en lägre topp i början på april alt. slutet på maj för att därefter ta fart nedåt under sommaren och tidig höst. 
  • Verkstad - driver uppåt och är stommen för den fortsatta långa BULL trenden i OMX30 och de flesta av ledande världsindex.
    Har mer att ge upp i sina tydliga (generellt sett) BULL trender - intressant för OMX30 jämfört med andra världsindex är hur de kan möta upp och eventuellt kompensera för bank aktiernas påbörjade BEAR trend ? 
  • Mellan gänget med tung vikt - Ericsson och H&M - de har tungt vikt och som jag hanterat lite separat, då de är så pass starka att de på egen hand kan köra sin trend (på gott och ont) - utan att nämnvärt påverkas att övriga sub segments trender i OMX30. 
Med fokus på H&M: 

Ericsson verkar ha vänt ur ett längre trend perspektiv från BEAR till BULL - innan den kan ta ordentlig fart kan lite körare upp/ner behövas - men sätter den i långsiktig BULL och växling från BEAR. 

H&M däremot har jag fortsatt i BEAR långsiktigt med fortsatt mål om nedgångar till målområdet 155-160 för en cykel våg 2. Riktigt långsiktigt är H&M i BULL med en C-1 topp tidigt 2015 - söker en C-2 botten mellan fib 61,8 och fib50 från uppgången sedan mid 1990-talet = 155-195 för en C-2:a.

Dock kan det ta en hel tid tid för att avverka en  cykel våg. Däremellan ska en större våg A och rekyl till B avverkas. Jag är inne på att Större A kan vara inne alt. är i nivå med en botten för ett större A.
Om riktigt så ska H&M nu, utifrån ett medellångt perspektiv, göra en rekyl upp om 25-35% för en större våg B - till en idealnivå om 290-300 området, innan den långa trenden åter ska ta ned den till nya botten nivåer. 

Lycka till, 
OMX30 - inför fredag


S&P500 - inför torsdag


tisdag 28 mars 2017

OMX30 - inför onsdag


OMX30 - inför tisdag

OMX30 ned till 1556, högre botten än 1550, frågan är om t4 är inne på 1550 och t5 startat därifrån - eller om 1540 området måste nås - håller 1560 och 1580 bryts upp idag så har nog t5 startad.

+ div i 60 min på S&P500

Lycka till,torsdag 23 mars 2017

OMX30 - inför fredag

OMX30 impulserar upp fint i det korta efter 1550 nivån, räknar med att t4:a är inne, men då ska impulsrörelsen fortsätta upp över 1603.

Lycka till,


onsdag 22 mars 2017

OMX30 - inför torsdag

OMX30 passerat fib 23,6 för en t4:a med en a-b-c rörelse från 1603, frågan är om 1550 räcker eller om det är en sväng kvar för att fullborda t4:a rekylen mot 1540 området ?

Lycka till,


tisdag 21 mars 2017

OMX30 - inför onsdag

OMX30 bryter mönster i det korta med neg divergens för Stoch S på dygn. Sätter ut att 1603 är t3 och söker t4:a. Idealiskt runt 1540 (fib 38,2) och Stoch S för dygn under 20.

Lycka till,


måndag 20 mars 2017

OMX30 - inför tisdag

OMX30 inte riktigt stark - ser mer ut som t3 är inne på 1603 - neg div på stoch S på dygn.

Om riktigt siktar jag på 1540 området för en t4:a innan vidare uppgångar.

Lycka till,


måndag 6 mars 2017

OMX30 - inför tisdag

nano b nu ner med 24 punkter från, det jag räknar med är, micro c i en avslutande diagonal (ed) för OMX30. Övriga nano b vågor i denna ed gav 22 respektive 25 punkters nedgång.

Om sekvensen fortsätter i sitt mönster sedan 1500 botten så ska OMX30 nu dra på uppåt mot 1620-1640 området.

Lycka till,


onsdag 1 mars 2017

OMX30 - inför torsdag

OMX30 upp till ny topp sedan 1241 botten på 1595 och BULL trenden sedan 1241 fortsätter att bekräftas.

Sedan 1392 botten (sekundär trends 2) har OMX30 fortsatt att trenda upp, men med ett mönster som öppnar för alternativa tolkningar i det korta. Sedan 1500 botten har dessutom OMX30 överlappat i sin rörelse upp, vilket inte är impulsivt.

Ett alternativ som stärkts efter dagens rörelse är att sedan 1500 är OMX30 i en avslutande diagonal (ED) och därmed är rörelsen från 1500 en femte våg i någon trend.

Lägger jag ihop det med tertiär- och minuttrenden rörelsemönster sedan 1392, så är min tolkning i det korta perspektivet att i) t3: är fortsatt inte inne - kommer in snarare under 2:a veckan i mars, vilket i så fall stämmer bra med DOW tolkningen ii) OMX30 är i så fall i en 5:e våg i minut trenden, sedan 1500 nivån med en ED, vilket förklarar hackandet och det överlappande mönstret sedan 1500 men med stigande bottnar och bottnar.

Med det förväntar jag mig ett fortsatt överlappande mönster men stigande trend upp mot 1620 området för en t3:a.

Lycka till,