lördag 24 september 2016

OMX30 - inför veckan

På resande fot så text och kortare version denna helg. Lycka till

Sedan botten år 2002 är OMX30 i en långsiktig (-30 år) BULL trend. Jag söker en ny Super Cykel topp in på 2030-talet på nivåer > 3 000.
Denna cykel ska bestå av 5 cykel vågor där Cykel våg 1 kom in 2007 och C-2 2008.
Jag söker C-3 som ska bestå av 5 större vågor - S-1 kom in 2015 och jag söker S-2, innan OMX30 ska göra en större uppgång för S-3.
Målet för S-2 utifrån den Större Våg trenden är fib61,8 av uppgång från Oktober 2008 till April 2015 = runt 1000 nivån. Målet utifrån primärtrenden är C = A - vilket är strax under 1000 (980) om B-vågs toppen kom in i fredags.


Från toppen april 2015 runt 1720 har OMX30 gjort ett ben ner till 1247 som enligt min tolkning är primär våg A. Efter det en rekyl upp och en ny lägre botten på 1241.
Efter 1241 en impuls rörelse upp där OMX30 är i den avslutande 5 vågen.
I och med att 1247 bröts ned till 1241 så öppnar det sig alternativa våg tolkningar med i) att rörelsen efter 1247 är sekundär trends a-b-c för Primär vågs B runt 1448 -1500 alternativt ii) att större våg är inne på 1241 för en 16 års BULL trend. 

Då båda alternativen ska ge en fem vågors impuls rörelse upp från 1241 är det först i nästa BEAR trend som det kan avgöras vilket av alternativen som gäller, bryts 1241 eller håller den botten för vidare uppgångar?
Mer utifrån DAX våg utformning, där en lägre botten inte gjordes vid Brexit botten, så är mitt huvudalternativ BEARish på mellan lång sikt, alltså att jag söker en B-vågs topp i intervallet 1448-1500 för vidare nedgångar till målområdet runt 1000 nivån.


Utifrån 1241 botten har OMX30 i min tolkning gjort 4 vågor och är inne i sin avslutande 5:e våg.
I den avslutande 5:e vågen är rörelsen stigande med högre bottnar och toppar, men är överlappande.
Jag tolkar det som en avslutande diagonal (ED) där rörelsen ska exekveras i en a-b-c-d-e rörelse.
Som andra formationer kan denna sub indelas och fortsätta till den är konstaterad bruten. Nu med en ny högre topp i denna formation måste 1401 brytas ned innan en trendväxling kan konstateras.


Från 1347 botten har OMX30 gjort 4 vågor och är inne i sin avslutande 5:e våg. Notera att våg c är kortare än våg a i min tolkning. Om våg utformning ska ske i harmoni bör e vågen vara kortare än c.
I så fall är uppgången begränsad till 1460 området.


Utifrån 1400 botten går det att tolka in en fullbordad våg sekvens upp, dock måste just 1400 brytas ned för bekräfta ett trend brott, då 1448 kan vara en delvåg i en sub indelning för vidare uppgångar. 


DAX gjorde en högre botten vid Brexit därmed anser jag att BEAR alternativet på medellång sikt överväger i sannolikhet jämfört med BULL alternativet. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar