torsdag 30 mars 2017

Enskilda aktier i OMX30 - H&M

Kikar jag in de olika grupperna av aktier med tung vikt i OMX30 så år min tolkning:


  • Bankaktierna verkar ha gjort sitt för denna BULL trend - behöver dock inte betyda branta fall utan mer av en sidlede rörelse,s, lite tråkig utveckling (för de som förväntar sig fortsatta sanslösa uppgångar) - är inne på en lägre topp i början på april alt. slutet på maj för att därefter ta fart nedåt under sommaren och tidig höst. 
  • Verkstad - driver uppåt och är stommen för den fortsatta långa BULL trenden i OMX30 och de flesta av ledande världsindex.
    Har mer att ge upp i sina tydliga (generellt sett) BULL trender - intressant för OMX30 jämfört med andra världsindex är hur de kan möta upp och eventuellt kompensera för bank aktiernas påbörjade BEAR trend ? 
  • Mellan gänget med tung vikt - Ericsson och H&M - de har tungt vikt och som jag hanterat lite separat, då de är så pass starka att de på egen hand kan köra sin trend (på gott och ont) - utan att nämnvärt påverkas att övriga sub segments trender i OMX30. 
Med fokus på H&M: 

Ericsson verkar ha vänt ur ett längre trend perspektiv från BEAR till BULL - innan den kan ta ordentlig fart kan lite körare upp/ner behövas - men sätter den i långsiktig BULL och växling från BEAR. 

H&M däremot har jag fortsatt i BEAR långsiktigt med fortsatt mål om nedgångar till målområdet 155-160 för en cykel våg 2. Riktigt långsiktigt är H&M i BULL med en C-1 topp tidigt 2015 - söker en C-2 botten mellan fib 61,8 och fib50 från uppgången sedan mid 1990-talet = 155-195 för en C-2:a.

Dock kan det ta en hel tid tid för att avverka en  cykel våg. Däremellan ska en större våg A och rekyl till B avverkas. Jag är inne på att Större A kan vara inne alt. är i nivå med en botten för ett större A.
Om riktigt så ska H&M nu, utifrån ett medellångt perspektiv, göra en rekyl upp om 25-35% för en större våg B - till en idealnivå om 290-300 området, innan den långa trenden åter ska ta ned den till nya botten nivåer. 

Lycka till, 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar