onsdag 1 mars 2017

OMX30 - inför torsdag

OMX30 upp till ny topp sedan 1241 botten på 1595 och BULL trenden sedan 1241 fortsätter att bekräftas.

Sedan 1392 botten (sekundär trends 2) har OMX30 fortsatt att trenda upp, men med ett mönster som öppnar för alternativa tolkningar i det korta. Sedan 1500 botten har dessutom OMX30 överlappat i sin rörelse upp, vilket inte är impulsivt.

Ett alternativ som stärkts efter dagens rörelse är att sedan 1500 är OMX30 i en avslutande diagonal (ED) och därmed är rörelsen från 1500 en femte våg i någon trend.

Lägger jag ihop det med tertiär- och minuttrenden rörelsemönster sedan 1392, så är min tolkning i det korta perspektivet att i) t3: är fortsatt inte inne - kommer in snarare under 2:a veckan i mars, vilket i så fall stämmer bra med DOW tolkningen ii) OMX30 är i så fall i en 5:e våg i minut trenden, sedan 1500 nivån med en ED, vilket förklarar hackandet och det överlappande mönstret sedan 1500 men med stigande bottnar och bottnar.

Med det förväntar jag mig ett fortsatt överlappande mönster men stigande trend upp mot 1620 området för en t3:a.

Lycka till,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar