tisdag 24 oktober 2017

OMX30 - inför onsdag

OMX30 har bara tre vågor upp i micro trenden från 1634, enligt min tolkning, innan den idag överlappade 1648.
Därmed räknar jag i första hand med att uppgången från 1634 till 1673 är en b-våg i avverkningen av minut 4:a som i så fall inte är klar. Om riktigt, så ska OMX30 nu ner mot sitt a i en avslutande rekyl ner och helst bryta 1634 något, för en flat. Först därefter kan minut 5 påbörjas för en tertiärtrends 3:a.

Faller OMX30 ytterligare ner mot 1620-1625 området kommer alternativet in att 1670 är tertiärtrends 3:an med en avslutande misslyckad micro 5:a från 1661-1670.

Bryter istället OMX30 upp över 1673 utan att ha gjort en lägre botten (jämfört med 1634) innan, så infaller alternativet att rörelsen från 1634 till 1673 är ett a i en avslutande diagonal (a,b,c,d,e) för en minut 5:a (tillika tertiärtrends 3:an)

Med andra ord - dagens rörelse öppnade för en del alternativ i det korta.

Lycka till,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar