måndag 5 februari 2018

S&P500 - inför tisdag

S&P500 faller ner under min målnivå för S4:a, om möjligt 5 vågor ner med dagens rörelse.

Fortsätter S&P500 ner under veckan och passerar nästa fib nivå 2537, så ökar sannolikheten för att 2872 är en topp utifrån en högre trend, P1 för S&P500 och DOW och C-3 för Nasdaq, med betydligt större nedgångar framöver. Tar med den i Nasdag räkningen.

Huvudalternativet är för mig fortsatt en S3-S4:a för S&P500, där en tertiärtrends a ska komma in efter 5 minut vågor ner, rekyl upp till tertiärtrend b för en flat efter det.

Lycka till,Inga kommentarer:

Skicka en kommentar