lördag 10 november 2012

OMX30 - inför veckan

OMX30 har nu sedan den 14:e September toppen vid 1119 avverkat 40 trading dagar av nedgång, vilket är en viktig avstämnings punkt.

För att separera de olika trenderna från varandra så är min tolkning fortsatt att primärtrenden är stigande sedan den 23:e September 2011 och att sekundärtrenden är fallande sedan den 14:e Sept 2012.

Våganalys mässigt ser jag uppgången sedan den 4:e Juni i år som en våg 1 av 5 vågor upp i sekundärtrenden, som ska avverka en primärtrends 3:a. Därmed söker jag en sekundärtrends botten via en 2:a våg. Denna botten får inte bryta 940 nivån för att min tolkning fortsatt ska anses vara den mest sannolika. Eller mer tydligt uttryckt - bryts 940 är OMX30 i en bekräftad långsiktig (primärtrend) BEAR cykel och vidare nedgångar mot minst 680 ska då förväntas.

Mer om en våg2 till sin karaktär enligt Elliott:
En våg 2 är till sin karaktär relativt djup och kan i många fall närma sig sin 0:a, eller om man så vill sin utgångspunkt, i OMX30 fall är det 940, med min våg tolkning. Men en våg 2 får ALDRIG bryta sin 0:a.
Enligt Elliott så ska sentimentet i en våg 2 vara klart negativt där majoriteten av marknaden ska vara helt övertygad om att den negång som inletts från en våg 1 topp nu ska bekräfta en BEAR marknad med vidare djupa nedgångar, fundamenta är klart negativt med rapporter om pågående och accelererande kriser. Det är först i en våg 3 med brott över tidigare våg 1 toppen som sentimentet vänder och är på sin topp lagom när 5:an är fullbordad och då vänder kurserna nedåt, när majoriteten är som mest positiv, annars hade det ju inte skapats en topp.
Så minst lika viktig som att rent tekniskt tolka våg rörelser och ren FA är att tolka sentimentet om man tillämpar EW i sin tekniska analys.
Vidare för en våg 2 så ska volymen avta när våg 2 närmar sig sin 0:a, säljarna har helt enkelt sålt slut.
Enligt min analys stämmer sentimentet väl med Elliotts beskrivning av en våg 2, nu när EU krisen fortsätter och snacket om "stupet" i USA tilltar osv. Sentimentet är klart negativt, i det läget ska man med fördel tolka möjligheterna som det omvända (så länge som 0:an håller OMX30 = 940).

Nog om de mjuka faktorerna och över till vad graferna och vågorna säger:

Sekundärtrenden har nu fallit i 40 dgr, vilket är en viktigt cykel för eventuell vändning upp. Dock är inte alla parametrar riktigt på plats än för en ideal vändning upp, Stock S på vecko- och dygns nivå är inte riktigt nede på idealnivåer, OMX30 har inte heller kommit riktigt ned till fib 61,8 (1008) eller lägre av våg 1. Tvärtom så gjorde OMX30 en riktig stark start/mid  av veckan och gick upp högre än vad jag hade räknat med mot 1079, bara 5 punkter från att bekräfta ett brott upp till en stigande sekundärs trend, innan den på nytt föll ned. Det hela tolkar jag som att rekylen från våg 1 toppen är mer komplex och utdragen innan vi ska få se en botten.
Kikar jag in vågorna sedan den 14:e September så har OMX30 avverkat det som kan tolkas som en dubbel rekyl, med a-b-c och en ny a-b-c, enligt Elliott kan en rekyl räknas in i enkel ned med 3 vågor a,b och c, eller en dubbel a,b,c - x och a,b och c = 7 vågor ned alternativt en trippel (men sen är det slut) med a,b,c - x - a,b,c - x - a,b och c = 11 vågor. Grunden i elliott är enkel,  en rekyl är en enkel, dubbel eller trippel a-c.
Min tolkning är att OMX30 nu gjort en dubbel och är i avslutningen av denna. Den perfekta våg utbredningen med hänsyn taget dels till tids faktorn och våg utbredningen är att OMX 30 nu ska göra en sista våg ned under 1034 för att fullfölja en dubbel rekyl och samtidigt nå nivå målet mellan 1010 - 1030, med Stock S på veckonivå under 20.  Om denna tolkning är riktig bör botten komma in under början/mitten på kommande vecka, om den inte gör det, är det troligt att vi tålmodigt ska få uppleva en mer komplex trippel rekyl, men det ser vi i så fall under kommande vecka. Tids faktorn indikerar dock att vi redan sett en våg 2 botten, så intressant att följa OMX30 under början på veckan.

En annan bra indikator på tidiga vändningar är att identifiera ledande aktiers enskilda våg utbredning och trend analys. För mig är det svårt att se att OMX 30 ska orka vända upp i en stigande sekundärtrend om inte de högst viktade aktierna på OMX30 också gör så. Enskilda aktier har ju förmånen att kunna reagera snabbar på trendskiftningar och genom att följa dessa så kan man "ligga steget före"  i sin index analys. Just nu förväntar jag mig att tech aktierna som lett nedgången i denna rekyl också först ska reagera upp och leda Index i en uppgång, aktier jag då kikar in är såklart Apple, Google, men också Ericsson samt SOX index. För OMX30 är också H&M viktig. Om Eric och H&M skulle bekräfta en BEAR marknad så är det såklart svårt att hävda att OMX 30 skulle kunna driva en BULL trend. Fördelen med att kika in Eric och H&M för OMX30 är att de nu är mycket nära sina kritiska nivåer, (j.m.f 940 för OMX30). Eric var till och med ned och nosade på sin stigande trendkanal för den stigande 30 års trenden, innan den studsade upp. Skulle den brytas ned så vänder jag snabbt till mer BEARish inriktning även för OMX30. H&M har inte alls långt kvar till sin kritiska nivå runt 208 och bör vända upp från dagens nivåer innan 208 för att en mer positiv tolkning av OMX 30 fortsatt ska ska gälla.

US index har fallit mer än OMX30 i denna rekyl och särskilt Nasdaq med Apple i spetsen. Dock är vågorna för US index mer tydliga än för OMX30, de har nu avverkat en a - b och c med 5 vågor i c. Dessutom är Stock S på dygnsnivå nere under 20. Så upplagt för en vändning. Men som alltid ska den bekräftas via en impulsvåg upp och en högre botten. Vid denna botten kan man sen lägga sin S/L för en lång pos. med mycket bra R/R för en swing eller positions trade. Personligen vill jag se Nasdaq och dess ledande aktier ta täten i den förväntade uppgången innan jag anser att den är bekräftad.


Sammanfattningsvis:

  • Primärtrenden för OMX30 är stigande.
  • Sekundärtrenden är sjunkande utan bekräftelse på vändning.
  • Våg analysen och tids faktorn skvallrar om en snar vändning upp för Sekundärtrenden, tålamod krävs för att invänta en bekräftelse och en lång pos. med god R/R. S/L vid ev. brott av 940.
  • Sentimentet är klart BEARish vilket stödjer ovan BULLish våg analys. Avtar volymen i fortsatta nedgångar är indikationen än tydligare.
  • Bryts dock 940 ned är en mer långsiktig BEAR cykel konfirmerad. Bryts 1084 upp anser jag en stigande sekundärtrend bekräftad.
  • Vid vändning upp av sekundärtrenden väntas en relativt kraftig uppgång då BULL analysen säger att OMX30 befinner sig i våg 3 av 3 av 3, och våg 3 är vanligtvis den mest kraftfulla.
  • Mål för en primärvågs 3:a kan grovt tas ut via 1,618*våg 1 = 1360. 1,618*våg1 i sekundärtrenden ger 1335. Så ett grovt mål kan vara 1335 - 1360 vid en bekräftelse på vändning av sekundärtrenden.
  • Våg utformingen för Koppar är inte i linje med min tolkning av OMX30, vilket är en varning då OMX30 är rätt tung på cykliska verkstads aktier och enskild analys av de ledande verkstadsaktierna ger minst sagt motstridiga tolkningar. ABB fortsatt i BEAR, Atlas C om möjligt i BULL, Volvo i BULL, Sandvik i BEAR osv. Men kontentan av helgens analys är att tech aktierna ska leda en ny uppgångs fas, verkstad kommer först i en 2:a/3:e våg upp. Viktigt att kika in Nasdaq jämfört med S&P och DOW.
Lycka till,Inga kommentarer:

Skicka en kommentar