måndag 18 juli 2016

OMX30 - inför tisdag

OMX30 har nu fullbordat en viktig våg relation från 1241 botten med tre vågor upp till 1380. Min huvud tes är att det är en våg sekvens bestående av tertiärtrends a-b-c till en sekundär trends B för vidare nedgångar under starten på 1241.

Utifrån tertiärtrenden så är nu c=a vid 1380, alltså våg 3 är lika med våg 1, vilket är idealiskt utifrån ett vidare BEARish scenario. För att detta scenario ska öka i sannolikhet ska nu a-toppen (1346) brytas ned för att eliminera en Bull räkning 1-5, men för att eliminera en BULLish 1-2, 1-2 räkning så behöver 1275 också brytas ned, som vanligt tar jag det etappvis.
För BULL, gäller det omvända, då bör i första hand 1346 hålla för en "ren" 1-5 upp från 1241.

Lycka till,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar